ĐỀ: Hung bạo và trữ tình, đó chính là những điều làm nên vẻ đẹp đặc biệt của con Sông Đà (Tuỳ bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân). pot

6 1,387 14
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 17:20

. ĐỀ: Hung bạo và trữ tình, đó chính là những điều làm nên vẻ đẹp đặc biệt của con Sông Đà (Tuỳ bút “Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân).  DÀN BÀI THAM KHẢO: I. MỞ BÀI: - Tài năng và. dịch, Nguyễn Tuân đã tạo nên bao nhiêu tuỳ bút cực hay. Chỉ riêng từ những chuyến xuôi ngược sông Đà trong những năm 1958 đến 1960, Nguyễn Tuân đã làm nên một tập Sông Đà, với những tuỳ bút được. vệ, có hai hang canh một cửa đá những boong-ke chìm và pháo đài đá nổi”. 2. Con sông Đà không chỉ hung bạo, dữ dội, mà còn là một con sông đặc biệt thơ mộng trữ tình. - Nhà văn đặt cái nhìn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ: Hung bạo và trữ tình, đó chính là những điều làm nên vẻ đẹp đặc biệt của con Sông Đà (Tuỳ bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân). pot, ĐỀ: Hung bạo và trữ tình, đó chính là những điều làm nên vẻ đẹp đặc biệt của con Sông Đà (Tuỳ bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân). pot, ĐỀ: Hung bạo và trữ tình, đó chính là những điều làm nên vẻ đẹp đặc biệt của con Sông Đà (Tuỳ bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân). pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn