125 CÂU HỎI - TRẢ LỜI KHI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH potx

89 773 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2014, 08:20

. khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh, các câu trả lời đưa ra nhiều lựa chọn và bạn có thể chọn câu trả lời tối ưu nhất. Đây là list các câu hỏi: ( nhấn vào câu hỏi để xem câu trả lời ) Basic. 125 CÂU HỎI - TRẢ LỜI KHI PHỎNG VẤN XIN VIỆC B ẰN G TIẾNG ANH Hy vọng topic này sẽ có ích cho những ai đang và sẽ tìm việc. Đây là những câu hỏi có tần suất gặp nhiều nhất khi phỏng. 21. Are you considering any other offers right now? 22. Asking Questions 5 SAU ĐÂY LÀ CÁC CÂU TRẢ L Ờ I : Basic Interview Questions I 1. "Tell me a little about your self. "
- Xem thêm -

Xem thêm: 125 CÂU HỎI - TRẢ LỜI KHI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH potx, 125 CÂU HỎI - TRẢ LỜI KHI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH potx, 125 CÂU HỎI - TRẢ LỜI KHI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn