Buổi 6:TRUYỆN LỤC VÂN TIÊN (Nguyễn Đình Chiểu ) pdf

10 603 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2014, 17:20

. Buổi 6: TRUYỆN LỤC VÂN TIấN (Nguyễn Đình Chiểu ) A -TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN 1-Tác giả : - Nguyễn Đình Chiểu (1822-188 8), tục gọi Đồ Chiểu ,sinh tại quê mẹ ở. trích " ;Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga ". (Trích Lục Vân Tiên -Nguyễn Đình Chiểu) *Gợi ý : a - Mở bài: giới thiệu chung về tác giả, đoạn trích, nhân vật Nguyễn Đình Chiểu là. Đình Chiểu gửi gắm vào nhõn dõn và những người lao động bỡnh thường C- BÀI TẬP VỀ NHÀ Đề 1 : Viết đoạn văn TÓM tắt ngắn gọn tác phẩm " ;Lục Vân Tiên " của NĐC * Gợi ý : - Lục
- Xem thêm -

Xem thêm: Buổi 6:TRUYỆN LỤC VÂN TIÊN (Nguyễn Đình Chiểu ) pdf, Buổi 6:TRUYỆN LỤC VÂN TIÊN (Nguyễn Đình Chiểu ) pdf, Buổi 6:TRUYỆN LỤC VÂN TIÊN (Nguyễn Đình Chiểu ) pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn