BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ (Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

154 584 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2014, 18:30

Trang 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ (Để đăng kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) Đà Nẵng – 7/2012 Trang 2 MỤC LỤC Trang Phần I. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học I.Thông tin chung của nhà trường………………………………… 5 II. Giới thiệu khái quát về trường………………………………… 5 III. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường……………………… 11 IV. Người học………………………………………………………. 13 V. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ……………… 16 VI. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính……………………………… 19 VII. Tóm tắt một số chỉ tiêu quan trọng……………………………. 20 Phần II. Tự đánh giá của trường I.Đặt vấn đề…………………………………………………………. 22 II. Tổng quan chung…………………………………………………. 24 III. Tự đánh giá………………………………………………………. 35 Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng………………………………… 35 Tiêu chí 1.1……………………………………………… 33 Tiêu chí 1.2……………………………………………… 37 Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý…………………………………… 40 Tiêu chí 2.1………………………………………………. 41 Tiêu chí 2.2………………………………………………. 42 Tiêu chí 2.3………………………………………………. 45 Tiêu chí 2.4……………………………………………… 46 Tiêu chí 2.5……………………………………………… 48 Tiêu chí 2.6……………………………………………… 50 Tiêu chí 2.7……………………………………………… 52 Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục…………………………………. 54 Tiêu chí 3.1………………………………………………. 54 Tiêu chí 3.2………………………………………………. 57 Trang 3 Tiêu chí 3.3……………………………………………… 59 Tiêu chí 3.4……………………………………………… 60 Tiêu chí 3.5……………………………………………… 62 Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo…………………………………… 65 Tiêu chí 4.1……………………………………………… 65 Tiêu chí 4.2……………………………………………… 67 Tiêu chí 4.3……………………………………………… 69 Tiêu chí 4.4……………………………………………… 72 Tiêu chí 4.5……………………………………………… 74 Tiêu chí 4.6……………………………………………… 75 Tiêu chí 4.7……………………………………………… 77 Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên……… 78 Tiêu chí 5.1………………………………………………… 79 Tiêu chí 5.2………………………………………………… 81 Tiêu chí 5.3………………………………………………… 83 Tiêu chí 5.4………………………………………………… 84 Tiêu chí 5.5………………………………………………… 86 Tiêu chí 5.6………………………………………………… 87 Tiêu chí 5.7………………………………………………… 89 Tiêu chí 5.8………………………………………………… 91 Tiêu chuẩn 6: Người học……………………………………………… 93 Tiêu chí 6.1………………………………………………… 94 Tiêu chí 6.2……………………………………………… 96 Tiêu chí 6.3………………………………………………… 98 Tiêu chí 6.4………………………………………………… 100 Tiêu chí 6.5………………………………………………… 104 Tiêu chí 6.6………………………………………………… 106 Tiêu chí 6.7……………………………………………… 108 Tiêu chí 6.8………………………………………………… 111 Tiêu chí 6.9………………………………………………… 112 Trang 4 Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ……………………………… 115 Tiêu chí 7.1………………………………………………… 115 Tiêu chí 7.2………………………………………………… 117 Tiêu chí 7.3………………………………………………… 119 Tiêu chí 7.4………………………………………………… 120 Tiêu chí 7.5………………………………………………… 120 Tiêu chí 7.6………………………………………………… 120 Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế……………………………… 123 Tiêu chí 8.1………………………………………………… 123 Tiêu chí 8.2………………………………………………… 123 Tiêu chí 8.3………………………………………………… 123 Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác 124 Tiêu chí 9.1………………………………………………… 124 Tiêu chí 9.2………………………………………………… 128 Tiêu chí 9.3………………………………………………… 129 Tiêu chí 9.4………………………………………………… 131 Tiêu chí 9.5………………………………………………… 133 Tiêu chí 9.6………………………………………………… 134 Tiêu chí 9.7………………………………………………… 135 Tiêu chí 9.8………………………………………………… 136 Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính………………………… 141 Tiêu chí 10.1……………………………………………… 141 Tiêu chí 10.2……………………………………………… 145 Tiêu chí 10.3……………………………………………… 149 IV.Kết luận chung…………………………………………………… 152 Trang 5 PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 30/5/2012 I. Thông tin chung của nhà trường 1. Tên trường : Tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG Tiếng Anh: DANANG ARCHITECTURE UNIVERSITY 2. Tên viết tắt của trường: Tiếng Việt: ĐHKTĐN Tiếng Anh: DAU 3. Tên trước đây: Không 4. Cơ quan/Bộ chủ quản: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 5. Địa chỉ trường: Số 566, đường Núi Thành, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 6. Thông tin liên hệ: - Điện thoại: 0511. 3879999 -3210030 - 3210031 - 3210032 – 3247176. - Fax: 0511.3622.400. - Email: infor@dau.edu.vn - Website: www.dau.edu.vn 7. Năm thành lập trường: 2006 8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: Năm 2006 9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 2011 10. Loại hình trường đào tạo: Công lập Bán công Dân lập thục  Loại hình khác: Không II. Giới thiệu khái quát về nhà trường 11. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được thành lập ngày 27/11/2006 theo quyết định số 270/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và tọa lạc tại số 566 đường Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trên diện tích 7 500 m 2 . Từ ngày đầu thành lập trường chỉ có 3 phân khoa đại học : Kiến trúc, Xây dựng, Kỹ Trang 6 thuật hạ tầng đô thị. Qua thời gian đi vào học tập và giảng dạy, cùng với sự phát triển về nhu cầu học tập của xã hội, dến này trường đã có 6 phân khoa đại họccao đẳng : Kiến trúc, Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị & Quản lý dự án, Ngoại ngữ, Kinh tế và Đào tạo liên thông với 17 tổ bộ môn trực thuộc khoa và Ban Giám hiệu. Trường đang đào tạo 5 khóa sinh viên (08, 09, 10, 11 và 12) với 12 chuyên ngành trình độ đại học : Kiến trúc, Quy hoạch vùng & đô thị, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và 5 chuyên ngành trình độ đại học liên thông từ cao đẳng : Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh. Từ năm 2006 đến nay số lượng giảng viên, sinh viên và ngành nghề đào tạo các khóa liên tục phát triển. Tổng số sinh viên của trường đã lên đến 9949 với 165 lớp. Số lượng giảng viên cơ hữu là 330 người. Về cơ sở vật chất: có 74 phòng học với các loại diện tích khác nhau từ 70 m 2 đến 300 m 2 đáp ứng đầy nhu cầu học tập và giảng dạy, 11 phòng thí nghiệm và thực hành đảm bảo phục vụ hầu hết cho các môn học có thí nghiệm, 250 máy tính nối mạng, thư viện với gần 14 000 bản sách và được nối mạng với hệ thống tailieu.vn. Nhà trường có khu vui chơi và giải trí cho sinh viên với diện tích 4 500 m 2 . Trong 5 năm qua tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công chức của nhà trường đã không ngừng nỗ lực hoàn thanh tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong dịp kỷ niêm 5 năm thành lập, trường Đại học kiến trúc Đà nẵng đã vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường luôn tự hào là một trong 3 trường được đào tạo “Kiến trúc sư” trong phạm vi cả nước. Hiện tại trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng là điểm đến đáng tin cậy của học sinh miền Trung, Tây Nguyên và cả nước 12. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường : Trang 7 CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG KHOA LIÊN THÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN GIÁM HIỆU TRUNG TÂM ĐT & BDNV P. NCKH VÀ HTQT BAN QLDA XÂY DỰNG P. ĐẢM BẢO CL VÀ TTGD P. HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP P TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN P. ĐÀO TẠO P CÔNG TÁC SINH VIÊN P. TỔ CHỨC – NHÂN SỰ KHOA KIẾN TRÚC KHOA XÂY DỰNG KHOA K Ỹ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ TH Ị V À QLXD KHOA KINH TẾ Đ ẢNG B Ộ ĐẢNG CS VI ỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐOÀN THANH NIÊN CS HCM HỘI SINH VIÊN HĐ KHOA HỌC ĐÀO TẠO HĐ THI ĐUA – KHEN THƯ ỞNG HĐ TUY ỂN DỤNG V À THI TUY ỂN GIẢNG VI ÊN HĐ NÂNG BẬC LƯƠNG PHÒNG, BAN, TRUNG TÂM CÁC KHOA ĐOÀN THỂ CÁC HỘI ĐỒNG H ỘI Đ ÒNG T Ự Đ ÁNH GIÁ KHOA NGO ẠI NGỮ KHOA LIÊN THÔNG Trang 8 13. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường Các đơn vị (bộ phận) Họ và tên Chức danh, học vị, chức vụ Điện thoại, email 1. Hiệu trưởng Nguyễn Tấn Quý Giáo sư Tiến sĩ 0903512722 2. Phó Hiệu trưởng Lê Công Toàn Nguyễn Thị Oanh Tiến sĩ Kỹ sư 0905118893 toanphd55@yahoo.com 0905212156 Oanhnt@dau.edu.vn 3. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn: - Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam - Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh - Hội sinh viên - Công đoàn Trường. Trần Cát Cao Xuân Tịnh Võ Thành Trung Nguyễn Thị Khánh Ly PGS.TS, bí thư Cử nhân, bí thư Thạc sỹ, chủ tịch Kỹ sư, chủ tịch 0983330858, catt@dau.edu.vn 0905554505 tinhcx@dau.edu.vn 0905603184 trungvt@dau.edu.vn 0905069434 lyntk@dau.edu.vn 4. Các phòng, ban chức năng : -Phòng Tổ chức - Nhân sự - Phòng Đào tạo - Phòng Công tác sinh viên. -Phòng Hành chính - Tổng hợp. Lê Tấn Ngọc Nguyễn Thị Hương Trà Phạm Ngọc Đông Nguyễn Thị Oanh Cử nhân, trưởng phòng Thạc sĩ, trưởng phòng Cử nhân, phụ trách Kỹ sư, trưởng phòng 0905533898 ngoclt@dau.edu.vn 0905220766 tranth@dau.edu.vn 0935172555 dongpn@dau.edu.vn 0905212156 oanhnt@dau.edu.vn Trang 9 - Phòng Tài chính - Kế toán - Phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế. - Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục. - Ban Quản lý dự án xây dựng. Trần Thị Mai Lan Đặng Công Hanh Nguyễn Quang Anh Phạm Sỹ Chức Cử nhân, trưởng phòng GVC, phụ trách GVC, trưởng phòng KTS, trưởng ban 0903129070 lanttm@dau.edu.vn 0955118864 hanhdc@dau.edu.vn 0905168675 anhnq@dau.edu.vn 0903500465 5. Các trung tâm/ viện trực thuộc : - Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Nguyễn Tấn Quý GS.TS, giám đốc 0903512722 6. Các khoa: - Khoa Kiến trúc - Khoa Xây dựng - Khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị và Quản lý xây dựng - Khoa Kinh tế - Khoa Ngoại ngữ - Khoa Đào tạo liên thông Võ Thành Nghĩa Trần Thị Bạch Điệp Trần Cát Nguyễn Thị Đà Đinh Gia Hưng Nguyễn Mạnh Hà ThS, quyền trưởng khoa ThS, trưởng khoa PGS.TS, trưởng khoa GVC.ThS, trưởng khoa ThS, phó khoa ThS, trưởng khoa 0905285909 nghia@dau.edu.vn 0905361817 Bachdiep2000@yahoo. com 0983330858 catt@dau.edu.vn 0983225855 dant@dau.edu.vn 0914622207 hungdg@dau.edu.vn 0914040389 hanm@dau.edu.vn 7. Các Hội đồng: - Hội đồng quản trị - Hội đồng Khoa Phạm Sỹ Chức Nguyễn Tấn Quý KTS, chủ tịch GS.TS, chủ 0903500465 0903512722 Trang 10 14. Các ngành/chuyên ngành đào tạo (còn gọi là chương trình đào tạo) Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 0 Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 0 Số lượng chuyên ngành đào tạo đại học:12 Số lượng chuyên ngành đào tạo cao đẳng: 05 Số lượng ngành ( chuyên ngành ) đào tạo khác : 0 15. Các loại hình đào tạo của nhà trường: Có Không Chính quy  Vừa làm vừa họcTừ xa  Liên kết đào tạo với nước ngoài  Liên kết đào tạo trong nước  học - Đào tạo. - Hội đồng thi đua - khen thưởng Trường - Hội đồng Kỷ luật CBCNV Trường - Hội đồng Khen thưởng và Kỷ luật Sinh viên - Hội đồng nâng bậc lương. - Hội đồng tuyển dụng - Hội đồng thi tuyển giảng viên. - Hội đồng tự đánh giá Nguyễn Tấn Quý Nguyễn Tấn Quý Lê Công Toàn Nguyễn Tấn Quý Phạm Sỹ Chức Nguyễn Tấn Quý Nguyễn Tấn Quý tịch GS.TS, chủ tịch GS.TS, chủ tịch TS, chủ tịch GS.TS, chủ tịch KTS, chủ tịch GS.TS, chủ tịch GS.TS, chủ tịch 0903512722 0903512722 0905118893 toanphd55@yahoo.com 0903512722 0903512722 0903512722 0903512722 [...]... kịp chất lượng đào tạo của các nước Đông Nam Á Do vậy trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã tự nguyện đăng tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học theo 10 tiêu chuẩn, với 61 tiêu chí theo quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Để có thể triển khai công tác tự đánh giá đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt, nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá. .. của nhà trường theo sứ mạng và mục tiêu đã công bố Phạm vi tự đánh giá: Đánh giá tổng thể các hoạt động giáo dục, các thành tố, các điều kiện của trường trong một chu kỳ kiểm định chất lượng, theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hội đồng tự đánh giá: Được... chiếm 45,76% Số lượng sinh viên là 9949 người Nhà trường đang nghiên cứu chuẩn bị mở thêm các hình thức đào tạo khác: đào tạo theo địa chỉ và vừa làm vừa học, liên kết với các trường bạn đào tạo cao học Do vậy khi tham gia đăng kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học nhà trường đã tự xem xét, đánh giá về tình trạng chất lượng, hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nêu được các... đánh giá: Được thành lập theo quyết định số 52/QĐ-ĐHKT ngày 17/3/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng gồm có 32 thành viên Phương pháp đánh giá: Trong quá trình tự đánh giá nhà trường căn cứ theo các tiêu chí của từng tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học Đối với mỗi tiêu chí nhà trường xem xét, đánh giá theo trình tự sau: -Mô tả để làm rõ nội hàm... tích, so sánh, đánh giá để nêu được các điểm mạnh và các điểm tồn tại cần khắc phục -Lập kế hoạch hành động cụ thể để khắc phục các tồn tại nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong thời gian tới Công cụ tự đánh giá: Sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các... tự đánh giá Quy trình tự đánh giá: Thực hiện quá trình tự đánh giá theo các bước sau đây : -Xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá -Thành lập hội đồng tự đánh giá -Lập kế hoạch tự đánh giá Trang 25 -Thu thập các thông tin và minh chứng Chọn lọc và mã hóa các minh chứng -Phân tích, xử lý các thông tin và minh chứng đã thu thập -Viết báo cáo đánh giá các tiêu chí của từng tiêu chuẩn -Hoàn thiện báo cáo. .. khoa học và các hoạt động khác của nhà trường để đăng kiểm định chất lượng. Trên cơ sở đó để nhà trường tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, từng bước hội nhập về chất lượng giáo dục của khu vực và thế giới Trong quá trình tự đánh giá, làm cho mọi thành viên trong nhà trường hiểu rõ nội dung từng tiêu chuẩn, nội hàm các tiêu chí, quy trình tự đánh giá. .. tích cực Nhà trường đã thành lập bộ phận chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục để triển khai công tác tự đánh giá nhằm duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của trường Những tồn tại: Đội ngũ cán bộ quản lý tuổi đời còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác Chưa có cán bộ được đào tạo về đo lường, đánh giákiểm định chất lượng để làm công tác đảm bảo chất giáo dục Trang... viên trong toàn trường về tự đánh giá chất lượng giáo dục Trang 23 II.TỔNG QUAN CHUNG: Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng là một trong các trường đại học thục có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực các ngành kỹ thuật và kinh tế có trình độ cao cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và cả nước Tuy mới thành lập được 5 năm nhưng cơ sở vật chất của nhà trường tương đối hiện đại, cảnh quang và môi trường khá khang... trữ Cử 01 cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng về thu thập xử lý thông tin, đo lườngđánh giá trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục Những điểm mạnh: Chương trình giáo dục của các hệ đào tạo đều được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT ban hành, phù hợp với sư mạng và mục tiêu đào tạo của nhà trường Chương trình giáo dục của nhà trường có tham khảo . 20-40% thời gian của công việc) 5% 1.5% 5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0- 20% thời gian của công việc) 5% 1.5% 6 Tổng 100% 100% 20.2. Tu i trung bình của giảng viên cơ hữu: 30 tu i 20.3 Người học Người học bao gồm sinh viên (đại học, cao đẳng), học viên cao học và nghiên cứu sinh : 21. Tổng số học sinh đăng ký dự thi đại học vào trường, số sinh viên trúng tuyển và nhập học. 1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) 50% 90% 2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 30% 5% 3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc) 10% 2% 4
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ (Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng), BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ (Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng), BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ (Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay