bộ đề trắc nghiệm vật lý 12

36 332 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2014, 12:15

. c và sóng ngang.ườ ắ ề ượ ả ọ Câu 58. A. Âm v a có đ c tính sinh lý v a có đ c tính v t lý. ừ ặ ừ ặ ậ B. Âm có đ c tính sinh lý do c u t o c a tai ng i.ặ ấ ạ ủ ườ C. Nh c âm là dao âm đàn, nh. ậ ủ ầ ố Câu 56. A. Sóng âm, sóng siêu âm, h âm có cùng b n ch t v t lý. ạ ả ấ ậ B. Sóng âm, siêu âm, h âm có đ c tính sinh lý khác nhau.ạ ặ C. Trong m t môI tr ng sóng siêu âm truy n nhanh h n. ụ max =5(v). Đi nệ tr thu n c a m ch là :ở ầ ủ ạ A. 0,1 (Ω). B. 1 (Ω). C. 0 ,12 (Ω). D. K t qu khác.ế ả Câu 77. M ch dao đ ng lý t ng LC : C=2,5(ạ ộ ưở µF), L=10 -4 (H). ch n lúc t=0 thì Iọ max =40(mA)
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề trắc nghiệm vật lý 12, bộ đề trắc nghiệm vật lý 12, bộ đề trắc nghiệm vật lý 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn