CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI) docx

3 1,202 19
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 12:20

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI) I. MỤC TIÊU: - HS luyện tập giải các bài toán lời văn sử dụng phương pháp tính ngược từ cuối. II. NỘI DUNG: A. Khái niệm về phương pháp tính ngược từ cuối. một số bài toán cho biết kết quả sau khi thực hiện liên tiếp một số phép tính đối với số phải tìm. Khi giải bài toán dạng này bằng phương pháp tính ngược từ cuối, ta thực hiện liên tiếp các phép tính ngược với các phép tính đã cho trong bài toán. Kết quả tìm được trong bước trước chính là thành phần đã biết của phép tính liền sau đó. Sau khi thực hiện hết dãy các phép tính ngược với các phép tính đã cho trong đề bài ta nhận được kết quả cần tìm. B. Luyện tập: Bài 1. Tìm một số biết rằng khi bớt số đó đi 2, sau đó chia cho 6, được bao nhiêu cộng với 2, cuối cùng nhân với 4 được kết quả bằng 20. Bài giải: Số trước khi nhân với 4 là: 20 : 4 = 5 Số trước khi cộng với 2 là: 5 - 2 = 3 Số trước khi chia cho 6 là: 3 x 6 = 18 Số cần tìm là: 18 + 2 = 20 Vậy số cần tìm là 20. Bài 2. Tổng của 3 số bằng 180. Nếu chuyển 15 đơn vị từ số thứ nhất sang số thứ hai, chuyển 23 đơn vị từ số thứ hai sang số thứ ba, rồi chuyển 7 đơn vị từ số thứ ba sang số thứ nhất thì ta nhận được 3 số mới, trong đó số thứ hai gấp 3 lần số thứ nhất và bằng nửa số thứ ba. Tìm 3 số đó. Đáp số: 26, 62 và 92 Hướng dẫn: Trước hết ta cần tính ba số sau khi chuyển đổi (dựa vào tỉ lệ và tổng là 180) . Sau đó áp dụng phương pháp tính ngược từ cuối để tìm ra kết quả. Bài 3. Nhà Vân nuôi được một đàn gà. Tuần đầu, mẹ bán 3 1 đàn gà, tuần thứ hai mẹ bán 3 1 số gà còn lại và tuần thứ ba mẹ bán 3 1 số gà còn lại sau hai lần bán trước. Cuối cùng nhà Vân còn lại 4 đôi gà. Hỏi đàn gà nhà Vân lúc đầu bao nhiêu con ?. Đáp số 27 con gà. Bài 4.Dì Sáu đi chợ bán soài. Lần thứ nhất bán 3 2 số soài thêm 3 1 quả.Lần thứ hai bán 3 2 số soài còn lại thêm 3 1 quả. Lần thứ ba bán 3 2 số soài còn lại sau hai lần đầu bán và thêm 3 1 quả thì vừa hết số soài.Hỏi dì Sáu đã đem bao nhiêu quả soài ra chợ bán ? Đáp số 13 quả . CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI) I. MỤC TIÊU: - HS luyện tập giải các bài toán có lời văn sử dụng phương pháp tính ngược từ cuối. II. NỘI. về phương pháp tính ngược từ cuối. Có một số bài toán cho biết kết quả sau khi thực hiện liên tiếp một số phép tính đối với số phải tìm. Khi giải bài toán dạng này bằng phương pháp tính ngược. tính ngược từ cuối, ta thực hiện liên tiếp các phép tính ngược với các phép tính đã cho trong bài toán. Kết quả tìm được trong bước trước chính là thành phần đã biết của phép tính liền sau
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI) docx, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI) docx, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI) docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn