10 bước dạy con làm giàu ppt

11 264 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 09:20

. 10 bước dạy con làm giàu Duane Spires - giám đốc điều hành của công ty Extreme Youth Sports (EYS – công. đã đúc rút mười bước để dạy trẻ làm quen với công việc kinh doanh Ngày nay, hầu hết các chủ doanh nghiệp không muốn con em mình dừng lại ở mức độ thành công như họ.Họ muốn con em họ thật. trại hè cho trẻ em) đã đúc rút mười bước để dạy trẻ làm quen với công việc kinh doanh. 1. Đề ra mục tiêu - điều thiết yếu để chạm tới thành công Dạy con trẻ cách thức đề ra mục tiêu và
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 bước dạy con làm giàu ppt, 10 bước dạy con làm giàu ppt, 10 bước dạy con làm giàu ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn