Phân phối chương trình môn toán THPT

14 430 5
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2014, 16:25

. 45 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 11- NÂNG CAO Cả năm: 37 tuần = 140 tiết Học kì I: 19 tuần = 72 tiết; Học kì II: 18 tiết = 68 tiết Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán. Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 10 – CƠ BẢN Cả năm 107 tiết Đại số 64 tiết Hình. đường tròn 33-34- 35 §3. Phương trình đường Elip 36-37- 38 Trường THPT Hoàng Văn Thụ Phân phối chương trình môn Toán Năm học 2011 - 2012 Luyện tập 39 Ôn tập chương III 40 Ôn tập cuối năm 41 Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình môn toán THPT, Phân phối chương trình môn toán THPT, Phân phối chương trình môn toán THPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn