CÔNG THỨC PHỐI TRỘN ĐỆM LÓT SINH THÁI doc

3 181 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 14:20

. Trung Tâm Phân Phối Chế Phẩm Sinh Học www.chephamsinhhoc.net Tel:08.399.000.29 – 0976.543.435 CÔNG THỨC PHỐI TRỘN ĐỆM LÓT SINH THÁI Lớp đệm lót trong chăn nuôi gà cũng tương tự như đệm lót trong. đến hiệu quả lên men. Bảng phối trộn đệm lót sinh thái cho trại nuôi 30 mét vuông Công thức Công thức thực tế(đơn vị là:kg) Công thức1 Mạc cưa 600 + dăm bào 700 + nấm vi sinh 1.5gói + lượng nước. dưới đệm lót. Trong những công thức phối trộn nêu trêu, tuy sử dụng tỷ lệ phối trộn nguyên liệu khác nhau, nhưng khi thao tác, không nhất thiết phải phối trộn xong nguyên liệu rồi mới lót trên
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG THỨC PHỐI TRỘN ĐỆM LÓT SINH THÁI doc, CÔNG THỨC PHỐI TRỘN ĐỆM LÓT SINH THÁI doc, CÔNG THỨC PHỐI TRỘN ĐỆM LÓT SINH THÁI doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay