MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN ppt

3 720 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 13:20

MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN Tiết dạy: 12 Ngày dạy: I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức: Giúp HS nắm vững cách giải một số PTLG mà sau một vài phép biến đổi đơn giản có thể đưa về PTLGCB. Đó là PT bậc nhất và bậc hai đối với một HSLG 2. Về kỹ năng: Giúp HS nhận biết và giải thành thạo các dạng PT trong bài 3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 1. Chuẩn bị của GV: Các phiếu học tập, bảng phụ. 2. Chuẩn bị của HS: Ôn bài cũ và sọan bài mới III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: Giải phương trình: tan2x = - 3 3. Bài mới: HĐ của HS HĐ của GV Nội dung HĐ1 : Ôn t ập lại kiến thức cũ Nghe và thực hiện nhiệm vụ - Nêu cách giải các PTLGCB - Các HĐT LGCB, công thức cộng, công thức nhân đôi, CT biến đổi tích thành tổng … - Nhớ lại kiến thức cũ và trả lời câu hỏi Cho biết khi nào thì PT : - Nhận xét câu trả lời của bạn sinx = a, cosx = a có nghiệm hoặc vô nghiệm Làm bài tập và lên bảng trả lời Vận dụng vào bài tập Chuyển vế để đưa PT (3), (4) về PTLGCB rồi giải Giải các PT sau: a) sinx = 4/3 (1) b) tan2x = - 3 (2) c) 2cosx = - 1 (3) d) 3cot(x+20 0 ) =1 (4) Nhận xét và chính xác hóa lại câu trả lời của HS HĐ2: I. PT bậc nhất đ/v 1 HSLG - Nghe và hiểu nhiệm vụ - Trả lời câu hỏi - Phát biểu đều nhận xét được - Em hãy nhận dạng 4 PT trên - Cho biết các bước giải 1. Đ ịnh nghĩa : SGK 2. Cách giải: SGK Nhận xét câu trả lời của HS Đọc SGK Yêu cầu HS đọc SGK phần I Các nhóm làm BT Chia 4 nhóm và yêu cầu mỗi nhóm làm một câu theo thứ tự a, b, c, d và cả bốn nhóm làm câu e Giải các PT sau: a) 2sinx – 3 = 0 b) 3 tanx +1 = 0 c)3cosx + 5 = 0 d) 3 cotx – 3 = 0 e) 7sinx – 2sin2x = 0 HS trình bày lời giải - Gọi đại diện nhóm lên trình bày các câu a, e) 7sinx – 2sin2x = 0  7sinx – 4sinx.cosx b, c, d - Cho HS nhóm khác nhận xét - Gọi một HS trong lớp nêu cách giải câu e - Nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa nội dung = 0  sinx(7-4cosx) = 0  sin 0 7 4cos 0 x x       HĐ3: PT đưa về PT bậc nhất đối với một HSLG HS trả lời câu hỏi - Cho biết các bước tiến hành giải câu e - Nhận xét câu trả lời của HS Treo bảng phụ ghi rõ các bước giải câu e - Chia HS làm 4 nhóm và yêu cầu nhóm 1, 3 làm bài a, nhóm 2, 4 làm bài b - Cả 4 nhóm cùng làm câu c Giải các PT sau: a) 5cosx – 2sin2x = 0 b) 8sinxcosxcos2x = - 1 c) sin 2 x – 3sinx + 2 = 0 - Gọi đại diện các nhóm lên giải câu a, b - Cho HS nhóm khác nhận xét Đặt t = sinx , ĐK: -1  t  1 Đưa PT © về PT bậc hai theo t rồi giải. So sánh ĐK và thế t = sinx và giải tìm x - GV gợi ý và gọi 1 HS nêu cách giải câu c - Nhận xét các câu trả lời của HS, chính xáx hóa nội dung . MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN Tiết dạy: 12 Ngày dạy: I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức: Giúp HS nắm vững cách giải một số PTLG mà sau một vài phép biến đổi đơn giản có thể. III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: Giải phương trình: . nhóm làm một câu theo thứ tự a, b, c, d và cả bốn nhóm làm câu e Giải các PT sau: a) 2sinx – 3 = 0 b) 3 tanx +1 = 0 c)3cosx + 5 = 0 d) 3 cotx – 3 = 0 e) 7sinx – 2sin2x = 0 HS trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN ppt, MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN ppt, MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay