CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ) pdf

3 4,765 37
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 12:20

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ) I. MỤC TIÊU: - HS luyện tập giải các bài toán lời văn sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng. II. NỘI DUNG: A. Phương pháp chia tỉ lệ: Là một phương pháp giải toán dùng để giải các bài toán về tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó hoặc tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó. Các bước giải bài toán bằng phương pháp chia tỉ lệ: Bước 1: Tóm tắt đề toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Số phần bằng nhau của các đoạn thẳng tương ứng với tỉ số của các số cần tìm. Bước 2: Tìm tổng (hoặc hiệu) số phần bằng nhau. Bước 3: Tìm giá trị của một phần Bước 4: Xác định mỗi số cần tìm. B. Luyện tập thực hành: I. Ứng dụng phương pháp chia tỉ lệ giải các bài tập về tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó: Bài 1. Trong đợt thi đua chào mừng ngày 20/11 bạn Hải đạt được 36 điểm tốt (gồm cả 9 và 10). Trong đó số điểm 9 bằng 3 1 số điểm 10. Tính xem bạn Hải đã đạt được bao nhiêu điểm mỗi loại. Đáp số: 9 điểm 9, 27 điểm 10 Bài 2. Lớp 4A hiện nay 28 học sinh, trong đó số học sinh nữ bằng 4 3 số học sinh nam. Tính số học sinh nam và học sinh nữ của lớp 4A. Đáp số: 12 nữ, 16 nam. Bài 3. Tuổi chị và tuổi em hiện nay bằng 32. Khi tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi chị gấp 3 lần tuổi em. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay. Đáp số: Chị 20 tuổi, em 12 tuổi. II. Ứng dụng phương pháp chia tỉ lệ giải các bài tập về tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó: Bài 1. Số cây đào trong vườn nhà Loan gấp 4 lần số cây mận. Hỏi vườn nhà Loan bao nhiêu cây đào và bao nhiêu cây mận? Biết rằng số cây đào nhiều hơn số cây mận là 12 cây. Đáp số: 16 cây đào, 4 cây mận Bài 2. Hai đội vận tải được huy động trở xi măng phục vụ cho công trình thuỷ lợi. Đội thứ nhất chở nhiều hơn đội thứ 2 là 124 tấn và số xi măng đội 1 trở bằng 5 9 số xi măng đội 2 đã chở. Hỏi mỗi đội đã chở được bao nhiêu tấn xi măng? Đáp số: Đội 1: 279 tấn, Đội 2: 155 tấn. Bài 3. Một cửa hàng đồ sắt 2 loại đinh: đinh 5 phân và đinh 10 phân. Số đinh 5 phân nhiều hơn số đinh 10 phân là 36 kg. Hỏi cửa hàng bao nhiêu kg đinh mỗi loại? Biết rằng 8 3 số đinh 5 phân bằng 7 6 số đinh 10 phân. Đáp số: 64 kg đinh 5 phân, 28 kg đinh 10 phân. . CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ) I. MỤC TIÊU: - HS luyện tập giải các bài toán có lời văn sử dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng. II. NỘI DUNG: A. Phương pháp. chia tỉ lệ: Là một phương pháp giải toán dùng để giải các bài toán về tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó hoặc tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó. Các bước giải bài toán. Các bước giải bài toán bằng phương pháp chia tỉ lệ: Bước 1: Tóm tắt đề toán bằng sơ đồ đoạn thẳng. Số phần bằng nhau của các đoạn thẳng tương ứng với tỉ số của các số cần tìm. Bước 2: Tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ) pdf, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ) pdf, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP CHIA TỈ LỆ) pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn