3 chiến lược vàng trong kinh doanh từ một huấn luyện viên Olympic ppt

2 206 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 09:20

. 3 chiến lược vàng trong kinh doanh từ một huấn luyện viên Olympic Dưới đây là ba chiến lược tâm lý giúp bạn giành " ;vàng& quot; trong sự nghiệp kinh doanh của mình: . cũng là một hình thức xung đột. Mọi vận động viên tham dự Olympic đều muốn giành huy chương vàng nhưng chỉ một người có thể giành được nó. Mối quan hệ giữa các huấn luyện viên và vận động viên. nghệ trong lĩnh vực của bạn. "Khi tôi còn đang huấn luyện cho Agassi (về tinh thần thép), tôi đã gợi ý anh ta nên thay đổi thế đứng khoảng 3 inch mặc dù tôi không phải là huấn luyện viên
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 chiến lược vàng trong kinh doanh từ một huấn luyện viên Olympic ppt, 3 chiến lược vàng trong kinh doanh từ một huấn luyện viên Olympic ppt, 3 chiến lược vàng trong kinh doanh từ một huấn luyện viên Olympic ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn