Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Tân Bình pptx

55 453 1
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 19:20

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN Ngnh : MÔI TRƯƠ ̀ NG Chuyên ngành : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn : ThS. Lê Thị Vu Lan Sinh viên thực hiện : Vũ Kim Tùng MSSV: 09B1080084 Lớp: 09HMT1 TP. Hồ Chí Minh, 2011 Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân GVHD: ThS. Lê Thị Vu Lan 1 SVTH: Vũ Kim Tùng MỤC LỤC Mục lục 1 Danh mục hình 3 Danh mục chữ viết tắt 4 Chương I: MỞ ĐẦU 5 1.1. Lời mở đầu 5 1.2. Mục tiêu 6 1.3. Nhiệm vụ đề tài 6 1.4. Phương pháp nghiên cứu 6 1.5. Đối tượng nghiên cứu 6 1.6. Phạm vi nghiên cứu 6 1.7. Nội dung nghiên cứu 6 Chương II: TỔNG QUAN VỀ QUẬN BÌNH TÂN CÁC VẤN ĐỀ VỀ CHẤT THẢI RẮN 8 2.1. Giới thiệu chung về quận Bình Tân 8 2.2. Phòng Tài nguyên Môi trường 12 2.3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự phòng Tài nguyên Môi trường 13 2.4. Khái niệm chất thải rắn đô thị 13 2.5. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn đô thị 14 2.6. Phân loại chất thải rắn đô thị 14 2.7. Hiện trạng quản chất thải rắn tại TPHCM 18 2.7.1. Thu gom 18 2.7.2. Trung chuyển vận chuyển 19 2.7.3. Xử chất thải 19 2.7.4. Phân loại rác tại nguồn có những bất lợi lợi ích 20 2.7.5. Hiện trạng phát sinh chất thải rắn tại quận Bình Tân 20 Chương III: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN RÁC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN 27 Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân GVHD: ThS. Lê Thị Vu Lan 2 SVTH: Vũ Kim Tùng 3.1. Hệ thống quản lực lượng thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân 27 3.1.1. Hệ thống quản hành chính 27 3.1.2. Hệ thống quản kỹ thuật 31 3.2. Công tác quản lực lượng thu gom rác 10 phường 37 3.2.1. Phường An Lạc 37 3.2.2. Phường An Lạc A 38 3.2.3. Phường Tân Tạo 39 3.2.4. Phường Tân Tạo A 40 3.2.5. Phường Bình Trị Đông 40 3.2.6. Phường Bình Trị Đông A 41 3.2.7. Phường Bình Trị Đông B 42 3.2.8. Phường Bình Hưng Hòa 43 3.2.9. Phường Bình Hưng Hòa A 43 3.2.10. Phường Bình Hưng Hòa B 43 3.3. Đánh giá công tác quản lực lượng thu gom rác dân lập 44 3.3.1 Kết quả đạt được 44 3.3.2. Những vấn đề còn tồn tại 45 Chương IV: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN 47 4.1. Đề xuất biện pháp quản rác thải 47 4.2. Đề xuất của phòng Tài nguyên Môi trường 48 4.3. Đề xuất phương hướng quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân đến năm 2015 48 Chương 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 50 5.1. Kết luận 50 5.2. Kiến nghị 51 Tài liệu tham khảo 53 Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân GVHD: ThS. Lê Thị Vu Lan 3 SVTH: Vũ Kim Tùng DANH MỤC HÌNH BẢNG Hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên Môi trường 13 Hình 2: Các nguồn phát sinh chất thải phân loại chất thải 18 Bảng 1: Các điểm thường xuyên bị vứt rác bừa bãi ở quận Bình Tân 22 Bảng 2: Thống kê các tổ thu gom rác dân lập phường An Lạc 37 Bảng 3: Thống kê khối lượng chất thải rắn trên địa bàn phường An Lạc A 38 Bảng 4: Thống kê khống lượng chất thải rắn trên địa bàn phường Tân Tạo 39 Bảng 5: Thống kê phương tiện thu gom vận chuyển 40 Bảng 6: Khối lượng chất thải rắn trên địa bàn phường Bình Trị Đông A 42 Bảng 7: Phạm vi thu gom của các tổ trong phường Bình Trị Đông B 42 Bảng 8: Thống kê lực lượng thu gom rác dân lập tại 10 phường 44 Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân GVHD: ThS. Lê Thị Vu Lan 4 SVTH: Vũ Kim Tùng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh CTR: Chất thải rắn CTRSH: Chất thải rắn sinh hoạt UBND: Ủy ban nhân dân BTĐ: Bình Trị Đông NĐ – CP: Nghị định – chính phủ QĐ – UB : Quyết định- ủy ban GTSX: Giá trị sản xuất TM – DV: Thương mại – dịch vụ XD: Xây dựng TNHH: Trách nhiệm hữu hạn KDC: Khu dân cư TNMT: Tài nguyên môi trường CSSX: Cơ sở sản xuất HD-GT-PC: Hướng dẫn giao thông công chánh Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân GVHD: ThS. Lê Thị Vu Lan 5 SVTH: Vũ Kim Tùng CHƢƠNG I MỞ ĐẦU 1.1 Lời mở đầu: Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung dân số đông nhất cả nước cũng là nơi đi đầu trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Khi kinh tế ngày càng phát triển thì các hoạt động sản xuất diễn ra ngày càng nhanh hơn, nhiều hơn năng động hơn; điều này đồng nghĩa với việc chất thải ô nhiễm thải ra môi trường ngày càng nhiều hơn, gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sống của con người. Nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm rác thải trên địa bàn quận Bình Tân chủ yếu là do ý thức người dân chưa cao, thiếu phương tiện thu gom rác, đặc biết là công tác quản còn chậm. Nếu tình trạng ô nhiễm rác thải cứ kéo dài ngày càng trầm trọng, điều khó tránh khỏi là nguồn tài nguyên nước sẽ bị ô nhiễm; cư dân xung quanh các bãi rác tự phát dễ bị các bệnh truyền nhiễm; ngoài ra rác thải ứ đọng gây tắc nghẽn dòng chảy của các kênh rạch, phát tán bệnh tật; … Hiện trạng ô nhiễm môi trường nói chung rác thải sinh hoạt nói riêng trên địa bàn quận Bình Tân đang là nỗi băn khoăn lo lắng của cácquan chức năng cũng như của những người dân sống trên địa bàn quận. Vì vậy, đòi hỏi cácquan chức năng phải có những biện pháp quản về môi trường sao cho có hiệu quả, để đem lại một môi trường sống tốt đẹp hơn cho con người cho xã hội. Chính vì vậy, đề tài “Đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân” được chọn để thực hiện. Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân GVHD: ThS. Lê Thị Vu Lan 6 SVTH: Vũ Kim Tùng 1.2 Mục tiêu Đánh giá hiện trạng rác thải sinh hoạt công tác quản lực lượng thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân đề xuất các biện pháp quản rác thải sinh hoạt phù hợp. 1.3 Nhiệm vụ của đề tài Đánh giá được kết quả của công tác quản rác thải sinh hoạt lực lượng thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân trong thời gian qua. Từ đó đề xuất các biện pháp quản rác sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân định hướng đến năm 2015. 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu - Điều tra khảo sát thực địa. - Thu thập số liệu liên quan. - Thống kê tổng hợp số liệu. 1.5 Đối tƣợng nghiên cứu Hệ thống quản lực lượng thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân. Công tác quản lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn 10 phường của quận Bình Tân. Số liệu, tài liệu liên quan đến công tác quản lực lượng thu gom rác sinh hoạt. 1.6 Phạm vi nghiên cứu Địa bàn quận Bình Tân. 1.7 Nội dung nghiên cứu - Khảo sát công tác quản lực lượng thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân. - Đánh giá kết quả của công tác quản lực lượng thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân. Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân GVHD: ThS. Lê Thị Vu Lan 7 SVTH: Vũ Kim Tùng - Ghi nhận một số vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lực lượng thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân. - Đề xuất các biện pháp quản rác sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân định hướng đến năm 2015. Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân GVHD: ThS. Lê Thị Vu Lan 8 SVTH: Vũ Kim Tùng CHƢƠNG II TỔNG QUAN VỀ QUẬN BÌNH TÂN CÁC VẤN ĐỀ VỀ CHẤT THẢI RẮN 2.1. Giới thiệu chung về quận Bình Tân Quận Bình Tân là đô thị mới được thành lập bao gồm 10 phường theo nghị định 130/NĐ-CP ngày 05/11/2003 của Chính Phủ, từ Thị trấn An Lạc, xã Bình Hưng Hoà, xã Bình Trị Đông Tân Tạo của huyện Bình Chánh trước đây, với diện tích tự nhiên là 5188,67 ha (10 phường gồm: An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Tân Tạo Tân Tạo A). Trong những năm gần đây tốc độ đô thị hoá diễn ra khá nhanh, có phường hầu như không còn đất nông nghiệp. Hiện nay nhiều mặt kinh tế - xã hội của quận phát triển nhanh theo hướng đô thị. Vị trí địa Quận Bình Tân nằm ở phía Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh, giới hạn trong tọa độ từ 10 0 27’38’’ đến 10 0 45’30’’ vĩ độ Bắc từ 106 0 27’51’’ đến 106 0 42’00’’ kinh độ Đông.  Phía Bắc giáp huyện Hóc Môn, quận 12.  Phía Nam giáp huyện Bình Chánh, quận 8.  Phía Đông giáp quận Tân Phú, quận 6.  Phía Tây giáp huyện Bình Chánh. Mặt khác, quận Bình Tân có hệ thống giao thông đường bộ khá thuận tiện, nhiều trục lộ chính nối liền giữa quận Bình Tân với các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long nên được xem như cửa ngõ của thành phố đi về các tỉnh miền Tây. Mạng giao thông quận Bình Tâncác trục chính sau:  Quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam. Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân GVHD: ThS. Lê Thị Vu Lan 9 SVTH: Vũ Kim Tùng  Tỉnh lộ 10 theo hướng Đông – Tây.  Ngoài ra, trên địa bàn quận Bình Tân còn có một số đường liên khu vực đường nội bộ. Địa hình – thổ nhưỡng  Địa hình Bao trùm lên toàn bộ khu vực Bình Tânđịa hình đồng bằng, bề mặt hơi dốc từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Địa hình tương đối bằng phẳng bị phân cắt bởi một số sông kênh rạch. Độ cao của mặt địa hình biến động từ 0,5 – 4 m, phổ biến từ 1 – 3 m so với mực nước biển.  Thổ nhưỡng Về thổ nhưỡng quận Bình Tân có 3 loại chính:  Đất xám nằm ở phía Bắc thuộc các phường Bình Hưng Hoà, Bình Trị Đông thành phần cơ học là đất pha thịt nhẹ kết cấu rời rạc.  Đất phù sa thuộc phường Tân Tạo một phần của phường Tân Tạo A.  Đất phèn phân bố ở An Lạc một phần phường Tân Tạo. Nhìn chung vị trí địa của quận Bình Tân thuận lợi cho sự hình thành phát triển đô thị mới. Thuỷ văn Hệ thống sông, kênh rạch của quận chịu sự chi lưu của các sông Sài Gòn, Nhà Bè - Soài Rạp sông Vàm Cỏ Đông nên có chế độ thủy văn bán nhật triều không đều dễ gây ngập úng vào mùa mưa nhiễm mặn nội đồng vào mùa khô. Khí hậu Quận Bình Tân có chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nóng ẩm mưa nhiều, nhiệt độ khá ổn định. Khí hậu hàng năm có hai mùa rõ rệt: [...]... phát sinh trên địa bàn quận Bình Tân: - Rác từ các hộ dân cư, cơ quan, trường học ( chủ yếu là rác sinh hoạt) - Rác từ siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, nhà sách,… - Rác y tế - Rác đường phố - Rác công nghiệp… b) Khối lượng rác trên địa bàn quận Bình Tân: GVHD: ThS Lê Thị Vu Lan SVTH: Vũ Kim Tùng 21 Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân Với... quán các cơ sở sản xuất nhỏ cũng thi nhau GVHD: ThS Lê Thị Vu Lan SVTH: Vũ Kim Tùng 20 Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân mọc lên hoạt động tấp nập Nhiều người dân vô tư thả rác xuống kênh, luôn bốc mùi không thể ngửi được Việc kiểm soát thống kê rác sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân gặp nhiều khó khăn do dân cư trên địa bàn phần... trung phường Tân Tạo, Tân Tạo A nhưng năng suất rất thấp  Ngành giáo dục Ngành giáo dục bao gồm giáo dục mầm non, tiểu học được xây dựng phủ khắp trên địa bàn 10 phường Riêng giáo dục trung học cơ sở trung GVHD: ThS Lê Thị Vu Lan SVTH: Vũ Kim Tùng 11 Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân học phổ thông chỉ tập trung trên địa bàn vài phường như... Tân CHƢƠNG III ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN RÁC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN 3.1 HỆ THỐNG QUẢN LỰC LƢỢNG THU GOM RÁC SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH TÂN: 3.1.1 Hệ thống quản hành chính: UBND Quận UBND Phường Phòng Tài nguyên Môi trường Tổ thu gom rác Hình 3: Sơ đồ cơ cấu quản hành chính lực lượng thu gom rác a Đơn vị quản lý: a.1 Những quy định: Dịch vụ thu gom rác dân lập là... 2008, Cục Thống kê Viện Nghiên cứu Phát triển) Rác dân lập chịu trách nhiệm quét dọn rác trong các ngỏ hẻm, sau đó tập kết rác đến các điểm hẹn dọc GVHD: ThS Lê Thị Vu Lan SVTH: Vũ Kim Tùng 18 Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân đường hoặc bô rác trung chuyển chuyển giao rác cho các đơn vị vận chuyển rác Lực lượng rác dân lập sử dụng... quận Bình Tân là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Bình Tân có chức năng tham mưu, giúp UBND quận Bình Tân thực hiện quản nhà nước về: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài GVHD: ThS Lê Thị Vu Lan SVTH: Vũ Kim Tùng 12 Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng, thuỷ văn, đo đạc, bản đồ, vệ sinh môi trường, rác. .. xá trạm y tế Các nguồn phát sinh ra chất thải bệnh viện bao gồm: - Các loại bông băng, gạc, nẹp dùng trong khám bệnh, điều trị , phẫu thuật; GVHD: ThS Lê Thị Vu Lan SVTH: Vũ Kim Tùng 16 Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân - Các loại kim tiêm, ống tiêm; - Các chi thể cắt bỏ, tổ chức mô cắt bỏ; - Chất thải sinh hoạt từ các bệnh nhân; - Các. .. trình thu gom: Trên địa bàn quậncác quy trình thu gom chính sau: - Thu gom vận chuyển rác (06) chợ - Thu gom vận chuyển rác từ các Điểm hẹn - Thu gom vận chuyển rác quét đường - Thu gom vận chuyển rác dọn quang Các tuyến dọn quang bao gồm: GVHD: ThS Lê Thị Vu Lan SVTH: Vũ Kim Tùng 32 Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân + Bình Long + Phan... Nhưng nơi có lượng rác tồn đọng nhiều nhất là những bãi đất trống ( 500kg – 750kg), do một phần là khác vãng lai đa phần là do GVHD: ThS Lê Thị Vu Lan SVTH: Vũ Kim Tùng 25 Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân hộ dân sống gần các khu đất trống không đăng ký thu gom rác với các lực lượng thu gom rác sinh hoạt tại địa phương, ý thức của người... phường Bình Hưng Hòa A, phường Bình Hưng Hòa hiện tượng người dân đem rác ra đổ tại các bãi đất trống dọc bờ kênh ngày càng phổ biến, một phần do khách vãng lai dẫn đến hiện tượng rác thải được chất thành đống gây ra việc ô nhiễm không khí xung quanh lòng kênh GVHD: ThS Lê Thị Vu Lan SVTH: Vũ Kim Tùng 26 Đánh giá hiện trạng đề xuất biện pháp quản rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân . biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân được chọn để thực hiện. Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân GVHD:. Bình Tân. - Đánh giá kết quả của công tác quản lý lực lượng thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân. Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. 1.2 Mục tiêu Đánh giá hiện trạng rác thải sinh hoạt và công tác quản lý lực lượng thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn quận Bình Tân và đề xuất các biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt phù hợp.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Tân Bình pptx, Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Tân Bình pptx, Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Tân Bình pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay