TÌM HIỂU ĐỀ VÀ CÁCH LẬP Ý CHO BÀI VĂN BIỂU CẢM ppt

6 1,749 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2014, 19:20

. :28-29-30 VĂN BIỂU CẢM TÌM HIỂU ĐỀ VÀ CÁCH LẬP Ý CHO BÀI VĂN BIỂU CẢM BÀI TẬP I. Mục tiêu cần đạt: 1 Kiến thức: - Nắm được một số nội dung về đề văn biểu cảm và cách lám bài văn biểu cảm. - Cách. Cách lập ý của bài văn biểu cảm. - Biết vận dụng những hiểu biết từ bài học tự chọn này để phân tích một số đề văn biểu cảm, … 2- Kĩ năng: - Rèn kĩ năng thực hành tìm hiểu đề và cách lập dàn ý. . văn biểu cảm. * Cho HS tìm hiểu đề bài thể loại và nội dung. * Gợi ý cho HS thảo luận. * Cho nhóm viết mở bài và kết bài hoàn chỉnh của đề bài. - Bước 4 : Sửa bài
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU ĐỀ VÀ CÁCH LẬP Ý CHO BÀI VĂN BIỂU CẢM ppt, TÌM HIỂU ĐỀ VÀ CÁCH LẬP Ý CHO BÀI VĂN BIỂU CẢM ppt, TÌM HIỂU ĐỀ VÀ CÁCH LẬP Ý CHO BÀI VĂN BIỂU CẢM ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn