Gíao án Sinh 10 (ban cơ bản)

42 208 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2014, 07:30

Giáo án Sinh học 10 Nguyễn Thị Liên Phần I: Giới thiệu chung về thế giới sống Tiết 1 - Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống I) Mục tiêu: Sau khi học xong học sinh cần: - Giải thích đợc các cấp tổ chức sống và nguyên tắc thứ bậc trong tổ chức sống - Giải thích đợc tại sao tế bào lại là đơn vị bản và là đơn vị tổ chức thấp nhất trong thế giới sống - Trình bày đợc các đặc điểm của các cấp tổ chức sống - Rèn kĩ năng quan sát, t duy hệ thống, khái quát hoá - Hình thành quan điểm khoa học trong nghiên cứu sự sống II) Chuẩn bị: 1- Chuẩn bị của thầy: Tranh vẽ phóng to H 1 (SGK) 2- Chuẩn bị của trò: Kiến thức đã học( THCS) về tế bào, thể, quần thể, quần xã, sinh quyển III) Nội dung và tiến trình tiết dạy: A. Tổ chức lớp: ổn định lớp, kiểm tra sĩ số B. Tiến trình: 1) Kiểm tra bài cũ: (Xen lẫn bài giảng) 2) Bài mới: Hoạt động I: Tìm hiểu các cấp tổ chức của thế giới sống HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung - GT chơng trình SH- THPT và SH 10 I) Các cấp tổ chức của thế giới sống -H: Sinh vật khác vật vô sinh ở những dấu hiệu nào? -Cá nhân trả lời, y/c nêu đợc: SV sinh trởng, sinh sản, cảm ứng mà vật vô sinh không - Treo tranh vẽ H 1 ( SGK), hớng dẫn HS quan sát, yêu cầu trả lời lệnh (SGK) - Căn cứ H 1 cá nhân trả lời, nêu các cấp tổ chức sống - H/d HS thảo luận nhóm nhỏ, hoàn thành phiếu học tập, phân loại các cấp tổ chức của TGS -Nhấn mạnh về các cấp tổ chức -Thảo luận, phân loại các cấp tổ chức của TGS - Thế giới sống đợc tổ chức theo thứ bậc chặt chẽ: Nguyên tửPhân tửBào quanTế bàoMôCơ quanHệ quanCơ thểQuần thểQuần xãHệ sinh tháiSinh quyển - GT: Tế bào là đơn vị bản của sự sống Y/c HS giải thích tại sao? - Cá nhân trả lời, lớp nhận xét, bổ sung. - Nhận xét, nhấn mạnh lí do tế bào là đơn vị bản ( mọi thể sống đều cấu tạo từ tế bào, mọi hoạt động sống đều diễn ra ở tế bào) - Mọi thể sống đều đợc cấu tạo từ tế bào, tế bào là đơn vị tổ chức bản của sự sống. KL: Các cấp TCS bản: Tế bào, thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái - H: Tại sao nguyên tử, phân tử, bào quan, mô, quan, hệ quan không phải là cấp độ tổ chức bản? - GT: + Với SV đơn bào: N/C tế bào là n/c sự sống cấp thể +Với SV đa bào: Mô, quanlà những tổ chức trung gian Hoạt động II: Tìm hiểu đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung II) Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống 1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc 1 Giáo án Sinh học 10 Nguyễn Thị Liên - Y/c HS tìm hiểu SGK, trả lời câu hỏi: Thế nào là nguyên tắc thứ bậc, cho VD? Nhấn mạnh NTTB - Cá nhân trả lời - NTTB: Tổ chức sống cấp dới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên -H: TCS cấp trên sẽ mang những đặc điểm nh thế nào so với TCS cấp dới? - Trả lời, y/c nêu đ- ợc ( Đ 2 của TCS cấp dới + đặc tính riêng) - GT về đặc tính nổi trội - ĐTNT: Là đặc điểm của 1 cấp độ tổ chức nào đó đợc hình thành do sự t- ơng tác của các bộ phận cấu tạo nên (không ở TCS cấp dới) -Y/c HS làm rõ ĐTNT qua 2 cấp độ ở H 1 , rồi hỏi: Đâu là ĐTNT đặc trng của thể sống? - Trả lời, giải thích - ĐTNT đặc trng của thể sống: TĐC và NL, ST-PT, cảm ứng, khả năng tự điều chỉnh 2) Hệ thống mở tự điều chỉnh - Chia nhóm HS - Hớng dẫn các nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi: Hãy lấy các ví dụ chứng minh SV và môi trờng quan hệ chặt chẽ? - Lấy ví dụ, đại diện các nhóm phân tích đa ra kết luận về hệ thống mở - HTM: Sinh vật không ngừng TĐC và NL với môi trờng - H: Làm thế nào để SV phát triển tốt? -Cá nhân trả lời (Tạo đk tốt về thức ăn, nơi ở) - GT vai trò của chế tự điều chỉnh - TĐC: Nhằm duy trì và điều hoà cân bằng động trong hệ thống sống giúp tổ chức sống tồn tại, phát triển - H: Trong thể ngời, quan nào giữ vai trò điều hoà cân bằng? - Trả lời, nêu rõ quan là Hệ thần kinh, hệ nội tiết - ĐVĐ: Nếu TCS không tự điều chỉnh đợc cân bằng thì điều gì sẽ xảy ra? Cho ví dụ? - Cá nhân liên hệ trả lời, nêu ví dụ (Có thể phát bệnh béo phì nếu trẻ ăn nhiều thịt, ít rau) - Liên hệ: Làm thế nào để tránh đợc điều đó? - Liên hệ, trả lời, y/c nêu đợc: cần chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lí 3) Thế giới sống liên tục tiến hoá - ĐVĐ: Vì sao sự sống tiếp diễn liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác? - Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền thông tin/ADN từ thế hệ này sang thế hệ khác - H: Các sinh vật đều cấu tạo từ tế bào đã chứng tỏ điều gì? Nhấn mạnh nguồn gốc chung của SV - Cá nhân trả lời - Các sinh vật đều chung một nguồn gốc - H: Tại sao xơng rồng trên sa mạc nhiều gai, rễ nông, rộng? Đặc điểm này đợc hình thành nh thế nào? - Trả lời, nhận xét, bổ sung - Sinh vật luôn phát sinh biến dị, di truyền các biến dị, thích nghi dới tác động của CLTN SV không ngừng tiến hoá, sinh giới đa dạng. 3) Củng cố: Đọc ghi nhớ, trả lời câu 4 (SGK) C. Giao nhiệm vụ về nhà: - Trả lời câu 1,2,3 (SGK) - Chuẩn bị Bài 2 Tiết 2 Bài 2: Các giới sinh vật I) Mục tiêu: Sau khi học xong học sinh cần: - Phát biểu đợc khái niệm về các giới sinh vật - Trình bày đợc hệ thống phân loại sinh giới (Hệ thống 5 giới) 2 Giáo án Sinh học 10 Nguyễn Thị Liên - Trình bày đợc đặc điểm chính của mỗi giới sinh vật - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, tổng hợp, khái quát hoá - Giáo dục quan điểm khoa học về cách nhìn nhận thế giới sinh vật II) Chuẩn bị: 1- Chuẩn bị của thầy: Tranh phóng to H 2 (SGK), tranh ảnh về đại diện sinh giới, phiếu học tập (đáp án) 2- Chuẩn bị của trò: Kiến thức đã học (THCS) về đặc điểm các nhóm sinh vật III) Nội dung và tiến trình tiết dạy: A. Tổ chức lớp: ổn định lớp, kiểm tra sĩ số B. Tiến trình: 1) Kiểm tra bài cũ: - Thế giới sống đợc tổ chức nh thế nào? Nêu các cấp tổ chức sống bản - Tìm đáp án: + 7 chữ: Là tập hợp các cá thể sinh vật cùng loài, cùng sống trong khoảng không gian và thời gian xác định? + 6 chữ: Cấp tổ chức bản của thế giới sống? + 9 chữ: Là đặc điểm của TCS và nhờ đặc điểm này mà tổ chức sống thực hiện đợc sự TĐC và NL với môi trờng? 2) Bài mới: Hoạt động I: Tìm hiểu giới và hệ thống phân loại 5 giới HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung - ĐVĐ: Y/c HS kể tên các ngành SV đã học ở THCS? - Kể tên các ngành thực vật, động vật I) Giới và hệ thống phân loại 5 giới - Đa sơ đồ: 1) Khái niệm về giới Giớingànhlớpbộhọchiloài - H: Giới là gì? Cho VD? - Cá nhân trả lời, y/c nêu rõ: Là đơn vị lớn nhất nh giới thực vật, động vật - Là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật chung những đặc điểm nhất định VD: Giới nấm, giới thực vật - Y/c HS xếp các ngành đã kể vào giới t- ơng ứng? - Xếp các ngành vào giới 2) Hệ thống phân loại 5 giới - H/d HS quan sát H 2 - H: Sinh giới gồm những giới nào? Vị trí thứ bậc nh thế nào? Kết luận về các giới - Nêu các giới và xác định vị trí - Giới khởi sinh, nguyên sinh, nấm, thực vật, động vật - H: Tại sao lại xêp giới nấm ở giữa thực vật và động vật? - Cá nhân giải thích, lớp nhận xét, bổ sung - GT về hệ thống phân loại 3 giới: VSV cổ, Vi khuẩn, Sinh vật nhân thực (nguyên sinh, nấm, động vật, thực vật) Hoạt động II: Tìm hiểu đặc điểm chính của mỗi giới HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung - H/d HS tìm hiểu SGK, thảo luận, hoàn thành phiếu học tập (nhóm 1 làm trên giấy A 1 , treo bảng, các nhóm nhận xét, bổ sung) Nhận xét, đánh giá, đa - Thảo luận, hoàn thành phiếu học tập - Nhận xét, bổ sung Giới Các sinh vật Nhân sơ Nhân thực Đơn bào Đa bào Tự d- ỡng Dị d- ỡng Khởi sinh Vi khuẩn + + + + Tảo + + + + Nấm nhầy + + + ĐVNS + + + + Nấm Nấm men + + + Nấm sợi + + + Thực vật Rêu, quyết, hạt trần, hạt kín + + + Động vật Động vật x- ơng sống, không + + + 3 Giáo án Sinh học 10 Nguyễn Thị Liên đáp án xơng sống 3) Củng cố: - Đọc ghi nhớ, em biết - Bài 1,3 (SGK) C. Giao nhiệm vụ về nhà: - Trả lời câu hỏi 2(SGK) - Chuẩn bị Bài 3 Phần II: Sinh học tế bào Chơng I: Thành phần hoá học của tế bào Tiết 3 Bài 3: Các nguyên tố hoá học và n ớc I) Mục tiêu: Sau khi học xong học sinh cần: - Nêu đợc các nguyên tố chính cấu tạo nên tế bào - Trình bày đợc vai trò của nguyên tố đa lợng, vi lợng đối với tế bào - Giải thích đợc cấu trúc hoá học của nớc quyết định các đặc tính lí hoá của nớc - Trình bày đợc vai trò của nớc đối với tế bào - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, thảo luận nhóm - Giáo dục ý thức tự giác, quan điểm khoa học về cấu tạo tế bào II) Chuẩn bị: 1- Chuẩn bị của thầy: Tranh vẽ H3.1, H3.2(SGK), phiếu học tập (đáp án) 2- Chuẩn bị của trò: Kiến thức hoá học về cấu trúc của nớc, kiến thức thực tế về tầm quan trọng của nớc với thể sống III) Nội dung và tiến trình tiết dạy: A. Tổ chức lớp: ổn định lớp, kiểm tra sĩ số B.Tiến trình: 1) Kiểm tra bài cũ: Sử dụng phiếu phát cho học sinh làm trong 5 phút rồi thu bài của 5 học sinh để chấm: Hãy điền dấu + nếu đúng và dấu nếu sai vào ô tơng ứng: Tên sinh vật Nhân sơ Nhân thật Đơn bào Đa bào Quang tự dỡng Hoá tự dỡng Dị dỡng Vi khuẩn lam Vi khuẩn sắt Tảo Nấm nhầy Trùng roi Nấm men Thông Bởi Cá 2) Bài mới: Hoạt động I:Tìm hiểu các nguyên tố hoá học cấu tạo nên tế bào HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung I) Các nguyên tố hoá học - Y/c HS kể tên các nguyên tố hoá học cấu tạo nên thể sống - Kể tên các nguyên tố: C, H, Ca, O. - Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên thể sống: C,H,O,N,S,P,Mn,Mg,K -GT: C,H,O,N là 4 nguyên tố hàng đầu của sự sống rồi yêu cầu học sinh giải thích - Giải thích lí do, yêu cầu chỉ rõ 4 nt này chiếm khối lợng lớn của CTS - C,H,O,N chiếm 90% khối lợng thể sống 4 Giáo án Sinh học 10 Nguyễn Thị Liên - H/d HS thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập Để cả lớp quan sát bài làm của nhóm 3 và yêu cầu nhận xét - Thảo luận, hoàn thành bài tập, nhận xét, bổ sung - Đánh giá, đa đáp án -Nhấn: Nguyên tố vi lợng tuy thể chỉ cần với lợng nhỏ nhng nếu thiếu thể phát triển không bình thờng -H: Hãy nêu 1 số bệnh thờng gặp do thiếu NT vi lợng? - Nêu ví dụ: Thiếu iot gây bớu cổ, thiếu Mo lá cây vàng úa HĐ II: Tìm hiểu cấu tạo, vai trò và đặc tính của nớc HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung II) Nớc và vai trò của nớc trong tế bào 1) Cấu trúc và đặc tính lí hoá của n- ớc - Treo tranh vẽ H3.1,H3.2, hớng dẫn HS quan sát và yêu cầu mô tả cấu trúc của nớc - Quan sát, cá nhân mô tả cấu tạo, lớp nhận xét, bổ sung - Cấu trúc: + 1 nt O 2 kết hợp 2 nt H 2 = liên kết cộng hoá trị + Đôi điện tử trong liên kết bị kéo lệch về phía O 2 2 đầu điện tích trái dấu - Đặc tính: Phân cực ( Các phân tử n- ớc hút nhau và nớc hút các phân tử khác) - H/d HS quan sát H3.2 -H: Hậu quả gì xảy ra khi đa các tế bào sống vào ngăn đá tủ lạnh? - Cá nhân giải thích, lớp nhận xét - Nhấn mạnh: Các tế bào sống ( 90% là nớc) khi đa vào ngăn đá thì nớc bị mất hoạt tính, đóng băng, các tinh thể nớc đá thể phá vỡ tế bào - Đặt vấn đề để hs thảo luận trả lời: Tại sao con gọng vó đi lại đợc ở trên mặt nớc? Tại sao Tôm sống đợc ở dới lớp băng? (do các liên kết hiđro trong nớc tạo nên sức căng mặt nớc, băng tạo lớp cách nhiệt giữa k 2 lạnh ở trên và nớc ở dới) - Thảo luận, các nhóm đa ý kiến, nhận xét, bổ sung 2) Vai trò của nớc đối với tế bào H: Hãy nêu vai trò của nớc với tế bào và thể sống? - Cá nhân suy nghĩ, trả lời, bổ sung - Là thành phần cấu tạo tế bào - Là dung môi hoà tan chất hữu - Là môi trờng của các phản ứng - Tham gia chuyển hoá vật chất ( quang hợp, hô hấp) để duy trì sự sống 3) Củng cố: + Đọc ghi nhớ, em biết + GV gọi 2 hs viết nhanh câu trả lời mỗi câu hỏi lên bảng 5 NT đa lợng NT vi lợng - VD: C,H,O,N,S,P (chiếm khối lợng lớn- trên 0.1%) - Fe,Cu,Bo,Mn. ( chiếm khối lợng rất nhỏ trong tế bào- dới 0.1%) - Vai trò: Tham gia cấu tạo các đại phân tử hữu cơ( Prôtêin, Lipit, axitnucleic) - Tham gia các quá trình sống bản của tế bào (cấu tạo enzim, hoocmon) Giáo án Sinh học 10 Nguyễn Thị Liên - 7 chữ: Từ chỉ các nguyên tố khối lợng >0.1% trong khối lợng chất sống của thể? - 5 chữ: Tên 1 ngành thực vật đại diện là cây dơng xỉ? - 5 chữ: Là chất xúc tác các phản ứng hoá học trong tế bào? - 7 chữ: Từ để chỉ trạng thái của phân tử nớc 2 đầu tích điện trái dấu với nhau? - 3 chữ: Tên của nguyên tố hoá học chiếm 0.2% khối lợng chất sống trong tế bào? C. Giao nhiệm vụ về nhà: - Trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị Bài 4 6 Giáo án Sinh học 10 Nguyễn Thị Liên Tiết 4 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit I) Mục tiêu: Sau khi học xong học sinh cần: - Trình bày đợc cấu tạo, tên gọi các loại đờng đơn, đờng đôi, đờng đa trong thể sinh vật - Nêu rõ đợc chức năng của các loại đờng (Cacbohidrat) trong thể - Trình bày đợc cấu tạo, tên gọi, chức năng của các loại Lipit - Rèn kĩ năng phân tích, khái quát hoá - Hình thành quan điểm khoa học duy vật biện chứng II) Chuẩn bị: 1- Chuẩn bị của thầy: Tranh vẽ H4.1, H4.1(SGK), Phiếu học tập (đáp án) 2- Chuẩn bị của trò: Kiến thức hoá học về Lipit và Cacbohidrat III) Nội dung và tiến trình tiết dạy: A.Tổ chức lớp: ổn định lớp, kiểm tra sĩ số B.Tiến trình: 1) Kiểm tra bài cũ: Cấu tạo và vai trò của nớc? 2) Bài mới: Hoạt động I: Tìm hiểu về Cacbohidrat HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung I) Cacbohidrat (Đờng) 1) Cấu trúc hoá học - Cho HS nếm thử: cam, sữa, mía - Nếm thử sản phẩm -H: Hãy nhận xét độ ngọt của các sản phẩm trên? Giải thích? - Cá nhân giải thích, y/c nêu: đ- ờng khác nhau thì độ ngọt khác nhau - Thành phần: C,H,O - Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân -Y/c HS trả lời lệnh (SGK) - Cá nhân trả lời -H/d HS thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập ( Nhóm 2 trình bày trên giấy A2 để lớp nhận xét) - Thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập, nhận xét, bổ sung Đờng đơn Đờng đôi Đờng đa Ví dụ -Glucozơ, Fructozơ (trong quả chín) -Galactozơ (sữa) -Saccarozơ (đ- ờng mía) =Glucozơ+ Fructozơ -Xenlulozơ -Kitin -Tinh bột -Glicogen Cấu trúc -Mạch thẳng hoặc mạch vòng -2 phân tử đ- ờng đơn liên kết với nhau bằng liên kết Glicozit -Nhiều phân tủ đờng liên kết lại -Xenlulozơ: Các Glucozơ liên kết = Glicozit Tên khác Mônôsaccarit Đisaccarit Polisaccarit -H: Tại sao khi đói lả (hạ đờng huyết) ngời ta th- ờng cho uống nớc đờng thay vì ăn các loại thức ăn khác? - Cá nhân trả lời, y/c nêu đợc: Hiện tợng đói lả do trong thể không năng l- ợng dự trữ 2) Chức năng -H: Vậy, chức năng của đờng? - Nêu chức năng -Là năng lợng dự trữ trong tế bào -Tham gia cấu tạo tế bào và các bộ phận của thể Hoạt động II: Tìm hiểu về lipit HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung II) Lipit -H/d HS hoàn thành bảng -GT: Nhiều axit béo no gây xơ vữa động mạch Cấu tạo của -Hoàn thành bảng dới sự hớng dẫn của giáo viên Cấu trúc Chức năng 1.Mỡ 1 Glixerol + 3 axit béo (no ở ĐV, không no ở TV và 1 số cá) Dự trữ năng lợng cho TB 2.PhotphoLipit 1 Glixerol + 2 axit béo + 1 nhóm Photphat Tạo nên các loại màng TB 7 Giáo án Sinh học 10 Nguyễn Thị Liên Glixerol: CH 2 OH CHOH CH 2 OH -H: Tại sao thể xu hớng dự trữ năng lợng ở dạng mỡ? -Trả lời (1 gam mỡ dự trữ năng l- ợng gấp 2 lần 1 gam tinh bột) 3.Steroit Chứa các nguyên tử kết vòng (là este của 1 ancol vòng và 1 axit béo Cấu tạo MSC, 1 số hoocmon 4.Sắc tố và vitamin -Sắc tố: diệp lục, carotenoit -VTM: A,E. Tham gia các hoạt động của thể -H: Tại sao trẻ em hay bị béo phì? Tại sao ngời già không nên ăn nhiều mỡ? - Cá nhân trả lời, y/c nêu đợc: Trẻ em ăn nhiều mỡ, kẹo nên năng lợng nhiều + ít vận động. Ngời già ít vận động, nếu ăn nhiều mỡ năng l- ợng dự trữ nhiều gây xơ vữa động mạch tính kị nớc, thành phần hoá học đa dạng, không cấu tạo theo nguyên tắc đa phân 3) Củng cố: -H: So sánh Cacbohidrat và Lipit? -BTTN, đọc ghi nhớ. C. Giao nhiệm vụ về nhà: - Trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị Bài 5 Tiết 5 Bài 5: Prôtêin I) Mục tiêu: Sau khi học xong học sinh cần: - Phân biệt đợc các mức độ cấu trúc của Protein - Trình bày đợc chức năng của các loại Protein - Nêu đợc các yếu tố ảnh hởng đến chức năng của Protein và giải thích đợc ảnh hởng của các yếu tố đó - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh, khái quát hoá - Hình thành quan điểm khoa học biện chứng về Protein II) Chuẩn bị: 1- Chuẩn bị của thầy: Sơ đồ aa và sự hình thành liên kết peptit, mô hình cấu trúc các bậc không gian của Protein, phiếu học tập (đáp án) 2- Chuẩn bị của trò: Kiến thức thực tế về Protein III) Nội dung và tiến trình tiết dạy: A.Tổ chức lớp: ổn định lớp, kiểm tra sĩ số B.Tiến trình: 1) Kiểm tra 15 phút 2) Bài mới HĐ I: Tìm hiểu cấu trúc của Protein HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung I) Cấu trúc của Protein 1) Đặc điểm chung -H/d HS quan sát tranh vẽ aa và sự liên kết giữa các aa -Quan sát -H: Hãy nêu những đặc điểm cấu tạo của Protein? -Cá nhân mô tả đặc điểm, lớp nhận xét, bổ sung - Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân (đơn phân là aa) - 1aa: NH 2 , COOH, gốc R - Các aa liên kết = liên kết peptit (cacboxyl aa, cùng nhau mất 1 phân tử nớc) tạo thành chuỗi polipeptit -ĐVĐ: 12 aa thì bao nhiêu liên kết peptit trong chuỗi? -Trả lời (11aa) -Đa trờng hợp tổng quát: n aa thì hình thành n-1 aa -H: Khi nào các Protein khác - Cá nhân trả lời, - Số lợng, thành phần, trật tự sắp xếp các 8 Giáo án Sinh học 10 Nguyễn Thị Liên nhau? y/c nêu đợc: Khi số lợng, thành phần aa thay đổi aa quy định tính đa dạng và đặc thù của Protein 2) Các bậc cấu trúc của Protein -Y/c HS quan sát các bậc cấu trúc không gian của Protein, mô tả đặc điểm? -Quan sát, mô tả đặc điểm các bậc cấu trúc của Protein - Bậc 1: các aa liên kết (peptit) tạo thành chuỗi polipeptit dạng mạch thẳng - Bậc 2: Bậc 1 xoắn anpha hoặc gấp nếp bêta nhờ liên kết hiđro giữa các nhóm peptit gần nhau - Bậc 3: Bậc 2 co xoắn tạo cấu trúc không gian 3 chiều - Bậc 4: 2 hay nhiều chuỗi polipeptit khác nhau kết hợp lại tạo cấu trúc hình cầu -GT: Do ảnh hởng của t 0 , PH làm cấu trúc 3 chiều tháo xoắn trở về bậc 1 và 2 gọi là hiện tợng biến tính * Hiện tợng biến tính: Protein bị biến đổi cấu trúc không gian và mất chức năng -Câu hỏi liên hệ: Tại sao khi đun nóng nớc gạch cua thì protein cua đóng thành mảng? -Trả lời (Do các protein liên kết với nhau) -GT: 1 số VSV sống đợc ở suối n- ớc nóng mà protein không bị biến tính do cấu trúc đặc biệt HĐ II: Tìm hiểu chức năng của Protein HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung II) Chức năng của Protein -H: Hãy kể tên các vai trò của Protein? -Cá nhân trả lời, lớp nhận xét, bổ sung - Pr cấu trúc: cấu tạo tế bào và thể -Pr dự trữ: dự trữ các aa -Pr vận chuyển: vận chuyển các chất -Pr bảo vệ: bảo vệ thể (cấu tạo kháng thể) -Pr thụ thể: thu nhận và trả lời thông tin -Pr xúc tác: xúc tác các phản ứng sinh hoá (cấu tạo enzim) 3) Củng cố: Giải ô chữ - 6 chữ: đặc điểm cấu tạo của đại phân tử protein do nhiều đơn phân liên kết lại? - 5 chữ: nguyên tố này liên kết với oxi tạo thành nớc - 10 chữ: tên của mạch do nhiều aa liên kết lại - 8 chữ: chất bản chất là Protein tác dụng giúp thể kháng bệnh? - 4 chữ: tên gọi chỉ cấu trúc bậc 2 của protein dạng gấp nếp? - 8 chữ: là đơn phân cấu tạo nên protein? - 5 chữ: chất bản chất protein tác dụng xúc tác các phản ứng sinh hoá trong tế bào? C. Giao nhiệm vụ về nhà: - Trả lời câu hỏi (SGK) - Xem lại ADN, ARN (Sinh học 9) Tiết 6 Bài 6: Axit nucleic I) Mục tiêu: Sau khi học xong học sinh cần: - Trình bày đợc thành phần hoá học của 1 nucleotit - Mô tả đợc cấu trúc của ADN, ARN và chức năng của chúng - Phân biệt đợc ADN, ARN về cấu trúc và chức năng - Rèn kĩ năng so sánh, quan sát, phân tích, khái quát hoá - Giáo dục quan điểm khoa học trong nghiên cứu Sinh học II) Chuẩn bị: 9 Giáo án Sinh học 10 Nguyễn Thị Liên 1- Chuẩn bị của thầy: Tranh vẽ H 6.1 (mô hình cấu trúc ADN), H 6 2 (SGK), phiếu học tập (đáp án) 2- Chuẩn bị của trò: Kiến thức về axit nucleic đã học (THCS) III) Nội dung và tiến trình tiết dạy: A. Tổ chức lớp: ổn định lớp, kiểm tra sĩ số B. Tiến trình: 1) Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu cấu tạo và chức năng của Protein? 2) Bài mới: Hoạt động I: Tìm hiểu về ADN HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung I) Axit đêoxiribonucleic 1) Cấu trúc ADN a- Cấu trúc hoá học -Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân (đơn phân: nu) -GT nguyên tắc đa phân -H: Đơn phân của ADN là gì? đặc điểm gì? -Trả lời -1 nu: +KT: 3.4A 0 +KL: 300 đvC +Thành phần: 1 đờng 5C (C 5 H 10 O 4 ), 1H 3 PO 4 , 1 bazơ Nitric (A,T,G,X) -H:Hãy chỉ ra điểm khác nhau giữa các nu? -Cá nhân trả lời, y/c nêu rõ: Các nu khác nhau ở bazơ Tên nu gọi theo tên của bazơ (A,T,G,X) -Các nu liên kết với nhau bằng lk hoá trị (đ- ờng-axit) tạo thành chuỗi polinucleotit -H:Các ADN khác nhau khi nào? -Trả lời, y/c chỉ rõ: Số lợng, thành phần các nu thay đổi thì ADN thay đổi KL: Số lợng, thành phần, trình tự sắp xếp các nu quy định tính đa dạng, đặc thù của ADN *Gen: 1 đoạn của ADN mã hoá cho 1 sản phẩm nhất định b-Cấu trúc không gian -H/d HS quan sát mô hình cấu trúc ADN, y/c hoạt động theo cặp tìm đặc điểm trong cấu trúc không gian -Đại diện trả lời, lớp nhận xét, bổ sung -2 chuỗi polinu xoắn đều quanh 1 trục (tay thang là lk đờng-axit, 1 bậc thang là 1 cặp bazơ) -Các nu trên 2 mạch lk = mối lk Hidro theo ntbs (A=T, G=X) -Khoảng cách giữa 2 cặp nu = 3.4A 0 -ADN xoắn theo chu kì, mỗi chu kì 20 nu (10 cặp) chiều dài 34A 0 -GV nhấn mạnh đặc điểm -Ghi nhớ 2) Chức năng của ADN: Mang, bảo quản, truyền đạt TTDT (lu giữ ở dạng SL,TP,TTSX các nu) -Y/c HS nghiên cứu SGK, cá nhân nêu chức năng? -Cá nhân trả lời, nhận xét, bổ sung -Trật tự nu/ADN Trật tự aa/protein -Protein quy định đặc tính của thể -Thông tin truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác nhờ chế nhân 2 của ADN Hoạt động II: Tìm hiểu về ARN HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung II) Axit Ribonucleic (ARN) 1) Cấu tạo đại cơng -Cấu tạo theo ntđp (đơn phân: nu) -H/d HS thảo luận theo nhóm nhỏ (4hs), đọc SGK, so sánh ADN và ARN? -Thảo luận, đại diện trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung Đơn phân của ADN Đơn phân của ARN -KT: 3.4A 0 -KT: 3.4A 0 -KL: 300đvC -KL: 300đvC -TP: 1 C 5 H 10 O 4 , 1 H 3 PO 4 , 1bazơ (A,T,G,X) -TP: 1 C 5 H 10 O 5 , 1 H 3 PO 4 , 1bazơ (A,U,G,X) -Các loại nu: A,T,G,X -Các loại nu: A,T,G,X 2) Các loại ARN (1 mạch polinu) -Hoàn thành mARN tARN rARN 10 [...]... 6) Đại diện nhóm báo cáo, nhận xét 7) GV nhận xét, đánh giá 8) Hớng dẫn HS làm tờng trình thực hành IV) Giao nhiệm vụ về nhà: -Làm tờng trình theo nhóm -Chuẩn bị Bài 25 Chơng II: Sinh trởng và sinh sản của vi sinh vật Tiết 26 bài 25: sinh trởng của vi sinh vật I) Mục tiêu: Sau khi học xong học sinh cần: - Trình bày đợc khái niệm sinh trởng của vi sinh vật, thời gian thế hệ và ý nghĩa của thời gian... động: + Chỗ lõm xuống/bề mặt enzim + Cấu hình không gian tơng ứng với cấu hình không gian của chất Liên kết với chất 2) chế hoạt động của enzim -E liên kết với chất tại TTHĐ phức hợp Enzim -cơ chất -E tơng tác với chất làm biến đổi chất KQ: tạo sản phẩm, giải phóng enzim E là chất xúc tác sinh học đợc tổng hợp trong tế bào sống (chỉ làm biến đổi tốc độ phản ứng mà không biến đổi sau... (HCL5%, 100 +200 ml hồ tinh bột (amilaza, 370C, vài phút) Glucozơ -TB điều hoà quá trình chuyển hoá vật chất thông qua điều khiển hoạt tính của enzim bằng chất hoạt hoá hay ức chế +CHH: Làm tăng hoạt tính của enzim +CUC: Làm cho enzim không liên kết đợc với chất (TB điều hoà bằng chế ức chế ngợc) -H/d HS quan sát H14.2, GT chế -Nhận biết chế ức chế ngợc ức chế ngợc 21 Giáo án Sinh học 10 Nguyễn... Kiểm tra học kì I (Đề + đáp án: Sổ lu đề) 23 Giáo án Sinh học 10 Nguyễn Thị Liên Tiết 19 Bài 17: Quang hợp I) Mục tiêu: Sau khi học xong học sinh cần: - Phát biểu đợc khái niệm Quang hợp và kể tên các nhóm sinh vật Quang hợp - Trình bày đợc bản chất pha sáng pha tối và nêu đợc mối quan hệ giữa 2 pha Quang hợp - Mô tả đợc tóm tắt chu trình C3 - Rèn kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp - Hình thành... quang hợp HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung II) Các pha của quá trình quang hợp -H/d HS quan sát H17.1, y/c trả -Quan sát, cá nhân trả -Tính chất 2 pha của quang hợp: lời câu hỏi: Mối liên hệ giữa lời +Pha sáng: (Xảy ra khi ánh sáng): tạo pha sáng và pha tối quang hợp? ATP, NADPH +Pha tối: (Xảy ra cả khi ánh sáng và bóng tối): Nhờ ATP,NADPH của pha sáng, CO2 biến đổi thành Cacbohidrat,... Tạo ra 2 tế bào con bộ NST giống nhau và giống tế bào mẹ III) ý nghĩa của nguyên phân - SV nhân thực đơn bào: Là chế sinh sản - SV nhân thực đa bào: Làm tăng số lợng tế bào giúp thể sinh trởng, phát triển, tái sinh các mô-c.quan bị tổn thơng - SV sinh sản sinh dỡng: Là hình thức sinh sản 3) Củng cố: GV hớng dẫn HS làm bài tập sau: Cho biết ở Lúa: 2n = 24 Hãy tính: a- Số Cromatit ở Kì sau? b-... 6) GV nhận xét, đánh giá 7) GV hớng dẫn làm tờng trình thực hành IV) Giao nhiệm vụ về nhà: -Làm tờng trình thực hành theo nhóm -Chuẩn bị Bài 22 Phần III: Sinh học vi sinh vật Chơng I: Chuyển hoá vật chất và năng lợng ở vi sinh vật Tiết 23 bài 22: Dinh dỡng chuyển hoá vật chất và năng lợng ở vi sinh vật I) Mục tiêu: Sau khi học xong học sinh cần: - Nêu đợc đặc điểm bản của vi sinh vật, lấy đợc... (nhỏ, sinh sản nhanh) -Trả lời -Kể tên 1 số VSV Nguyễn Thị Liên Nội dung I) Khái niệm về vi sinh vật -Là những thể nhỏ bé (đơn bào, tập hợp đơn bào) khả năng hấp thụ và chuyển hoá dinh dỡng nhanh, sinh trởng -sinh sản nhanh Hoạt động II: Tìm hiểu môi trờng và các kiểu dinh dỡng của vi sinh vật HĐ của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung II) Môi trờng và các kiểu dinh dỡng 1) Các loại môi trờng bản... -Trả lời (do diệp lục hình thành ngoài ánh sáng) 3) Củng cố: -GV h/d HS hệ thống kiến thức và trả lời câu hỏi: Cấu tạo và chức năng các bào quan sự phù hợp nh thế nào? -BTTN C Giao nhiệm vụ về nhà: -Trả lời câu hỏi SGK 14 Giáo án Sinh học 10 Nguyễn Thị Liên - Chuẩn bị Bài 9 + Bài 10 Tiết 9: Bài 9 + 10: Tế bào nhân thực (Tiếp theo) I) Mục tiêu: Sau khi học xong học sinh cần: - Mô tả đợc cấu trúc và chức... (chủ động) -Sinh công học: Co cơ, hoạt động lao động Hoạt động II: Tìm hiểu quá trình chuyển hoá vật chất HĐ của giáo viên HĐ của học Nội dung sinh II) Chuyển hoá vật chất -H/d HS thảo luận, trả lời câu -Trả lời, y/c nêu hỏi: Pr trong thức ăn đợc đợc: chuyển hoá nh thế nào trong +Pr thức ăn thể và nl sinh ra đợc sử dụng aa Pr tế bào ntn? +Pr tế bào + O2 ATP và sản phẩm thải +ATP: co cơ, vận chuyển . học sinh Nội dung - GT chơng trình SH- THPT và SH 10 I) Các cấp tổ chức của thế giới sống -H: Sinh vật khác vật vô sinh ở những dấu hiệu nào? -Cá nhân trả lời, y/c nêu đợc: SV có sinh trởng, sinh. giới sinh vật I) Mục tiêu: Sau khi học xong học sinh cần: - Phát biểu đợc khái niệm về các giới sinh vật - Trình bày đợc hệ thống phân loại sinh giới (Hệ thống 5 giới) 2 Giáo án Sinh học 10 Nguyễn. năng so sánh, quan sát, phân tích, khái quát hoá - Giáo dục quan điểm khoa học trong nghiên cứu Sinh học II) Chuẩn bị: 9 Giáo án Sinh học 10 Nguyễn Thị Liên 1- Chuẩn bị của thầy: Tranh vẽ H 6.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Gíao án Sinh 10 (ban cơ bản), Gíao án Sinh 10 (ban cơ bản), Gíao án Sinh 10 (ban cơ bản)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn