Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường cho trang trại chăn nuôi văn lợi huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

74 468 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 20:06

. tiễn và các vấn đề bức xúc của môi trường chúng tôi tiến hành đề tài” Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường cho trang trại chăn nuôi Văn Lợi huyện Thống Nhất tỉnh Đồng. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ TPHCM KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ CƠNG NGHỆ SINH HỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN. tiêu nghiên cứu - Khảo sát đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường của trang chăn nuôi gây ra. - Xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững trang trại. SVTH: NGUYỄN VĂN THẾ MSSV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường cho trang trại chăn nuôi văn lợi huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường cho trang trại chăn nuôi văn lợi huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường cho trang trại chăn nuôi văn lợi huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn