giáo án luyện tập lập dàn ý cho bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống trong tác phẩm văn học

7 5,578 19
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2014, 10:05

. đã học cho biết, NL vầ một hiện tượng đời sống giống và khác NL về 1 hiện tượng đời sống trong tác phẩm văn học như thế nào?  Từ đó, xây dựng dàn ý chung cho bài văn NL về một hiện tượng. GIÁO ÁN: LUYỆN TẬP LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC Lớp: 11 Chuyên Văn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Anh A. Mục tiêu. thức để có thể làm tốt và có hứng thú với dạng đề nghị luận về hiện tượng đời sống trong tác phẩm văn học. Định hướng cho HS được cách triển khai luận điểm phù hợp. B. Chuẩn bị phương tiện giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án luyện tập lập dàn ý cho bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống trong tác phẩm văn học, giáo án luyện tập lập dàn ý cho bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống trong tác phẩm văn học, giáo án luyện tập lập dàn ý cho bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống trong tác phẩm văn học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn