Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư Tân Qúy Đông Quận 7

112 487 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 20:08

. TƯNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI - Nước thải sinh hoạt thải ra từ khu dân cư Tân Quy Đông, Q7. - Hệ thống xử lý nước thải hiện có của khu vực này. 1.4. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử. về nước thải sinh hoạt và các phương pháp xử lý nước thải Chương 2: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2.1. NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2.1.1. Nguồn gốc Nước thải sinh. Hanh Chương 2: Tổng quan về nước thải sinh hoạt và các phương pháp xử lý nước thải Hình 2.2. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải Sóc Trăng 2.3.3. Hệ thống xử lý nước thải Kênh Đen (thành phố Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư Tân Qúy Đông Quận 7, Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư Tân Qúy Đông Quận 7, Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư Tân Qúy Đông Quận 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn