CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP RÚT VỀ ĐƠN VỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP TỈ SỐ) docx

3 1,929 21
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 12:20

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP RÚT VỀ ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP TỈ SỐ) I. MỤC TIÊU: - HS luyện tập giải các bài toán lời văn sử dụng phương pháp rút về đơn vị phương pháp tỉ số. II. NỘI DUNG: A. Cách giải toán bằng phương pháp rút về đơn vị phương pháp tỉ số. Người ta thường sử dụng phương pháp rút về đơn vị phương pháp tỉ số để giải các bài toán về Đại lượng tỉ lệ thuận Đại lượng tỉ lệ nghịch. * Các bước để giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị: Bước 1. Rút về đơn vị. Bước 2. Tìm giá trị chưa biết của đại lượng thứ 2. * Các bước để giải bài toán bằng phương pháp tỉ số: Bước 1. Tìm tỉ số. Bước 2. Tìm giá trị chưa biết của đại lượng thứ 2. B. Luyện tập. Bài 1. Tổ I lớp 5A 11 em trồng được 44 cây. Hỏi cả lớp 48 em trồng được bao nhiêu cây? Biết số cây mỗi em trồng được là như nhau. Đáp số: 192 cây. Bài 2. Một tổ thợ mộc 3 người trong 5 ngày đóng được 75 cái ghế. Hỏi nếu tổ 5 người làm trong 7 ngày thì sẽ đóng được bao nhiêu chiếc ghế? Biết năng xuất của mỗi người đều bằng nhau. Đáp số: 175 ghế. Bài 3. Một trường học huy động học sinh cuốc đất tăng gia. Hôm đầu 30 em cuốc đẩt trồng trong 2 giờ được 32 m 2 . Hỏi hôm sau 50 em cuốc trong 3 giờ được bao nhiêu m 2 ? Biết năng xuất của mỗi em là như nhau. Đáp số: 80 m 2 Bài 4. May một cái màn hết 20m vải loại khổ 8dm. Hỏi nếu dùng loại vải khổ rộng 1,6m thì hết bao nhiêu m ? Đáp số: 10 m Bài 5. Để đặt ống nước, 5 công nhân đào trong 2 ngày được 20 m đường. Hỏi 10 công nhân đào trong 4 ngày được bao nhiêu mét đường ? Biết rằng năng xuất làm việc của mỗi người là như nhau. Đáp số: 80 m Bài 6. 8 người đóng xong 500 viên gạch mất 4 giờ. Hỏi 16 người đóng xong 1000 viên gạch mất bao lâu? Biết rằng năng xuất làm việc của mỗi người là như nhau. Đáp số: 4 giờ Bài 7. 9 người cuốc xong 540 m 2 đất trong 5 giờ. Hỏi 18 người cuốc 270 m 2 đất xong trong bao lâu ? Biết rằng năng xuất làm việc của mỗi người là như nhau. Đáp số: 1,25 giờ hay 1 giờ 15 phút. . CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP RÚT VỀ ĐƠN VỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP TỈ SỐ) I. MỤC TIÊU: - HS luyện tập giải các bài toán có lời văn sử dụng phương pháp rút về đơn vị và phương. phương pháp tỉ số. II. NỘI DUNG: A. Cách giải toán bằng phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tỉ số. Người ta thường sử dụng phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tỉ số để giải các. pháp tỉ số để giải các bài toán về Đại lượng tỉ lệ thuận và Đại lượng tỉ lệ nghịch. * Các bước để giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị: Bước 1. Rút về đơn vị. Bước 2. Tìm giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP RÚT VỀ ĐƠN VỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP TỈ SỐ) docx, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP RÚT VỀ ĐƠN VỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP TỈ SỐ) docx, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (PHƯƠNG PHÁP RÚT VỀ ĐƠN VỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP TỈ SỐ) docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn