Đề tài ứng dụng phần mềm Topo_HsMo trong công tác thành lập bản đồ và tính khối lượng khai thác mỏ pdf

92 524 1
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 05:20

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI ứng dụng phần mềm Topo_HsMo trong công tác thành lập bản đồ tính khối lượng khai thác mỏ Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại Học Mỏ Địa Chất SV: Nguyễn Thanh Tùng Lớp: Trắc Địa Mỏ _CT_K48 - 1 - lời nói đầu Trên thế giới nói chung ở Việt Nam nói riêng, khai thác mỏ vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Hiện nay sản lợng của ngành công nghiệp than, đá ngày càng tăng cao, công trờng khai thác ngày càng đợc mở rộng, các công nghệ thiết bị khai thác tiên tiến đã đợc đa vào ứng dụng. Để đáp ứng yêu cầu phục vụ cho khai thác, công tác trắc địa cũng cần phải đổi mới về công nghệ phơng pháp để hiện đại hoá các công tác đo đạc, tính toán thành lập bản đồ mỏ. Hiện nay với nền tin học phát triển, việc ứng dụng công nghệ tin học chuyên dụng vào công tác khảo sát, thiết kế, phục vụ khai thác mỏ đã đáp ứng đợc những yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo độ chính xác thoả mãn đợc tính tối u về kinh tế. Đợc khoa bộ môn giao cho đề tài: ''ứng dụng phần mềm Topo HsMo trong công tác thành lập bản đồ tính khối lợng khai thác mỏ'' nhằm mục đích ứng dụng công nghệ tin học trong việc tự động hoá công tác trắc địa ở mỏ. Do thời gian trình độ chuyên môn có hạn, tài liệu nghiên cứu hạn chế. Lần đầu làm quen với công nghệ tin học để phục vụ công tác thành lập bản đồ tính khối lợng mỏ, nên bản đồ án còn nhiều thiếu sót, rất mong đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo các bạn để bản đồ án đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn tận tình, chu đáo của các thầy, cô giáo trong bộ môn Trắc địa mỏ. Đặc biệt là TS. Phạm Công Khải đã hớng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành bản đồ án này. Tôi cũng xin cảm ơn các anh chị bạn bè đã giúp đỡ tôi hoàn thành bản đồ án này! Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm2008 Sinh viên Nguyễn Thanh Tùng Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại Học Mỏ Địa Chất SV: Nguyễn Thanh Tùng Lớp: Trắc Địa Mỏ _CT_K48 - 2 - ChƯơng I KHáI QUáT Về ĐặC ĐIểM ĐịA CHấtcông tác khai thác mỏ đá vôi công ty xi măng bút sơn 1. BáO CáO ĐịA CHấT KHU Mỏ 1.1. C IM A Lí HNH CHNH KHU M M ỏ vụi Hng Sn khai thỏc phc v cho nh mỏy xi mng Bỳt Sn. õy l m t dóy nỳi nm trongThanh Sn thuc huyn Kim Bng tnh H Nam. + Phớa ụng giỏp thụn L c Sn. + Phớa Tõy giỏp h Lch Sn. + Phớa Nam giỏp kho xng d u K135. + Phớa B c giỏp thụn Bỳt S n. M ỏ cỏch th x ó Ph Lý khong 3km theo ng chim bay. M ỏ vụi H ng S n cung cp ỏ theo nhu cu ca nh mỏy xi mng Bỳt Sn. 1.2. C IM A Lí T NHI ấN 1.2.1. a hỡnh Dóy nỳi Hng Sn chy di theo hng ụng Bc - Tõy Nam cú chiu di kho ng 1500m, chiu rng khong 300 ữ 500m. a hỡnh dóy nỳi b phõn ct mnh v phớa Bc, phỡnh to v phớa Nam. ỏ vụi dựng lm nguyờn li u cho nh mỏy xi mng Bỳt Sn c chia lm 2 khu: Khu I v khu II. ỏn ch thit k s b khu I m ỏ vụi Hng Sn - Kim B ng - H Nam. Khu I cú 3 nh cao nht: + nh N 0 1 cú cao t nhiờn +227,12m. + nh N 0 2 cú cao t nhiờn +197,5m. + nh N 0 3 cú cao t nhiờn +195,9m. M ng li thy vn ca khu m: Khu m c sụng ỏy bao b c bi phớa ụng - B c - Nam cỏch m Hng Sn khong 4 ữ 6km. Cú tỏc dng ti §å ¸n tèt nghiÖp  Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt SV: NguyÔn Thanh Tïng Líp: Tr¾c §Þa Má _CT_K48 - 3 - tiêu cho m ột số huyện thuộc tỉnh Hà Tây tỉnh Hà Nam. Đây là nguồn cung c ấp nước chủ yếu cho khu vực mỏ. Chế độ thủy văn như sau: + M ực nước lên xuống thất thườ ng: Trung bình v ề mùa khô: +0,35mm. Trung bình v ề mùa mưa: +1,35mm. + M ực nước thấp nhất: 0,4m (ngày 13 - 3 - 1925). + M ực nước cao nhất: 5,83m (ngày 17 - 7 - 1915). + Đ ỉnh lũ cao nhất đo được tại trạm Tam Lang năm 1971 cao +5,3m tương ứng với l ưu lư ợng nước 986m 3 /s. Ch ất lượng nước thay đổi theo mùa. Mùa mưa nư ớc lũ đục vì mang nhiều phù sa, mùa kh ô nư ớc trong xanh. Trong ph ạm vi khu mỏ không có d òng chảy thường xuyên trên mặt. Số hang cactơ phát hi ện đ ược chỉ có một số ít chứa nước. Do thành ph ần cấu tạo c ủa đất đá mỏ chứa sét, sạn cát, oxit sắt có cấu tạo rời rạc, độ rỗng cao n ên kh ả năng chứa n ước kém. 1.2.2. Khí h ậu Vùng m ỏ nằm trong phạm vi ảnh h ưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm chia thành 2 mùa rõ rệt: Mùa nóng kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. Mùa l ạnh kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Thông thường, tháng 4 là tháng chuy ển giao từ mùa lạnh sang mùa nóng, còn tháng 10 là tháng chuyển t ừ mùa nóng sang mùa lạnh. + Nhi ệt độ không khí: Nhiệt độ trung bình hàng năm của khu mỏ từ 22 ÷ 24 0 C. Có 5 tháng nhi ệt độ trung bình lớn hơn 27 0 C (t ừ tháng 5 đến tháng 9) 4 tháng nhi ệt độ trung bình dưới 20 0 C (t ừ tháng 12 đến tháng 3 năm sau). Biên độ dao động trong một ngày khoảng 3,2 ÷ 6,7 0 C. + Đ ộ ẩm không khí: Độ ẩm không khí trung bình c ủa khu vực khai thác là 84 ÷ 85%, dao đ ộng tương đối trong năm khoảng 71 ÷ 81%. Tháng có độ ẩm không khí cao nhất v ào khoảng tháng 3 là 91%. Tháng có độ ẩm không khí nh ỏ nhất vào khoảng tháng 11 là 79%. Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại Học Mỏ Địa Chất SV: Nguyễn Thanh Tùng Lớp: Trắc Địa Mỏ _CT_K48 - 4 - + L ng ma hng nm trờn ton khu vc khong 1750 ữ 1860mm. Mựa ma kộo di t thỏng 6 n thỏng 10. Mựa bóo xut hin t thỏng 7 n thỏng 9. + T c giú trung bỡnh hng nm ca m l 2 ữ 3 m/s. Hng giú chớnh ph thuc vo hai mựa. Giú mựa ụng Bc t thỏng 11 n thỏng 3 nm sau. Giú mựa ụng Nam t thỏng 5 n thỏng 9. + N ng bc x: Thi gian chiu sỏng trung bỡnh hng nm ca khu vc Bỳt Sn l 10 ữ 13 gi /ngy. Thi gian nng trung bỡnh trong nm 1650h. Thi gian n ng ln nht trong thỏng 200h (thỏng 7). Thi gian nng ớt nht trong thỏng 40h (thỏng 3). 1.2.3. Giao thụng - C S h tng Vựng m nm ngay gn vi nh mỏy xi mng Bỳt Sn nờn cú h thng giao thụng tng i ho n chnh c v ng b, ng st v ng thy. + ng b: Cú h thng tuyn ng ni lin nh mỏy n quc l 21A (Ph Lý - Hũa Bỡnh), cỏch qu c l 1A khong 8km theo ng Kin Khờ. + ng st: Cú tuyn ng st ni lin t nh mỏy n ga Ph Lý di 11km lm nhim v vn chuyn xi mng ti i lý v h tiờu th. + ng thy: M cỏch bn cng gn nht l cng Kin Khờ 3km trờn sụng ỏy. Ton th xó có Bệnh viện lớn :Bệnh viện Đa Khoa tỉnh đợc trang bị dụng cụ máy móc hiện đại để phục vụ nhân dân cán bộ công nhân công ty. Quanh vùng có 5 truờng cấp III , hàng chục trờng phổ thông cơ sở đảm bảo 100% con em cán bộ công nhân đợc đi học. Trong khu vực còn có các hệ thống cơ sở hạ tầng nh hệ thống lới điện cao thế, hệ thống cấp thoát nớc dùng phục vụ sinh hoạt của ngời dân hoạt động của công ty. 1.2.4. Kinh t nhõn vn Dõn c: Dõn c xung quanh m khỏ ụng, hu ht l ngi Kinh vi nhi u ng nh ngh lao ng khỏc nhau. Trong ú, cú ngh khai thỏc ỏ vụi nờn §å ¸n tèt nghiÖp  Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt SV: NguyÔn Thanh Tïng Líp: Tr¾c §Þa Má _CT_K48 - 5 - có kh ả năng cung cấp lao động tại chỗ rất phong phú. Mỏ đá vôi Hồng Sơn n ằm giữa khu vực 3 thôn là thôn Lạc Sơn, thôn Hồng Sơn , thôn Bút Sơn thu ộc huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Tổng số dân cư gần nhà máy 770 hộ với kho ảng 3100 người. Tình hình kinh t ế: + V ề công nghiệp: Trong khu mỏ có cơ sở công nghiệp lớn là nhà máy xi măng Bút Sơn. Ngoài ra c òn có các xí ngiệp khai thác đá nhỏ v ừa. Tại khu v ực khai thác mỏ không có các công trình kinh tế - xã h ội lớn. tuy nhiên, có nh ững công trình cần được quan tâm như: Kho xăng d ầu K135 thuộc công ty xăng dầu B12 nằm trên khu vực di ện tích đất rộng 300ha. M ỏ đá vật liệu xây dựng Ki ện Kh ê. Nhà th ờ Bút S ơn: Đây là công trình tín ngưỡng của nhân dân trong khu v ực. Nh à thờ đặt tại xóm 1 thôn Bút Sơn. + V ề công nghiệp: Tr ên 90% dân số của 3 thôn thuộc xã Thanh Sơn s ống bằng nghề nông nghiệp c òn lại sống bằng nghề khác như: Khai thác đá vôi, xây dựng, làm thủ công Mức sống của người dân hiện tại đang có sự tăng trư ởng. 1.3. Đ ẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT KHU MỎ 1.3.1. Đ ịa tầng Đ ịa tầng khu mỏ thuộc tầng Đồng Giao, tuổi Triat giữa, bậc Lađimi (T 2 LĐg), đư ợc chia thành 5 lớp. Đá có cấu tạo 5lớp so ng song, th ế nằm nghiêng, phương v ị hướng dốc 250 ÷ 260 0 , góc d ốc 60 ÷ 70 0 . Trong l ớp đá vôi chỉ xuất hiện một vài thấu kính đá vôi đôlômit ở độ sâu 181 ÷ 196m có chi ều dày 15m ở mẫu hóa K 1 - 50 đ ến K 1 - 56 th ấu kính ở độ sâu 233 ÷ 237m dày 4m ở mẫu hóa K 1 - 60 ở tuyến III do lỗ khoan ngang K 1 phát hi ện. 1.3.2. Đ ặc điểm cấu tạo Theo báo cáo thăm d ò tỉ mỉ năm 1975 báo cáo thăm bổ sung năm 1994 thì có th ể chia thành 5 lớp từ dưới lên trên theo địa tầng: Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại Học Mỏ Địa Chất SV: Nguyễn Thanh Tùng Lớp: Trắc Địa Mỏ _CT_K48 - 6 - + L p 1: Lp ỏ vụi nhim sột mu xỏm en. ỏ vụi cú c u trỳc vi ht n ht mn mu xỏm hoc xỏm tro, xỏm en cú hm lng CaO cao (trung bỡnh 51,24%), hm l ng MgO thp (trung bỡnh 1,81%) cú th lm nguyờn li u sn xut xi mng. Trong lp ỏ vụi cha sột v vt cht hu c cú th lm nguyờn li u ph gia vi t l tớnh toỏn c th. Lp ny nm khu II ca m Hng Sn. + L p 2: Gm hai khi: Kh i ỏ vụi cú mu xỏm en l ra t t góy HH v phớa Tõy Bc. Kh i ỏ vụi cú mu trng. Khi ny phõn b t t góy HH hng b c h Lt Sn ph ớa ụng Nam, phớa Tõy c gii hn bi t góy LL. Thnh ph n khoỏng vt ch yu l canxit (90 ữ 95%). õy l lp ỏ vụi c khai thỏc cung cp nguy ờn liu chớnh cho nh mỏy. + L p 3: Lp n y cha ụlụmit phõn b phớa Tõy t góy LL vi chi u d y nh h n 5m. + L p 4: Lp ỏ vụi xen kp nm gn song song. Tip giỏp vi lp 3 tr v phớa Tõy vi chiu d y khong 10m (tuyn III v tuyn V) nhng t tuyn XI n tuyn XIII thỡ phỡ rng 34 ữ 120m. + L p 5: Lp ỏ vụi cha ụlụmit phõn b t vỏch lp 4 n sỏt sn nỳi phớa Tõy. Trong m cú 3 t góy kớ hiu: PP, LL, HH. Cỏc t góy ny khụng nh h ng ti quỏ trỡnh khai thỏc. 1.3.3. c im cht lng ỏ vụi m Hng Sn + Thnh ph n khoỏng vt chớnh hu ht l canxit rt ớt ụlụmit. + Thnh phn húa hc tng i ng u trong ton khu m. Hm l ng cỏc cht CaO v MgO cỏc tuyn thm dũ trong khu m c th hin bng 1-1. §å ¸n tèt nghiÖp  Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt SV: NguyÔn Thanh Tïng Líp: Tr¾c §Þa Má _CT_K48 - 7 - B ảng 1 – 1. B ảng tổng hợp thành phần hóa cơ bản theo tuyến mặt cắt TT Ký hi ệu tuyến Hàm lư ợng (%) CaO MgO 1 I 54,08 0,36 2 II 53,94 0,41 3 III 53,52 0,87 4 IV 54,19 0,35 5 V 53,93 0,46 6 VI 53,73 0,44 Đ ặc điểm chất l ượng đá vây quanh + L ớp đá vôi chứa đôlômit (lớp 3): Lớp n ày có hàm lượng CaO thấp, MgO cao. V ới đặc điểm chất l ượng này đá không phù hợp với yê u c ầu sản xu ất xi măng. + Lớp kẹp đá vôi (lớp 4): Lớp này có hàm lượng CaO > 50%, hàm lư ợng MgO thấp ( < 2%) về chất lượng có thể dùng làm nguyên liệu sản xuất xi măng nhưng có chi ều dày mỏng, trữ lượng nhỏ, nằm kẹp giữa hai lớp đá có hàm lư ợng MgO cao nê n vi ệc khai thác chọn lọc khó khăn. + L ớp đá vôi đôlômit (lớp 5): L ớp này có hàm lượng CaO rất thấp, hàm lư ợng MgO cao nên cũng không thể làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng đư ợc. 1.3.4 Tr ữ l ư ợng mỏ 1.3.4.1 Phương pháp tính tr ữ lượng Đ ể tính toán trữ lư ợng khoáng s àng nói chung đá vôi nói riêng ta có th ể áp dụng nhi ều phương pháp khác nhau. Ở mỏ đá vôi Hồng Sơn tr ữ lượng khu I đư ợc xác đ ịnh bằng phương pháp m ặt cắt ngang , bình đồ đ ồng mức đư ợc thành lập kho ảng cao đ ều là 10m - di ện tích m ặt cắt giới hạn bởi các đồng mức xác đ ịnh trên b ản đồ địa chất tỷ lệ 1: 2000. §å ¸n tèt nghiÖp  Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt SV: NguyÔn Thanh Tïng Líp: Tr¾c §Þa Má _CT_K48 - 8 - Phương pháp tính như sau: Xét hai m ặt cắt ngang là S i S i+1 . N ếu độ chênh l ệch giữa hai diện tích này nhỏ hơn 40% thì ta áp dụng công thức sau đ ể tính khối lượng đá ở các tầng tương ứng: )1( 2 1     h SS V ii i , (m 3 ) (3.1) Trong đó: V i : tr ữ lượng đá của tầng thứ i, ( m 3 ) S i ,S i+1 : l ần lượt là diện tích các đường đồng mức thứ i i + 1, (m 2 ) h: kho ảng cách giữa hai mặt cắt, h = 10m ε: h ệ số độ l ỗ hổng, ε = 0,5% Khi hai m ặt cắt ngang S i S i+1 có đ ộ ch ênh lệch diện tích lớn hơn 40% thì kh ối l ượng đất đá được tính theo công thức: )1( 3 . 11     h SSSS V iiii i , (m 3 ) (3.2) Kh ối lượng đá ở các ngọn n úi s ẽ được tính sau khi xác định được mặt c ắt ngang phía đáy của ngọn núi )1( 3 1 0  ni hSV , (m 3 ) (3.3) Trong đó: S i : diện tích đo được tại mặt cắt thứ i, m 2 h n :kho ảng cách từ đỉnh tới mặt cắt thứ i, m Kh ối lượng đá được tính toán trong tr ữ lượng mỏ là: 0 1 VVV n i i    , (m 3 ) (3.4) Trong đó: V i : kh ối lượng đá tính tại mặt cắt thứ i, m 3 V 0 : kh ối lượng đá tính tại các ngọn núi, m 3 §å ¸n tèt nghiÖp  Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt SV: NguyÔn Thanh Tïng Líp: Tr¾c §Þa Má _CT_K48 - 9 - 1.3.4.2 Kết quả tính toán trữ lượng khu mỏ đá vôi Hồng Sơn B ảng 1 - 2: B ảng tổng hợp t r ữ lượng đá vôi đá đôlômit khu m ỏ đá vôi Hồng Sơn TT Cao đ ộ Đá vôi (m 3 ) Đá đôlômit (m 3 ) 1 +30 ÷ +40 5 694 275 130 382 2 +40 ÷ +50 5 335 190 272 151 3 +50 ÷ +60 4 895 358 433 525 4 +60 ÷ +70 4 526 339 537 415 5 +70 ÷ +80 4 136 226 567 356 6 +80 ÷ +90 3 783 762 597 933 7 +90 ÷ +100 3 354 771 583 563 8 +100 ÷ +110 2 795 507 565 072 9 +110 ÷ +120 2 439 160 498 643 10 +120 ÷ +130 2 065 075 418 467 11 +130 ÷ +140 1 730 773 316 110 12 +140 ÷ +150 1 397 221 222 923 13 +150 ÷ +160 944 246 134 960 14 +160 ÷ +170 593 529 66 316 15 +170 ÷ +180 440 218 16 +180 ÷ +190 318 366 17 +190 ÷ +200 295 098 18 +200 trở l ên 50 606 T ổng 44 822 719 5 344 816 [...]... Tính khối lượng khai thác Tính khối lượng khoáng sản đất bóc là một công việc quan trọng Số liệu về khối lượng đất bóc, khoáng sản ở mỏ lộ thiên đang khai thác hoặc đang kiến thiết cơ bản phải xác định bằng phương pháp trắc địa Số liệu thống kê chỉ dùng để báo cáo nhanh, không thể coi là số liệu chính thức về khối lượng khai thácmỏmỏ lộ thiên, khối lượng đất bóc khoáng sản khai thác được tính. .. Hệ thống khai thác 1.5.1 Hệ thống khai thác của mỏ Do điều kiện địa hình phức tạp, góc dốc sườn núi lớn nên công tác thiét kế thi công cho tuyến đường vận tải ô tô lớn Theo thiết kế xây dựngbản khai thác mỏ của công ty tư vấn xây dựng công trình VLXD- Bộ xây dựng tháng 3 năm 1997 Mỏ đá Hồng Sơn- Công ty xi măng Bút Sơn sử dụng hệ thống khai thác : Phương pháp hỗn hợp, khai thác theo lớp bằng... chi tiết thành lập bản đồ khai thác Đo vẽ chi tiết là một dạng công tác trắc địa quan trọng thường xuyên ở mỏ lộ thiên Nôi dungbản của nó là thông qua các phép đo đạc, tính toán SV: Nguyễn Thanh Tùng - 26 - Lớp: Trắc Địa Mỏ _CT_K48 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ Địa Chất xử lý kết quả đo để biểu diễn một cách đầy đủ chính xác thực trạng của tình hình khai thác trên các bản đồ, bản vẽ Đối... ton trong cụng tỏc xỳc bc v san gt t ỏ K thut an ton trong cụng tỏc vn ti An ton trong cụng tỏc chiu sỏng v cung cp in 1.9 các biện pháp xử lý môI trường vệ sinh công nghiệp trong khai thác mỏ 1.9.1 Các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình khai thác mỏ - Công tác khoan nổ mìn: Đây là công đoạn làm tơi đất đá sẽ tạo ra những đám mây bụi có nồng độ khá cao, phần lớn sẽ lắng đọng xuống môi trường trong. .. độc lập có diện tích không lớn Để phục vụ công tác khai thác, tính toán khối lượng mỏ Căn cứ vào tình hình sản xuất hiện nay, mạng lưới cũ đã không đáp ứng được yêu cầu sản suất Mặt khác do diện tích của mỏ không lớn, nên phòng trắc địa công ty đã xây dựng lưới khống chế đo vẽ mặt bằng cho mỏ theo đồ hình lưới tứ giác trắc địa ( hình 2.1) A2 A1 N2 N1 Hình 2.1 Sơ đồ lưới khống chế đo vẽ mặt bằng mỏ đá... 1:500, khoảng cao đều 0.25 0.5 m tuỳ thuộc vào độ yêu cầu độ chính xác tính khối lượng Bản đồ này là cơ sở tính khối lượng khoáng sản trên bãi chứa 2.10 Công tác bảo vệ môi trường Trong quá trình khai thác khoáng sản ở mỏ lộ thiên sẽ gây nên tình trạng ô nhiễm không khí do bụi đất đá, khí độc Nguyên nhân chủ yếu của sự ô nhiễm là do các khâu khoan nổ, xúc bốc, vận tải Để có số liệu về vấn đề trên trắc... cắm giới hạn khai thác Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch khai thác, khối lượng khai thác theo từng chu kỳ hàng tháng, hang quý đã được phòng chức năng lập từ trước Nhiệm vụ SV: Nguyễn Thanh Tùng - 32 - Lớp: Trắc Địa Mỏ _CT_K48 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ Địa Chất của trắc địa phải xác định trên thực tế những điểm đặc trưng của đường giới hạn a Xác định đường giới hạn khai thác trên bản vẽ thiết... trưng ở chân mép của tầng công tác Tuỳ thuộc vào tính chất cơ lý của đát đá khoáng sản, tuỳ thuộc vào hệ thống khai thác phương pháp khoan nổ mìn, mà mép chân tầng thay đổi không có quy luật Việc chuyển hoá chúng thành những đường cong trơn trên bản vẽ dẫn đến sai số khái quát khá lớn Để giảm bớt sai số khái quát tầng người ta phải tăng dày mật độ điểm mia 2.4 Lập chương trình tính toạ độ... Địa Mỏ _CT_K48 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại Học Mỏ Địa Chất CHƯƠNG II công tác trắc địa mỏ đá vôI ở công ty xi măng bút sơn 2 Lưới khống chế trắc địa mỏ đá vôi công ty xi măng Bút Sơn 2.1 Lưới khống chế trắc địa mặt bằng Khu mỏ đá vôi Hồng Sơn khai thác nguyên liệu đá vôi cung cấp cho nhà máy xi măng Bút Sơn Nhà máy này có công suất thiết kế là 4000 tấn clinke/ ngày- đêm Khu mỏ đá không phải là khu mỏ. .. kiểm tra kết quả khoan nổ Sau khi nổ mìn, phải tiến hành đo vẽ biểu diễn trên bản đồ tình trạng thực tế của bãi mìn, tính khối lượng đất đá được phá vỡ, tính hệ số nổ rời của đất đá đánh giá chất lượng vụ nổ Sau khi xúc bốc, trắc địa phải đo vẽ lại lần cuối cùng biểu thị trên bản đồ vị trí mới của tầng, xác định khối lượng đất đá khoáng sản đã xúc bốc 2.8 Trắc địa phục vụ đo vẽ bãi thải Nhằm . ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI ứng dụng phần mềm Topo_ HsMo trong công tác thành lập bản đồ và tính khối lượng khai thác mỏ Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại Học Mỏ Địa. HsMo trong công tác thành lập bản đồ và tính khối lợng khai thác mỏ& apos;' nhằm mục đích ứng dụng công nghệ tin học trong việc tự động hoá công tác trắc địa ở mỏ. Do thời gian và trình độ. về công nghệ và phơng pháp để hiện đại hoá các công tác đo đạc, tính toán và thành lập bản đồ mỏ. Hiện nay với nền tin học phát triển, việc ứng dụng công nghệ tin học chuyên dụng vào công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài ứng dụng phần mềm Topo_HsMo trong công tác thành lập bản đồ và tính khối lượng khai thác mỏ pdf, Đề tài ứng dụng phần mềm Topo_HsMo trong công tác thành lập bản đồ và tính khối lượng khai thác mỏ pdf, Đề tài ứng dụng phần mềm Topo_HsMo trong công tác thành lập bản đồ và tính khối lượng khai thác mỏ pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay