bài tập ngữ pháp tiếng anh (lý thuyết và bài tập của mai lan hương)

224 11,678 196
  • Loading ...
1/224 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 10:16

gữ pháp tiếng Anh Mai Lan Hương: Sách được biên soạn thành 9 chương, đề cập những vấn đề từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung các chương được biên soạn dựa trên ngữ pháp tiếng Anh hiện đại, giải thích cặn kẽ, rõ ràng các cách dùng và qui luật mà người học cần nắm vững; đồng thời chỉ ra những quy luật khác nhau của Tiếng Anh của người Anh (British English) và Tiếng Anh của người Mỹ ( American English). Cuối mỗi phần ngữ pháp đều có bài tập đa dạng để người đọc nắm vững lý thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập ngữ pháp tiếng anh (lý thuyết và bài tập của mai lan hương), bài tập ngữ pháp tiếng anh (lý thuyết và bài tập của mai lan hương), bài tập ngữ pháp tiếng anh (lý thuyết và bài tập của mai lan hương)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay