Luận văn: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH pot

149 557 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 13:20

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VŨ VĂN HOA BIỆN PHÁP QUẢN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VŨ VĂN HOA BIỆN PHÁP QUẢN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyªn ngµnh: Qu¶n gi¸o dôc M· sè: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. PHẠM VIẾT VƯỢNG THÁI NGUYÊN – 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập và nghiên cứu tại khoa Tâm - Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên em đã hoàn thành chương trình khoá học Thạc sĩ chuyên ngành Quản giáo dục và hoàn thành luận văn “Biện pháp quản công tác bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Anh trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ninh”. Em xin chân thành cảm ơn: Ban chủ nhiệm Khoa, Hội đồng Đào tạo, Hội đồng khoa học, các thầy giáo, cô giáo khoa Tâm - Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình, quý báu của thầy giáo - Phó Giáo sư - Tiến sỹ Phạm Viết Vượng đã hết lòng giúp đỡ em ngay từ ngày đầu hình thành ý tưởng đến khi hoàn thiện luận văn. Với tình cảm chân thành, em xin được gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, chuyên viên sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh; các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên dạy tiếng Anh trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ninh, cùng các bạn đồng nghiệp và gia đình đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để em hoàn thành việc học tập, thu thập và xử thông tin phục vụ quá trình nghiên cứu của mình. Do điều kiện nghiên cứu còn hạn chế, trong luận văn không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ dẫn và đóng góp ý kiến của các thầy giáo, cô giáo và các bạn đồng nghiệp. Em xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 7 năm 2010 Tác giả Vũ Văn Hoa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BDGV : Bồi dƣỡng giáo viên BD : Bồi dƣỡng CSVC : Cơ sở vật chất ĐNNG : Đội ngũ nhà giáo ĐDDH : Đồ dùng dạy học GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo THPT : Trung học phổ thông THCS : Trung học cơ sở SGK : Sách giáo khoa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang Mở đầu 1 Chương 1 CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 7 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 7 1.2. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến đề tài 10 1.3. Quản công tác bồi dƣỡng giáo viên 16 1.4. Giáo dục trung học phổ thônggiáo viên trung học phổ thông 22 1.5. Quản hoạt động BD giáo viên dạy tiếng Anh trƣờng THPT 32 Chương 2 THỰC TRẠNG DẠY HỌC TIẾNG ANHQUẢN CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH 39 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá- xã hội của Quảng Ninh 39 2.2. Thực trạng giáo dục THPT của tỉnh Quảng Ninh 40 2.3. Thực trạng quản công tác bồi dƣỡng giáo viên dạy tiếng Anh trƣờng THPT tỉnh Quảng Ninh 60 2.4. Đánh giá chung 69 Chương 3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH 74 3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 74 3.2. Các biện pháp quản công tác BDGV dạy tiếng Anh trƣờng THPT tỉnh Quảng Ninh 77 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 105 3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi của các biện pháp 106 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC 119 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Danh môc c¸c b¶ng Sè hiÖu b¶ng Tªn b¶ng Trang 1 Kế hoạch giáo dục Trung học phổ thông 26 2.1 Mạng lƣới trƣờng, lớp năm học 2008 - 2009 41 2.2 Kết quả xếp loại hạnh kiểm THCS, THPT năm học 2008 - 2009 45 2.3 Kết quả xếp loại học lực THCS, THPT năm học 2008- 2009 45 2.4 Số lƣợng học sinh THPT năm học 2008 - 2009 48 2.5 Kết quả thi tốt nghiệp lớp 12 THPT các năm 49 2.6 Kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT các năm 50 2.7 Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT các năm 50 2.8 Đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh THPT năm học 2008- 2009 54 2.9 Tầm quan trọng của công tác BDGV dạy tiếng Anh 62 3.1 Ma trận bài kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh 88 3.2 Mức độ hợp tính khả thi của các biện pháp 107 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài Để hội nhập thế giới và thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, dạyhọc ngoại ngữ trở thành một nhiệm vụ cấp thiết. Ngoại ngữ được xếp vào một trong những lĩnh vực ưu tiên, một mũi nhọn đột phá trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ trong thời đại ngày nay. Trong các ngoại ngữ, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất, hầu hết các giao dịch trên thế giới đều sử dụng tiếng Anh. Vì vậy, rất nhiều quốc gia đưa tiếng Anh vào trong chương trình giáo dục đào tạo. Kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới cũng như trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho thấy tiếng Anh là một công cụ, phương tiện đắc lực và hữu hiệu trong tiến trình hội nhập và phát triển. Nhận thức được điều đó, từ nhiều năm nay, Việt Nam đã đưa chương trình tiếng Anh vào giảng dạy tất cả các cơ sở giáo dục, từ phổ thông đến đại học, sau đại học. Ngày 30 tháng 9 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1400/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" với mục tiêu chung là; Đổi mới toàn diện việc dạyhọc ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển khai chương trình dạyhọc ngoại ngữ mới các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực , nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tố t nghiệ p trung cấ p, cao đẳ ng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hoá; biến Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mục tiêu cụ thể là: + Triển khai thực hiện chương trình giáo dục 10 năm, bắt đầu từ lớp 3 môn ngoại ngữ bắt buộc các cấp học phổ thông. Từ năm 2010 - 2011 triển khai dạy ngoại ngữ theo chương trình mới cho khoảng 20% số lượng học sinh lớp 3 và mở rộng dần quy mô để đạt khoảng 70% vào năm học 2015 - 2016; 100% vào năm 2018 - 2019; + Triển khai chương trình đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ đối với giáo dục nghề nghiệp cho khoảng 10% số lượng học sinh dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp vào năm học 2010 – 2011, 60% vào năm 2015 – 2016 và đạt 100% vào năm học 2019 – 2020; + Triển khai chương trình đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ đối với giáo dục đại học (cả các cơ sở đào tạo chuyên ngữ và không chuyên ngữ) cho khoảng 10% số lượng sinh viên cao đẳng, đại học vào năm học 2010 - 2011; 60% vào năm học 2015 - 2016 và 100% vào năm 2019 – 2020; + Đổi mới việc dạyhọc ngoại ngữ trong chương trình giáo dục thường xuyên với nội dung , chương trình đào tạo phù hợp vớ i cá c cấ p họ c , trình độ đào tạo, góp phần tích cực vào công tác BD, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, viên chức; thực hiện đa dạng hoá các hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu người học. Phấn đấu có 5% số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên vào năm 2015 và đạt 30% vào năm 2020 [10]. Trong các ngoại ngữ thì tiếng Anh chiếm vị trí quan trọng và đóng vai trò không thể thiếu được trong việc nâng cao và mở rộng kiến thức, tư duy, tầm hiểu biết cho các em học sinh. Chính vì vậy, việc dạyhọc tiếng Anh hiện nay đang là vấn đề được học sinh, phụ huynh và cả xã hội quan tâm, đầu tư. Cùng với các môn học và hoạt động giáo dục khác, tiếng Anh góp phần Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 hình thành và phát triển nhân cách của học sinh, giúp cho việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện các trường phổ thông. Nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả dạyhọc môn tiếng Anh là đội ngũ giáo viên. Thời gian qua, việc dạy học tiếng Anh các trường THPT đã đạt được những thành quả nhất định. Tuy nhiên vẫn còn một số bất cập như học sinh chủ yếu học ngữ pháp để nhằm mục đích thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, khả năng giao tiếp còn kém. Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay. Làm thế nào để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh là câu hỏi đặt ra cho các nhà quản giáo dục. LuËt Gi¸o dôc n¨m 2005 - điÒu 72 đã nêu rõ nhiệm vụ của nhà giáo là: "không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học". Công tác đào tạo, BD nhà giáo đạt chuẩn, trên chuẩn còn nặng về số lượng chưa được quan tâm nhiều đến chất lượng, nhận thức của giáo viên về mục tiêu dạyhọc ngoại ngữ chưa đúng với tinh thần đổi mới. Để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh trường THPT, việc nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện các biện pháp quản công tác BD nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên có thể khắc phục được những hạn chế trên là việc làm hết sức cần thiết. Vì vậy chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài "Biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ninh" làm luận văn tốt nghiệp cao học của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 Trên cơ sở nghiên cứu luận và đánh giá thực trạng, đề tài có mục đích hoàn thiện các biện pháp quản công tác BDGV dạy tiếng Anh trường THPT tỉnh Quảng Ninh. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động dạyhọc tiếng Anh các trường THPT tỉnh Quảng Ninh. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Quản hoạt động BDGV tiếng Anh trường THPT tỉnh Quảng Ninh. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Nghiên cứu cơ sở luận về quản hoạt động BDGV tiếng Anh trường THPT. 4.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng dạy học tiếng Anhquản hoạt động BDGV tiếng Anh các trường THPT tỉnh Quảng Ninh. 4.3. Bổ sung và hoàn thiện các biện pháp quản hoạt động BDGV tiếng Anh các trường THPT tỉnh Quảng Ninh. 5. Giả thuyết khoa học Thời gian qua việc quản hoạt động BDGV dạy tiếng Anh các trường THPT tỉnh Quảng Ninh đã được quan tâm và đạt được những kết quả nhất định, song vẫn còn một số hạn chế, bất cập, nếu bổ sung và hoàn thiện các biện pháp sát với tình hình thực tế, thì có thể nâng cao chất lượng dạy học bộ môn này các trường THPT trong tỉnh. 6. Phạm vi nghiên cứu đề tài 6.1. Giới hạn về đối tượng nghiên cứu: Quản hoạt động BDGV dạy tiếng Anh trường THPT. 6.2. Địa bàn nghiên cứu: tỉnh Quảng Ninh. 6.3. Khách thể điều tra: Các trường THPT có dạy tiếng Anh tỉnh Quảng Ninh. [...]... Cơ sở luận v qun hot ng BDGV dy ting Anh trng THPT Chng 2 Thực trạng dy hc ting Anh v qun hot ng BDGV dy ting Anh cỏc trng THPT tnh Qung Ninh Chng 3 Các biện pháp qun hot ng BD nõng cao cht lng i ng giỏo viờn ting Anh trng THPT tnh Qung Ninh 6 S húa bi Trung tõm Hc liu - i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Chng 1 C S Lí LUN V QUN Lí HOT NG BI DNG GIO VIấN TIấNG ANH CC TRNG TRUNG. .. mt cht lng tt trong nh trng Qun nh trng l qun mt thit ch ca h thng giỏo dc ng nhiờn qun nh trng cú liờn quan hu c vi qun giỏo dc Nhng nh ta bit, qun giỏo dc bao gm hai cp : Qun cp v mụ v qun cp vi mụ Qun cp v mụ l qun h thng giỏo dc quc dõn (trong cỏc cp t Trung ng n a phng, cũn qun vi mụ l qun hot ng giỏo dc trong nh trng) Nh vy qun hot ng giỏo dc trong nh trng... thp cỏc s liu v qun cụng tỏc BDGV dy ting Anh ca cỏn b qun cỏc trng THPT, cỏn b qun s GD&T tnh 5 S húa bi Trung tõm Hc liu - i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Qung Ninh, nhm minh chng c thc trng qun cụng tỏc BDGV dy ting Anh ti cỏc trng THPT tnh Qung Ninh 7.2.4 Phng phỏp tng kt kinh nghim Phng phỏp ny c s dng vi mc ớch ỏnh giỏ, tng kt qun cụng tỏc BDGV dy ting Anh ca hiu trng cỏc... cho quỏ trỡnh o to chớnh quy bc cao hn v trỡnh chuyờn mụn trong lnh vc c th 1.3 Quản cụng tỏc bồi d-ỡng giáo viên 1.3.1 Bi dng giỏo viờn 16 S húa bi Trung tõm Hc liu - i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn BDGV l mt ni dung trong cụng tỏc qun nh trng ca hiu trng, ng thi cng l ni dung qun ca cỏc cp qun giỏo dc + Ch th ca hot ng BD l giỏo viờn, nhng ngi ó c o to cú mt trỡnh chuyờn... cng cú mc tiờu Hot ng qun c thc hin vi mt t chc hay mt nhúm xó hi õy l irn hi t cho nhng hot ng cựng nhau ca nhiu ngi - Qun l thc hin nhng tỏc ng hng ớch t ch th n i tng Yu t con ngi, trong ú ngi qun v ngi b qun lý, gi vai trũ trung tõm trong hot ng qun - Qun khụng ch th hin ý chớ ca ch th m cũn l s nhn thc v thc hin hot ng theo quy lut khỏch quan Lao ng qun l iu kin quan trng lm... Qun l s tỏc ng hp quy lut ca ch th qun n khỏch th qun bng t hp nhng cỏch thc, nhng phng phỏp nhm khai thỏc v s dng ti a cỏc tim nng, cỏc c hi ca cỏ nhõn cng nh ca t chc, t c mc tiờu ó ra 1.2.2 Qun giỏo dc Qun giỏo dc l s tỏc ng cú ý thc ca ch th qun n khỏch th qun nhm a hot ng giỏo dc ti mc tiờu ó nh, trờn c s nhn thc v vn dng ỳng n nhng quy lut khỏch quan ca h thng Qun giỏo... húa bi Trung tõm Hc liu - i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn Nu ch cp ti hot ng qun trong ngnh GD&T thỡ qun giỏo dc c hiu l qun h thng giỏo dc t Trung ng n a phng, bao gm tt c cỏc ngnh hc, cp hc, trng hc theo mc ớch t ra cho cỏc thi k Nu thu hp khỏi nim giỏo dc trong phm vi cỏc hot ng din ra trong cỏc trng hc v cỏc c s giỏo dc thỡ qun giỏo dc c hiu l qun nh trng "Qun giỏo... tỏc qun giỏo dc nhng cỏc ti ny ch yu nghiờn cu v t chc qun quỏ trỡnh GD&T, v thc trng v cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu dy hc ngoi ng ti cỏc i hc, dy hc ting Anh ti cỏc trng THCS, trung tõm ngoi ng, cỏc trung tõm giỏo dc 9 S húa bi Trung tõm Hc liu - i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn thng xuyờn, nghiờn cu v t chc qun hot ng BDGV tiu hc cha cú ti no nghiờn cu v bin phỏp qun cụng... iu khin cỏc hot ng lao ng theo nhng yờu cu nht nh Dng lao ng mang tớnh c thự ú cũn c gi l hot ng qun Cú nhiu quan nim khỏc nhau v qun theo nhng cỏch tip cn khỏc nhau, nh: + Qun l s tỏc ng liờn tc cú t chc, cú nh hng ca ch th qun (ngi qun lý, t chc qun lý) lờn khỏch th qun (i tng qun lý) v cỏc mt chớnh tr, vn húa, xó hi, kinh t, bng mt h thng cỏc lut l, cỏc chớnh sỏch, cỏc nguyờn tc,... thut qun theo khoa hc thỡ: "Qun l bit c chớnh xỏc iu bn mun ngi khỏc lm v sau ú hiu c rng h ó hon thnh cụng vic mt cỏch tt nht v r nht" Theo thuyt qun hnh chớnh ca Henry Fayol thỡ: Qun hnh chớnh l d bỏo v lp k hoch, t chc v iu khin, phi hp v kim tra" Mc dự cú nhiu quan nim khỏc nhau v qun nh ó nờu trờn, nhng chỳng ta cú th nhn thy im chung ca qun m cỏc khỏi nim ó cp l: - Qun bao . BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH 74 3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 74 3.2. Các biện pháp quản lý công tác. tài 10 1.3. Quản lý công tác bồi dƣỡng giáo viên 16 1.4. Giáo dục trung học phổ thông và giáo viên trung học phổ thông 22 1.5. Quản lý hoạt động BD giáo viên dạy tiếng Anh ở trƣờng THPT. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH pot, Luận văn: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH pot, Luận văn: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn