tiểu luận phân tích các nhân tố môi trường bên ngoài tác động đến việc xây dựng chiến lược của furama resort

15 990 4
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2014, 06:12

. Nguyễn Thị Hải Đường 1 Tiểu luận Phân tích các nhân tố môi trường bên ngoài tác động đến việc xây dựng chiến lược của Furama Resort . thời gian phục vụ khách cho đến 22 giờ đêm; Xúc tiến xây dựng Bảo tàng mỹ thuật; Xây dựng Khu Công viên Văn hóa Ngũ Hành Sơn với các hạng mục: Quy hoạch và đầu tư xây dựng khu danh thắng Ngũ. theo mô hình du lịch cộng đồng như làng Phong Nam, Đa Mặn - K20. Xây dựng các điểm đến tại Hoà Xuân, Thái Lai, xây dựng các điểm đến quanh bán đảo Sơn Trà; Hình thành đội tàu du lịch đường sông
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận phân tích các nhân tố môi trường bên ngoài tác động đến việc xây dựng chiến lược của furama resort, tiểu luận phân tích các nhân tố môi trường bên ngoài tác động đến việc xây dựng chiến lược của furama resort, tiểu luận phân tích các nhân tố môi trường bên ngoài tác động đến việc xây dựng chiến lược của furama resort

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn