nghiên cứu kết quả can thiệp cộng đồng phòng chống tiền đái tháo đường - đái tháo đường týp 2 tại huyện cầu ngang - tỉnh trà vinh

24 1,157 4

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2014, 14:47

. chống tiền đái tháo đường - đái tháo đường. Mục tiêu nghiên cứu 1. Xác định tỷ lệ tiền đái tháo đường - đái tháo đường và một số yếu tố liên quan tại huyện Cầu Ngang. 2. Đánh giá kết quả can thiệp. ĐTĐ týp 2. 19 4 .2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG PHÒNG CHỐNG TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 4 .2. 1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu can thiệp cộng đồng Nhìn chung, đặc điểm của mẫu nghiên cứu. sống tại Cầu Ngang. 2. 1 .2. Địa điểm nghiên cứu: huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 2. 1.3. Thời gian nghiên cứu: từ tháng 9 /20 09 đến tháng 2/ 2011. 2. 1.4. Cỡ mẫu và kỹ thuật chọn mẫu 2. 1.4.1. Nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu kết quả can thiệp cộng đồng phòng chống tiền đái tháo đường - đái tháo đường týp 2 tại huyện cầu ngang - tỉnh trà vinh, nghiên cứu kết quả can thiệp cộng đồng phòng chống tiền đái tháo đường - đái tháo đường týp 2 tại huyện cầu ngang - tỉnh trà vinh, nghiên cứu kết quả can thiệp cộng đồng phòng chống tiền đái tháo đường - đái tháo đường týp 2 tại huyện cầu ngang - tỉnh trà vinh, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn