ĐẾ: Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị từ lúc bị bắt làm dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra đến khi trốn khỏi Hồng Ngài, trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”. ppt

7 3,717 28

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 17:20

. ĐẾ: Phân tích sức sống tiềm tàng c a nhân vật Mị từ lúc bị bắt làm dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra đến khi trốn khỏi Hồng Ngài, trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”.  DÀN BÀI THAM KHẢO:. nhà thống lí Pá Tra nên Mị bị bắt về làm dâu gạt nợ. Mị là con nợ đồng thời cũng là con dâu nên số phận đã trói buộc Mị đến lúc tàn đời. + Lúc đầu: Mị phản kháng quyết liệt. “Có đến mấy tháng,. lâu trong Mị. - Cảnh Mị cởi trói cho A Phủ một lần n a lại khẳng định mạnh mẽ sức sống tiềm tàng trong Mị. Đây là đoạn văn hay nhất tác phẩm. Qua ngòi bút sắc sảo, tinh tế c a Tô Hoài, ta cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẾ: Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị từ lúc bị bắt làm dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra đến khi trốn khỏi Hồng Ngài, trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”. ppt, ĐẾ: Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị từ lúc bị bắt làm dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra đến khi trốn khỏi Hồng Ngài, trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”. ppt, ĐẾ: Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị từ lúc bị bắt làm dâu gạt nợ cho nhà thống lí Pá Tra đến khi trốn khỏi Hồng Ngài, trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”. ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn