Đề 1: Hãy phân tích đoạn trích Đất Nước ( Trích Trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm) ppt

5 1,082 6
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 12:20

. Đề 1: Hãy phân tích đoạn trích Đất Nước ( Trích Trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm. Gợi ý dàn A- Mở bài Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và vị trí của đoạn trích. . bài I. Phần một .( Từ đầu-> Làm nên đất nước muôn đời). 1. Cảm nhận về sự sinh thành và trường tồn của đất nước. - Đất nước có từ trước khi ta ra đời “ Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi”,. sống tinh thần của con người: gắn với những câu chuyện cổ tích, với trầu cau, với sự lam lũ và tần tảo, với tình nghĩa thuỷ chung như gừng cay muối mặn của cha, của mẹ - Đất Nước còn được
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 1: Hãy phân tích đoạn trích Đất Nước ( Trích Trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm) ppt, Đề 1: Hãy phân tích đoạn trích Đất Nước ( Trích Trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm) ppt, Đề 1: Hãy phân tích đoạn trích Đất Nước ( Trích Trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm) ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn