Đề thi tuyển sinh nên lớp 10 hay nhất

49 342 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2014, 15:31

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT HÀ NỘI Năm học: 2013 – 2014 ĐỀ CHÍNH THỨCMÔN: TOÁNThời gian làm bài: 120 phút Bài I: (2,0 điểm)Với x > 0, cho hai biểu thức và .1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 64.2) Rút gọn biểu thức B.3) Tìm x để .Bài II: (2,0 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:Quãng đường từ A đến B dài 90 km. Một người đi xe máy từ A đến B. Khi đến B, người đó nghỉ 30 phút rồi quay trở về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 9 kmh. Thời gian kể từ lúc bắt đầu đi từ A đến lúc trở về đến A là 5 giờ. Tính vận tốc xe máy lúc đi từ A đến B.Bài III: (2,0 điểm)1) Giải hệ phương trình: 2) Cho parabol (P) : y = x2 và đường thẳng (d) : y = mx m2 + m +1.a) Với m = 1, xác định tọa độ các giao điểm A, B của (d) và (P).b) Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 sao cho .Bài IV: (3,5 điểm)Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài (O). Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (M, N là các tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C (AB < AC, d không đi qua tâm O).1) Chứng minh tứ giác AMON nội tiếp.2) Chứng minh AN2 = AB.AC. Tính độ dài đoạn thẳng BC khi AB = 4 cm, AN = 6 cm.3) Gọi I là trung điểm của BC. Đường thẳng NI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai T. Chứng minh MT AC.4) Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau ở K. Chứng minh K thuộc một đường thẳng cố định khi d thay đổi và thỏa mãn điều kiện đề bài.Bài V: (0,5 điểm)Với a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện a + b + c + ab + bc + ca = 6abc, chứng minh: HếtSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOKỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT TP.HCM Năm học: 2013 – 2014ĐỀ CHÍNH THỨCMÔN: TOÁNThời gian làm bài: 120 phút Bài 1: (2 điểm)Giải các phương trình và hệ phương trình sau:a) b) c) d) Bài 2: (1,5 điểm)a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số và đường thẳng (D): trên cùng một hệ trục toạ độ.b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính.Bài 3: (1,5 điểm)Thu gọn các biểu thức sau: với ; Bài 4: (1,5 điểm)Cho phương trình () (x là ẩn số)a) Định m để phương trình () có nghiệm b) Định m để phương trình () có hai nghiệm , thỏa điều kiện: Bài 5: (3,5 điểm)Cho tam giác ABC không có góc tù (AB < AC), nội tiếp đường tròn (O; R). (B, C cố định, A di động trên cung lớn BC). Các tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại M. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB, đường thẳng này cắt (O) tại D và E (D thuộc cung nhỏ BC), cắt BC tại F, cắt AC tại I.a)Chứng minh rằng . Từ đó suy ra MBIC là tứ giác nội tiếp.b)Chứng minh rằng: FI.FM = FD.FE.c)Đường thẳng OI cắt (O) tại P và Q (P thuộc cung nhỏ AB). Đường thẳng QF cắt (O) tại T (T khác Q). Chứng minh ba điểm P, T, M thẳng hàng.d)Tìm vị trí điểm A trên cung lớn BC sao cho tam giác IBC có diện tích lớn nhất. Hết SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học: 2013 – 2014 TP.ĐÀ NẴNG MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1: (2,0 điểm)1)Tìm số x không âm biết 2)Rút gọn biểu thức P= Bài 2: (1,0 điểm)Giải hệ phương trình Bài 3: (1,5 điểm)a)Vẽ đồ thị hàm số b)Cho hàm số bậc nhất (1) . Hãy xác định hệ số a, biết rằng a > 0 và đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành Ox, trục tung Oy lần lượt tại hai điểm A, B sao cho OB = 2OA (với O là gốc tọa độ).Bài 4: (2,0 điểm)Cho phương trình , với m là tham số.1)Giải phương trình khi m = 4.2)Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 sao cho biểu thức Q = có giá trị lớn nhấtBài 5: (3,5 điểm)Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O;R) có BC = 2R và AB < AC. Đường thẳng xy là tiếp tuyến của đường tròn (O;R) tại A. Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O;R) lần lượt cắt đường thẳng xy ở D và E. Gọi F là trung điểm của đoạn thẳng DE.a)Chứng minh rằng tứ giác ADBO là tứ giác nội tiếp.b)Gọi M là giao điểm thứ hai của FC với đường tròn (O;R). Chứng minh rằng c)Tính tích MC.BF theo R.d) HếtSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO 10 QUẢNG NGÃI Năm học: 20132014 Môn: TOÁN Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề)Bài 1: (1,5 điểm)1)Tính 2)Chứng minh rằng với và thì 3)Cho hàm số bấc nhất a)Với giá trị nào của m . − ]B SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO 10 - THPT TỈNH LÀO CAI NĂM HỌC: 2013 – 2014 MÔN: TOÁN (Không chuyên) Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) . TL"0#451.23 1 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức )2()2( xyyyxx yx P +++ + = Hết   X V Y*Z#$%#& Ngày thi: 26/06/2013 ĐỀ THI CHÍNH THỨC. nhân dự định làm xong 240 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Nhưng khi thực hiện, nhờ cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ đã làm tăng thêm 10 sản phẩm so với dự định. Do đó tổ đã hoàn thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh nên lớp 10 hay nhất, Đề thi tuyển sinh nên lớp 10 hay nhất, Đề thi tuyển sinh nên lớp 10 hay nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn