Báo cáo: Nghiên cứu công nghệ chế tạo chi tiết nắp hông động cơ RV 125-2 công nghệ đúc áp lực pptx

59 365 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 08:20

. vật liệu và công nghệ chế tạo nắp hông động cơ RV1 25 qua nghiên cứu lý thuyết và chế tạo thực nghiệm tại Viện Công nghệ. 1. Nghiên cứu lý thuyết 1.1 Vật liệu chế tạo nắp hông Xuất. 1.3.3. Phạm vi ứng dụng công nghệ đúc áp lực cao ………………. 21 2. Chế tạo nắp hông động cơ RV1 25-2 ………………………………………. 22 2.1. Đặc điểm kết cấu của nắp hông động cơ RV1 25-2 ………………… 22 2.2 Nghiên cứu công nghệ chế tạo chi tiết nắp hông động cơ RV 125-2 bằng công nghệ đúc áp lực cao Cơ quan chủ quản: Bộ Công thơng Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo: Nghiên cứu công nghệ chế tạo chi tiết nắp hông động cơ RV 125-2 công nghệ đúc áp lực pptx, Báo cáo: Nghiên cứu công nghệ chế tạo chi tiết nắp hông động cơ RV 125-2 công nghệ đúc áp lực pptx, Báo cáo: Nghiên cứu công nghệ chế tạo chi tiết nắp hông động cơ RV 125-2 công nghệ đúc áp lực pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay