ĐẤT NƯỚC ( Trích trường ca “Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm ) doc

6 942 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 15:20

. ĐẤT NƯỚC ( Trích trường ca “Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm ) Bài liên quan: Tìm hiểu đoạn trích " ;Đất nước& quot; (Nguyễn Khoa Điềm) Đất nước- Nguyễn Khoa Điềm Những. thi ca trên dòng sông đất nước Nét mới trong cảm nhận về bài " ;Đất nước& quot; (Nguyễn Khoa Điềm) Mục tiêu bài học - Thấy thêm một cái nhìn mới mẻ về đất nước qua cảm nhận của nhà thơ Nguyễn. tộc, chiều sâu của không gian, chiều dài của thời gian. Phần II: 47 câu cuối : Tư tưởng cốt lõi, cảm nhận về đất nước : Đất nước của Nhân dân . II. Đọc hiểu văn bản : 1. Đất nước được cảm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẤT NƯỚC ( Trích trường ca “Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm ) doc, ĐẤT NƯỚC ( Trích trường ca “Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm ) doc, ĐẤT NƯỚC ( Trích trường ca “Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm ) doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn