Đề 2: Phân tích đoạn thơ: Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi ... Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng Đất Nước có từ ngày đó... ( Trích Trường ca Mặt đường khát vọng)- Nguyễn Khoa Điềm. potx

5 1,488 3

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 12:20

. Đề 2: Phân tích đoạn thơ: Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng Đất Nước có từ ngày đó ( Trích Trường ca Mặt đường khát vọng)- Nguyễn. giả đã sử dụng các chất liệ Đề 2: Phân tích đoạn thơ: Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng Đất Nước có từ ngày đó ( Trích Trường ca Mặt. của đoạn thơ là giọng tâm tình tha thiết, trầm lắng, trang nghiêm. Đề 3: Cảm nhận của em về vẻ đẹp của hình tượng Đất Nước trong chương Đất Nước ( trích trường ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 2: Phân tích đoạn thơ: Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi ... Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng Đất Nước có từ ngày đó... ( Trích Trường ca Mặt đường khát vọng)- Nguyễn Khoa Điềm. potx, Đề 2: Phân tích đoạn thơ: Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi ... Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng Đất Nước có từ ngày đó... ( Trích Trường ca Mặt đường khát vọng)- Nguyễn Khoa Điềm. potx, Đề 2: Phân tích đoạn thơ: Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi ... Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng Đất Nước có từ ngày đó... ( Trích Trường ca Mặt đường khát vọng)- Nguyễn Khoa Điềm. potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn