Giải pháp huy động vốn đầu tư nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ bắc ninh

106 739 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2014, 22:15

Việc học là công việc cả đời dù bạn ở vị trí nào, nhưng không ai có thể tự mình tìm tòi, học hỏi mà không cần tham khảo bất cứ tài liệu nào. Bởi vây, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn 1 tài liệu vô cùng quý giá và bổ ích. Mong là sẽ giúp ích cho các bạn phần nào trong quá hình học tập cũng như làm việc. Chúc các bạn thành công  DCQHBN : Dân ca Quan họ Bắc Ninh CNH - HĐH : Công nghiệp hóa - hiện đại hóa NXB : Nhà xuất bản QĐ : Quyết định TTVH : Trung tâm văn hóa TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân VHTT : Văn hóa thông tin i  ii  iii   !"#$ %&$!'()*$+% Dân ca Quan họ Bắc Ninh là một thể loại dân ca phong phú đặc sắc về mặt giai điệu trong kho tàng dân ca Việt Nam. Mỗi một bài dân ca Quan họ Bắc Ninh đều có giai điệu riêng, ca từ riêng. Quan họ cổ truyền vốn không phải là nghệ thuật biểu diễn với hai vai: nghệ sỹ - khán giả như Tuồng, Chèo, Ca trù. Bản chất của nó là thú chơi dân dã, nên người ta mới gọi là “chơi quan họ”. Quan họ hiện đại vừa là thú chơi tao nhã đồng thời còn là sự trình diễn của người hát Quan họ cùng với các thiết bị âm thanh điện tử. Dân ca Quan họ Bắc Ninh ẩn chứa trong mình cả một kho tàng văn hóa cổ. Vẻ đẹp của các làn điệu dân ca ấn tương đi vào lòng người không chỉ là những làn điệu phổ thông quen thuộc mà còn có những ý nghĩa văn hóa tầm vóc lịch sử của chúng. Ngày 30 tháng 9 năm 2009, tại kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban liên chính phủ Công ước UNESCO Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (  dân ca Quan họ Bắc Ninh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dân ca Quan họ Bắc Ninh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ góp phần tăng cường vị trí, vai trò của di sản đối với xã hội, làm giàu thêm bức tranh đa dạng văn hóa của Việt Nam của nhân loại. Việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể nói chung di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh nói riêng gặp những khó khăn, thách thức do một loạt các vấn đề khách quan chủ quan mang tính thời đại, tính toàn cầu tác động tới kinh tế, xã hội văn hóa các nước trên thế giới tập trung ở một số lĩnh vực sau: - : Quá trình toàn cầu hóa chuyển đổi cơ cấu xã hội, cùng với những điều kiện khác đã tạo ra nhiều cơ hội đối thoại mới giữa các cộng đồng, đồng thời cũng làm nảy sinh những mối đe dọa về sự suy thoái, biến mất hủy hoại các di sản văn hóa phi vật thể. 1 -  ! Bản chất của những di sản văn hóa phi vật thể là tập quán xã hội - phương thức sinh hoạt của cộng đồng. Một khi phương thức sinh hoạt này bị coi là một thương phẩm để mưu cầu lợi nhuận, thì tính chất của nó sẽ hoàn toàn biến đổi. "#$%& ' # ()*! Di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh được hình thành phát triển gắn liền với các không gian văn hóa làng xã. Làng chính là nơi giữ cái “gen” của văn hóa Việt, để cho nó có thể biến hóa muôn vẻ mà ta vẫn là ta, là ta đặc sắc hơn, phong phú hơn, mạnh hơn. Hiện nay ở Bắc Ninh, nông thôn tiếp tục quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa mạnh mẽ, một số làng quan họ nay đã thành phố, thành phường. Không gian văn hóa Quan họ làng xã truyền thống đang bị thu hẹp dần. Vì vậy, bảo vệ các không gian tự nhiên những địa điểm gắn với ký ức cần thiết cho việc thể hiện di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh. - +%$*: Di sản văn hóa luôn là nội dung thu hút hấp dẫn khách du lịch. Du lịch tìm hiểu di sản văn hóathể phát huy, biến tiềm năng văn hóa thành động lực phát triển. Tuy nhiên không gian vùng di sản văn hóa phi vật thể không thể đáp ứng được số lượng quá lớn khách du lịch. Du lịch đại trà việc bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể thật khó có thể song hành với nhau. Du lịch khiến cho các hình thức biểu hiện tính chất, chức năng v.v… vốn có của văn hóa phi vật thể cơ bản bị biến đổi. Văn hóa phi vật thể dân ca Dân ca Quan họ Bắc Ninh vừa mang tính bền chắc, tiềm ẩn trong tâm thức cộng đồng lại vừa mỏng manh dễ bị biến dạng bởi tính phi vật thể. Đặc biệt trong thời đại hiện nay Việt Nam đã tham gia hội nhập kinh tế thế giới. Sự mở của nền kinh tế cũng dẫn đến văn hoá ngoại lai tràn vào làm biến dạng những di sản văn hóa quí giá do cha ông để lại. Do đó bảo vệ phát huy giá trị những di sản văn hóa đó nhằm giữ gìn một môi trường văn hoá - nhân văn lành mạnh là vấn đề cần quan tâm 2 nhiệm vụ bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh là cần thiết cấp bách. Với những lý do như vậy, em lựa chọn đề tài: “Giải pháp huy động vốn đầu nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh” là vấn đề hết sức có ý nghĩa cả về lý luận thực tiễn, góp phần bảo tồn phát triển các di sản văn hóa của đất nước. ,-!$%./0 %.!1/ 2.1. Mục tiêu chung Đánh giá hiện trạng việc huy động vốn để bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh trong giai đoạn vừa qua. Đề xuất giải pháp huy động vốn nhằm đầu bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vât thể dân ca Quan họ Bắc Ninh trong giai đoạn tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa về cơ sở lý luận thực tiễn về huy động vốn đầu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. - Đánh giá hiện trạng về huy động vốn đầu nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hoá dân ca Quan họ Bắc Ninh. - Đề xuất các giải pháp huy động vốn đầu nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh. 23%$4500 %.!1/ Nghiên cứu một số những giải pháp huy động vốn đầu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh. 67 89:%0 %.!1/ - ,* -# : Đề tài nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. - ,* )  : Nghiên cứu tình hình số liệu trong 5 năm, từ năm 2009 đến năm 2013 định hướng đến năm 2020. - ,* . +: Đề tài tập trung nghiên cứu về giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh, thực trạng công tác bảo tồn huy động vốn để bảo tồn 3 giá trị di sản, các giải pháp huy động vốn đầu để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh. ;<0 =(> ?( @!!'(A/B:C - Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc ghi danh di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh sẽ đóng góp vào việc đảm bảo tầm nhìn nhận thức về truyền thống âm nhạc ở cấp độ địa phương, quốc gia quốc tế, phát huy hội nhập xã hội đẩy mạnh mối giao lưu giữa các vùng, đối thoại văn hóa tôn trọng sự đa dạng. Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã thể hiện được tầm vóc vị thế của loại hình văn hóa độc đáo của mình trong lòng bạn bè du khách người hâm mộ cả nước cũng như trên thế giới. - Huy động các nguồn vốn đầu tư, các nguồn lực để góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống đương đại nói chung, đối với dân ca Quan họ Bắc Ninh nói riêng là giữ gìn lưu truyền cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo, mang đậm tính nhân văn những phong tục, tập quán tốt đẹp về lối sống sinh hoạt văn hóa xã hội. DE00E#!'(A/B:C 6.1. Về mặt lý luận Góp phần hệ thống hóa lý luận về vấn đề huy động vốn để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nói chung, di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh nói riêng. 6.2. Về mặt thực tiễn Làm rõ thực trạng về huy động vốn đầu cho bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh. Đồng thời đề xuất các giải pháp thu hút vốn đầu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh. F3!-!!'(A/B:C Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn có 4 chương: 4 /! Cơ sở lý luận thực tiễn của vấn đề huy động vốn đầu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh. /! Phương pháp nghiên cứu. /0! Thực trạng thu hút vốn đầu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh /1! Các giải pháp thu hút vốn đầu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh. 5  4G0 H<HIJKLMNOPQ GRSATA/B:*:3:+ /U)V0:3!W!>.  /U)V0:3 1.1.1. Một số khái niệm về vốn, huy động vốn đầu vốn nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa phi vật thể nói chung, dân ca Quan họ nói riêng 22223  4**56*567*5 X Y0Z/(%[9:*:3\ Vốn là một trong những nhân tố quan trọng đối với quá trình tăng trưởng phát triển kinh tế của mọi quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển. Nói đến khái niệm vốn, nhiều nhà kinh tế học đã tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau nhưng đều thông qua phạm trù bản có kết luận: Vốn là phạm trù kinh tế. Huy động sử dụng vốn có hiệu quả là một trong những tiền đề quan trọng đẩy mạnh phát triển nền kinh tế nói chung, ngành văn hóa nghệ thuật nói riêng. Tuy nhiên, việc đầu vốn để bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể khác với đầu vốn trong các lĩnh vực khác là mục tiêu chính không phải là mục đích lợi nhuận mà là vì mục tiêu xã hội, tuy nhiên cũng như các nguồn vốn đầu khác, việc đầu vẫn phải có lợi nhuận để bù đắp các chi phí để tái đầu tư. Việc phân chia vốn thành nhiều loại nhằm mục đích hiểu rõ bản chất của phạm trù vốn việc sử dụng nguồn vốn đó cho nội dung công việc nào để thu được hiệu quả tốt nhất. Nhận thức được các nguồn vốn nhằm phục vụ cho công tác huy động, sử dụng quảnvốn một cách có hiệu quả. X3)]/$4: Là nguồn lực tích luỹ được cuả xã hội, cơ sở sản xất kinh doanh dịch vụ, tiết kiệm của dân, huy động từ nước ngoài được biểu hiện dưới các dạng tiền tệ các loại hoặc hàng hoá hữu hình, hàng hoá vô hình hàng hoá đặc biệt khác. 6 X0/^:3)]/$4\ Là các kênh tập trung phân phối cho vốn đầu phát triển đáp ứng nhu cầu chung của nhà nước xã hội. X/U)V0:3)]/$4\ Là việc tìm các giải pháp, cơ chế để huy động vốn đầu cho các mục tiêu cần thực hiện. 222289*5*: * 4; ($+ <=*; *>? +@ABCDE  FG- ! - Việc đầu bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Đại diện của nhân loại - dân ca Quan họ Bắc Ninh sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ du lịch Bắc Ninh có tầm ảnh hưởng trong phạm vi cả nước, khu vực quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa, du lịch của nhân dân các làng Quan họ nói riêng tỉnh Bắc Ninh nói chung. - Đóng góp vào nguồn thu ngân sách, tái đầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh đối với các hạng mục có yếu tố xã hội hoá. FGHI. ! - Việc đầu vốn bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca Quan họ Bắc Ninh sẽ tạo ra các sản phẩm văn hóa du lịch mới đảm bảo phục vụ tốt nhất cho du khách, sẽ tạo ấn tượng sâu sắc tới khách thăm quan trong ngoài nước. Giải quyết được nhu cầu bảo tồn phát huy giá trị của dân ca Quan họ Bắc Ninh, đẩy mạnh tuyên truyền phong trào hát Quan họ tại cộng đồng, giúp cộng đồng nâng cao nhận thức về giá trị di sản, tạo điều kiện để cộng đồng trình diễn, giao lưu dân ca Quan họ Bắc Ninh với các cộng đồng khác trong ngoài nước. Đặc biệt đây là hình thức ngành Văn hóa - Du lịch địa phương khai thác phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ một cách bền vững. - Làm cơ sở để người dân trước đây chỉ sống bằng nghề nông nâng cao kiến thức về văn hoá xã hội. 7 [...]... công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh Đánh giá thực trạng việc huy động vốn đầu cho công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh Xác định nhu cầu vốn đầu cho công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh Những vấn đề rút ra Đề xuất giải pháp huy động vốn đầu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh 27... vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh? - Thực trạng về huy động các nguồn vốn việc đầu vốn để bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh trong thời gian qua? - Giải pháp nào để huy động được các nguồn vốn đầu nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh trong thời gian tới? 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Các phương pháp tiếp... nguồn vốn ngân sách cho các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca Quan họ Bắc Ninh - Từ nguồn vốn xã hội hóa của nhân dân: Xác định các thiết chế văn hóa tại các địa phương liên quan đến địa điểm sinh hoạt dân ca Quan họ Bắc Ninh như Đình, chùa, Nhà chứa… để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo tồn 11 phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh Từ đó có biện pháp động viên, khuyến... cho thế hệ mai sau các báu vật di sản văn hoá của dân tộc Có thể thấy rằng, Di sản văn hóa là tiềm năng, là động lực khi các chủ thể phát huy thích hợp với thời buổi kinh tế thị trường hôm nay 1.2.3.2 Đối với việc huy động vốn để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung di sản văn hóa phi vật thể nói riêng Các di sản văn hóa nói cung di sản văn hóa phi vật thể nói riêng đều được hình... đồng nhà trường,…) 25 - Các nhiệm vụ, nội dung, các hạng mục của dự án được triển khai nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản 26 2.4 Khung phân tích đề tài Sơ đồ 2.1: Khung phân tích của đề tài Nghiên cứu thực trạng công tác bảo tồn huy động vốn đầu cho công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Các chỉ tiêu đánh giá công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh. .. chức cơ quan, tổ chức đoàn thể, các nghệ nhân dân ca Quan họ 23 người dân tại các làng Quan họ gốc,… nhằm tổng hợp phân tích về thực trạng về huy động các nguồn vốn đầu cho bảo tồn dân ca Quan họ - Tiếp cận theo từng hoạt động cụ thể về tạo vốn cho đầu bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể Dân ca quan họ Bắc Ninh (hoạt động hội lễ, biểu di n nghệ thuật, tham quan du lịch, hội thảo khoa học…) 2.2.2... đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Bắc Ninh Tuy các báo cáo, bài viết ở các mức độ khác nhau song đều khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về giá trị văn hóa Quan họ; tập trung đánh giá về đặc điểm, tính chất không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh, thực trạng công tác bảo tồn phát huy giá trị qua đó đề xuất các giải pháp cho việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh. .. VHTT Bắc Ninh (2006) Quan họ Bắc Ninh thực trạng giải pháp bảo tồn ” Công trình đã nêu rõ đặc điểm của dân ca Quan họ Bắc Ninh đánh giá khai quát kết quả bảo tồn, phát huy văn hóa Quan họ Đề xuất một số gải pháp nhằm tiếp tục bảo tồn phát huy văn hóa Quan họ, đặc biệt nhấn rõ yêu cầu sưu tầm, nghiên cứu bổ sung làm phong phú văn hóa Quan họ Nguyễn Trí Nguyên, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa -... còn ca quán) Chính vì vậy, bản thân từ "khẩn cấp bảo vệ" của di sản phi vật thể này đã nói lên tất cả 1.2.3 Những bài học kinh nghiệm rút ra đối với việc bảo tồn huy động vốn để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 1.2.3.1 Đối với việc bảo tồn di sản văn hóa 17 Trong công tác bảo tồn di sản văn hoá luôn luôn có một thách thức lớn là mâu thuẫn giữa bảo tồn phát triển Đối với di sản. .. CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU NHẰM BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 3.1 Tổng quan về dân ca Quan họ Bắc Ninh 3.1.1 Sơ lược về điều kiện tự nhiên tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh là một tỉnh nằm ở đồng bằng sông Hồng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ đô Hà Nội Tỉnh có địa giới: phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Tây Tây Nam giáp thủ . đầu tư nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh /1! Các giải pháp thu hút vốn đầu tư nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh. 5 . di sản văn hóa phi vật thể. - Đánh giá hiện trạng về huy động vốn đầu tư nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá dân ca Quan họ Bắc Ninh. - Đề xuất các giải pháp huy động vốn đầu tư nhằm. nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Quan họ Bắc Ninh. 23%$4500 %.!1/ Nghiên cứu một số những giải pháp huy động vốn đầu tư nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp huy động vốn đầu tư nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ bắc ninh, Giải pháp huy động vốn đầu tư nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ bắc ninh, Giải pháp huy động vốn đầu tư nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca quan họ bắc ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn