Giáo viên thiết kế bài dạy đảm bảo các mục tiêu của chương trình pdf

1 383 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 12:20

Giáo viên thiết kế bài dạy đảm bảo các mục tiêu của chương trình Để triển khai tốt việc dạy thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học từ lớp 3, Bộ GD-ĐT vừa đề nghị các sở GD-ĐT lưu ý việc sử dụng sách giáo khoa và bộ thiết bị dạy học. Theo đó, đối với sách giáo viên, giáo viên sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh 3 thí điểm (tập 1 + 2) do NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản để dạy thí điểm chương trình tiếng Anh lớp 3. Dựa theo phân phối nội dung chương trình dạy học, tài liệu hướng dẫn giảng dạy, giáo viên thiết kế và triển khai các bài dạy với yêu cầu đảm bảo các mục tiêu của chương trình tiếng Anh tiểu học. Riêng bộ thiết bị dạy học gồm các loại thiết bị sau: đĩa Audio CD, bộ quân rối, bộ thẻ từ, bộ tranh, Robot teachers’. Ngoài ra, Vụ Giáo dục tiểu học phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và NXB Giáo dục tổ chức tập huấn dạy tài liệu Tiếng Anh 3 và sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên của các trường tham gia dạy thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học và giáo viên cốt cán của các tỉnh tự nguyện tham gia chương trình trong hai ngày 19 và 20-2 tại Hà Nội. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, bộ đề nghị các sở báo cáo về thường trực Ban điều hành đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 và Vụ Giáo dục tiểu học để được giải quyết. . chương trình tiếng Anh lớp 3. Dựa theo phân phối nội dung chương trình dạy học, tài liệu hướng dẫn giảng dạy, giáo viên thiết kế và triển khai các bài dạy với yêu cầu đảm bảo các mục tiêu của chương. Giáo viên thiết kế bài dạy đảm bảo các mục tiêu của chương trình Để triển khai tốt việc dạy thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học từ lớp 3, Bộ GD-ĐT vừa đề nghị các sở GD-ĐT. Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và NXB Giáo dục tổ chức tập huấn dạy tài liệu Tiếng Anh 3 và sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên của các trường tham gia dạy thí điểm chương trình tiếng Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo viên thiết kế bài dạy đảm bảo các mục tiêu của chương trình pdf, Giáo viên thiết kế bài dạy đảm bảo các mục tiêu của chương trình pdf, Giáo viên thiết kế bài dạy đảm bảo các mục tiêu của chương trình pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn