Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Xây dựng diễn đàn trên mạng docx

45 369 2
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 17:20

ĐỒ ÁN: Xây dựng diễn đàn trên mạng Như tất cả chúng ta đều biết, nếu ai đã từng sử dụng Internet chắc sẽ không ít lần nghe hoặc sử dụng dịch vụ nhóm thảo luận trên Internet (NewsGroup), đây là dịch vụ khá phổ biến hiện nay. Khi ta gặp một vấn đề thắc mắc, hoặc đang tìm kiếm một thông tin gì đó, thì NewsGroup sẽ là người trợ giúp đắc lực cho chúng ta. Dịch vụ này cho phép người dùng gửi lên mạng Internet những câu hỏi hoặc những thắc mắc của mình, sau đó nếu một người nào đó, ở đâu đó trên thế giới cũng tham gia vào nhóm thảo luận đó nếu họ đọc được được mẩu tin của chúng ta và biết về thông tin về vấn đề đó họ sẽ trả lời cho ta và ngược lại ta cũng có thể trở thành một người trả lời. Tác dụng lớn nhất của Diễn đàn trên web là mọi người khi tham gia vào mạng có thể đặt ra một vấn đề gì đó theo một chủ đề nhất định để có thể nhận được câu trả lời của nhiều người trên toàn thế giới. Và hướng xây dựng chương trình của em là: Khi nói đến diễn đàn mọi người liên tưởng đến ngay đến các cuộc bàn luận, phân tích về một vấn đề gì đó của một nhóm người nào đó. Trong diễn đàn mọi người đưa ra ý kiến của mình, các câu hỏi của mình để mọi người tham gia phân tích tìm câu trả lời, đódiễn đàn trong cuộc sống hằng ngày chỉ diễn ra trong nội bộ một nhóm người. Ngày nay, với sự phát triển của mạng Internet ý tưởng đưa các cuộc nói chuyện, bàn luận xung quanh một vấn đề gì đó cũng được đưa lên mạng. Như vậy, khi tham gia diễn đàn trên mạng các thành viên không cần phải tập trung tại một địa điểm nào đó mà chỉ cần ngồi tại nhà cùng với chiếc máy tính và tham gia vào mạng là có thể tham gia được diễn đàn. ưu điểm của phương pháp này là ở chổ sẽ có nhiều người và rất nhiều nơi trên thế giới tham gia vào diễn đàn và vấn đề đặt ra trên diễn đàn chắc chắn sẽ mau chóng được giải thích. Diễn đàn trên web là một chương trình ứng dụng được xây dựng dưới dạng các trang web. Với web, mọi người sử dụng có thể truy xuất đến các trang ứng dụng này để trao đổi thông tin với người khác. Do chương trình xây dựng trên web có trao đổi thông tin giữa các người sử dụng với nhau nên các trang web của ứng dụng nhất thiết phải là các trang web có nội dung động. Trong những năm gần đây để xây dựng các trang web động người ta thường hay sử dụng các ngôn ngữ như: VBScript, Jscript, ASP. Ngoài ra các trang web cho phép người sử dụng trao đổi thông tin với nhau nên phải có một cơ sở dữ liệu để lưu trữ các thông tin mà người sử dụng trao đổi với nhau. Và đây là một số công cụ trợ giúp 1. Môi trường làm việc của ứng dụng: - PWS (Personal Web Server) - Cơ sở dữ liệu: Microsoft Access 98 - Chuẩn kết nối: ODBC Web Server là một chương trình ứng dụng. Trên web server chứa những site mà các máy con có thể truy xuất đến các site này. Thông thường trên máy có hệ điều hành Windows 98 thì web server là Personal Web Server, trên máy WindowsNT Server thì dùng phần mềm IIS 4.0. Về cơ sở dữ liệu, các ứng dụng thực tế hiện nay người ta thường hay sử dụng SQL Server. Nhưng trong chương trình ta chỉ dùng cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin vào các bảng nên việc chọn SQL Server hay MS Access là không quan trọng. Về chuẩn ODBC, ODBC là viết tắt của Open Database Connectivity (hệ thống kết nối CSDL mở). ODBC được coi như là một giao thức chuẩn để giao tiếp giữa chương trình ứng dụng với hệ thống các bảng của cơ sở dữ liệu. Các công cụ lập trình - Jscript: Jscript được phát triển bởi Microsoft nhằn làm tăng tính năng cho trình duyệt Internet Explorer. - Vbscript: Vbscript cũng do Microsoft phát triển. Cũng như Jscript, Vbscript được chèn vào trang web để làm tăng thêm tính năng tương tác cho trang web. - ASP: Microsoft Active Server Page (ASP) là một môi trường kịch bản trên máy chủ dùng để tạo ra những ứng dụng Web động và có tương tác. ASP có một tập các đối tượng có sẵn với nhiều tính năng phong phú, khả năng hỗ trợ VBScript và JScript cùng với một số thành phần ActiveX khác kèm theo. - Visual Inter Dev: Visual InterDev là một phần mềm được phát triển bởi Microsoft. Đây là một phần mềm có hỗ trợ cho lập trình thiết kế web đặc biệt phần mềm có cho phép người lập trình có thể nhìn thấy trực tiếp trang web của mình đang thiết kế. Visual InterDev hỗ trợ rất mạnh cho việc lập trình các trang web có tương tác. - DHTML: Là sự kết hợp giữa các thuộc tính của HTML, JavaScript và Vbscript. Sau khi đã trình bày những khái niệm cơ bản cũng như những công cụ trợ giúp để xây dựng đề án này thì bây giờ em xin được phân tích chương trình: Phân tích chương trình bao gồm : Đầu tiên là tổng quát về chức năng: Bao gồm - Gửi bài lên diễn đàn. - Xem bài đã được gửi theo các chủ đề khác nhau - Trả lời bài đã được gửi - Tìm kiếm một bài - Đăng ký trở thành thành viên của diễn đàn - Đánh dấu bài ưa thích - Xoá các bài đã có trên diễn đàn - Thêm người sử dụng - Xoá người sử dụng - Thêm chủ đề cho diễn đàn - Xoá chủ đề. Các vấn đề khi quyết các chức năng này là: Thiết kế tổng quát ứng dụng: nhằm giúp người lập trình dễ phát triển ứng dụng một cách có tổ chức, đúng hướng, đúng yêu cầu đã đề ra. Thiết kế cơ sở dữ liệu: đây là phần quan trọng, có liên quan đến tính tối ưu của hệ thống. Xây dựng giao diện: tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng khi gửi các yêu cầu của mình đến web server. Viết các trang web để thực hiện các chức năng của chương trình: dựa vào ASP và các ngôn ngữ script để tạo ra những modul cho chương trình. Kiểm tra, sửa lỗi chương trình SƠ ĐỒ QUI TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRANG TRONG ỨNG DỤNG WEB FORUM Xem nội dung 1 bài G ử i bài m ớ i Quay về trang hi ể n th ị Xem, g ử i bài  Hi ể n th ị các bài N ộ i dung bài So ạ n và g ử i bài Cụ thể qui trình hoạt động như sau: - Qui trình gửi và xem bài: Trang đầu tiên sẽ là trang hiển thị danh sách các bài được gửi dưới dạng các siêu liên kết. Người sử dụng muốn xem nội dung của một bài nào đó thì kích vào tiêu đề của bài. ở trang xem nội dung người sử dụng có thể trả lời cho bài có nội dung vừa đọc. Ngoài ra người sử dụng có thể gửi một bài mới. - Qui trình tìm kiếm bài: Khi người sử dụng muốn tìm kiếm một bài nào đó, sẽ có một trang tìm kiếm và ở trang tìm kiếm + Tìm kiếm theo chủ đề của bài gửi + Tìm kiếm theo nội dung của bài gửi + Tìm kiếm những bài trong một khoảng thời gian giới hạn nào đó - Qui trình đăng ký và login của người sử dụng, ghi nhớ bài: Để trở thành một thành viên của diễn đàn, người sử dụng phải đăng ký một account và sẽ được hệ thống cấp một tên truy nhập và mật khẩu riêng cho người đó. Khi yêu cầu được đăng ký, một trang đăng ký bao gồm các ô để nhập thông tin được hiện ra, người sử dụng sẽ nhập các thông tin vào các ô này và gửi đi, nếu được hệ thống chấp nhận thì người đăng ký sẽ nhận được một thông báo chúc mừng thành công, nếu không thành công hệ thống sẽ thông báo lỗi và hiện ra lại trang đăng ký cho người sử dụng sửa lại các thông tin đăng ký cho phù hợp. Khi đã trở thành một thành viên của diễn đàn người sử dụng ngoài việc có thể sử dụng các trang giống như một người sử dụng bình thường còn có thể đánh dấu những bài mà mình ưa thích. - Qui trình hoạt động của người quản lý: Để forum hoạt động tốt cần phải có một người quản lý, chức năng của người quản lý bao gồm: + Xoá bài + Thêm người sử dụng, xóa người sử dụng + Thêm chủ đề, xóa chủ đề Và em xin tiếp tục được trình bày phần phân tích thiết kế hệ thống của chương trình Như đã nói trong phần giới thiệu tổng quan về hoạt động của diễn đàn, người sử dụng khi gửi một bài lên diễn đàn thì các thành phần của một bài gửi: thông tin về người gửi, tiêu đề bài gửi, nội dung đều phải được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trên máy chủ. Thông thường người ta thường dùng các mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ để chứa các thông tin về bài gửi như SQL Server hay MS Access. Trong đồ án này em chọn cơ sở dữ liệu là Access để lưu các thông tin về bài gửi. Do có liên quan nhiều đến cơ sở dữ liệu, đồng thời các thông tin của bài gửi đòi hỏi phải được tổ chức một cách hợp lý và chặt chẽ nên trong phần này chủ yếu trình bày về phần phân tíchthiết kế hệ thống. Những thông tin cần quản lý trên cơ sở dữ liệu Thông tin các bài mà người sử dụng gửi lên diễn đàn, mỗi bài phải có mã riêng, cấp của bài đó, nội dung của bài là gì. Thông tin về người dùng, khi người sử dụng đăng ký thì các thông tin về người sử dụng như: tên truy nhập, mật khẩu, cấp của người sử dụng (cấp Admin và cấp User) phải được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu. Nội dung của bài sau khi gửi sẽ được tách ra thành các từ khoá, các từ khoá này sẽ tạo nên các bảng chỉ mục dùng cho mục đích tìm kiếm thông tin về các bài gửi đã gửi lên diễn đàn. Do vậy các từ khoá, các chỉ mục cũng phải được lưu giữ. Quản lý các chủ đề của bài gửi, các chủ đề này do người quản lý diễn đàn qui định và có thể thêm bớt. [...]... bài của tất cả các thông tin về người sử dụng: họ tên, e-mail Và đây là mô hình Sơ đồ dòng dữ liệu SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU DFD Các bài viết trên diễn Xem các bài ã ược gởi Đăng ký User U chưa s ăng ký e àn Gởi bài lên diễn Đăng ký àn Phân tích bài được gởi Yêu cầu xem các bài trên diễn àn Các trang Web Yêu cầu tìm kiếm các thông tin trên diễn đàn Kết quả tìm kiếm U User ã s ăng ký e r User Login User gởi... tính sau: - Mã người sử dụng - Tên truy nhập - Mật khẩu - Quyền truy cập (Admin hay User) - Địa chỉ Email c Dữ liệu về chủ đề của các bài gửi Các chủ đề của các bài trên web forum có các thuộc tính sau: - Mã chủ đề - Tên chủ đề Từ đó ta xây dựng Mô Hình Quan Niệm Dữ Liệu: ChủĐề MãC hủĐề 0-n 1-1 TênChủĐề BàiGửi MãBàiGửi Cấp MãBàiTrước ThứTự MãChủĐề Tiêu Đề NgườiGửi Email NgàyGiờGửi NộiDung 1-n 1-1 TừKhoá... xin trình bày việc quản lý các bài gởi lên diễn đàn: Tất cả các bài viết gửi lên diễn đàn đều có đặc điểm chung giống nhau như sau: - Thuộc về một chủ đề nào đó - Có thể là câu hỏi hoặc là câu trả lời cho một vấn đề nào đó Vậy để quản lý các bài viết trên diễn đàn ta phải biết: - Bài đó thuộc chủ đề nào - Phải phân biệt được đâu là câu hỏi đâu là câu trả lời - Nếu là câu trả lời thì phải biết trả lời... 28: Quan hệ giữa bảng “Bài Gửi”, “Chỉ Mục”, “TừKhoá “ c Tìm kiếm theo tiêu đề: các tiêu đề của bài gửi sau khi được gửi lên diễn đàn cũng được tách ra thành các từ khoá và cũng được lưu trữ trong các bảng từ khoá và bảng chỉ mục dành riêng cho từ khoá Cách xây dựng các bảng chỉ mục, xây dựng bảng từ khóa và cách thức xây dựng thuật toán tìm kiếm hoàn toàn tương tự như cách xây dựng thuật toán tìm kiếm... các chức năng giống như người sử dụng chưa đăng ký, người sử dụng đã đăng ký còn có những chức năng khác nhằm duy trì cho hệ thống hoạt động tốt hơn 1 Xoá bài Để một quản lý được nội dung của diễn đàn, hệ thống cho phép người quản lý diễn đàn có thể xoá bất cứ bài nào trên diễn đàn ... Tiêu Đề NgườiGửi Email NgàyGiờGửi NộiDung 1-n 1-1 TừKhoá MãTừKhoá TừKhoá 0-n 1-1 ChỉMục MãChỉMục MãBàiGửi MãTừKhoá Ghinhớbài 0-n 1-1 Mã Mãbài MãNgườiSD 1-1 0-n NgườiSD MãNgườiSD TênTruyNhập MậtKhẩu QuyềnTruyCập Và sau đây là phần XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH Phần này gồm hai phần chính: Phần 1: Phân tích các chức năng chung như thuật toán quản lý các bài như thế nào, trật tự cách hiển thị thông tin về các bài... ề của forum Qua sơ đồ dòng dữ liệu ta thu thập được : a Dữ liệu về bài gửi Mỗi bài gửi bao gồm các thuộc tính như sau: - Mã bài gửi - Cấp của bài gửi - Mã bài cha (nếu là bài mới trường này có giá trị là 0, bài trả lời trường này chứa mã bài của bài được nó trả lời) - Thứ tự - Thuộc chủ đề nào - Tiêu đề của bài viết - Họ tên người gửi - Địa chỉ mail của người gửi - Ngày giờ gửi - Nội dung của bài gửi... Thứ tự của câu hỏi Gán các biến cho bài con: Cấp bài = cấp bài cha + 1 Bài cha = mã bài cha ELSE {đây là bài mới} 4 Đăng ký trở thành thành viên: Khi người sử dụng tham gia vào diễn đàn, nếu đăng ký một tên truy nhập trên hệ thống thì người sử dụng ngoài các quyền giống như một người sử dụng bình thường (người sử dụng chưa đăng ký) thì còn có khả năng ghi nhớ các bài viết trên diễn đàn Khi dăng ký yêu... chủ đề Thuật toán tìm kiếm theo chủ đề: SQLQuery = "Select * from chude where chude.chude like '%"&chuoicantim&"%'; Ta dùng câu lệnh SQL sau để thực hiện tìm kiếm b Tìm kiếm theo nội dung: Xây dựng bảng chỉ mục phục vụ cho việc tìm kiếm Để xây dựng bảng chỉ mục đầu tiên ta xây dựng bảng từ khóa Từ khóa có được là do nội dung của bài viết được tách thành các từ Qui trình thực hiện xây dựng bảng từ khóa... nhớ bài Khi người sử dụng có đăng ký trên hệ thống một tên truy nhập thì hệ thống cho phép người sử dụng sau khi login vào hệ thống có thể lưu lại được những bài mà họ cảm thấy cần phải nhớ Các bài được chọn sẽ được lưu vào trong bảng ghi nhớ sau: Tên trường Kiểu dữ liệu MãngườiSD Number Giải thích Mãbàigửi Number Sau khi người sử dụng login chương trình sẽ tự động thiết lập một số biến Session để lưu . NgàyGiờGửi NộiDung 1 - 1 0 - n 1 - 1 0 - n 1 - 1 0-n 1-n 1 - 1 1 - 1 0 - n Và sau đây là phần XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH Phần này gồm hai phần chính: Phần 1: Phân tích các chức năng. nhau - Trả lời bài đã được gửi - Tìm kiếm một bài - Đăng ký trở thành thành viên của diễn đàn - Đánh dấu bài ưa thích - Xoá các bài đã có trên diễn đàn - Thêm người sử dụng - Xoá. giúp để xây dựng đề án này thì bây giờ em xin được phân tích chương trình: Phân tích chương trình bao gồm : Đầu tiên là tổng quát về chức năng: Bao gồm - Gửi bài lên diễn đàn. - Xem bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Xây dựng diễn đàn trên mạng docx, Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Xây dựng diễn đàn trên mạng docx, Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Xây dựng diễn đàn trên mạng docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn