ĐẤT NƯỚC (Trích Trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm potx

10 638 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 15:20

. ĐẤT NƯỚC (Trích Trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả Nguyễn Khoa Điềm - Sinh năm 1943 tại thôn Ưu Điểm,. có khát vọng vùng lên. Đất Nước của Nguyễn Đình Thi và Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm có thể đặt trong cùng bình diện. Cả hai đều là những xúc cảm về đất nước trong tiến trình lịch sử. Đất Nước. 2. Đoạn trích Đất nước * Đoạn trích Đất nước từ trường ca Mặt đường khát vọng. Bản trường ca nhằm thức tỉnh tuổi trẻ các thành thị vùng tạm chiếm miền Nam, nhận rõ bộ mặt xâm lược của
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẤT NƯỚC (Trích Trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm potx, ĐẤT NƯỚC (Trích Trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm potx, ĐẤT NƯỚC (Trích Trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn