báo cáo thường niên 2013 evn pecc4 nha trang tháng 4 2014 Giải pháp tin cậy Nâng tầm đối tác

88 449 1
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 01:46

2013 Nha Trang, tháng 04/2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 2 MỤC LỤC Thông điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị Thông tin chung 04 Thông tin khái quát 05 Quá trình hình thành và phát triển 06 Ngành nghề kinh doanh 08 Mô hình quản trị, bộ máy quản l{ 10 Định hướng phát triển 11 Các rủi ro Tình hình hoạt động năm 2013 12 Tình hình hoạt động 13 Ban điều hành 19 Tình hình đầu tư dự án 21 Tình hình tài chính 23 Cơ cấu cổ đông Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc Báo cáo của Hội đồng quản trị Quản trị Công ty 32 Hội đồng quản trị 34 Ban Kiểm soát 36 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2013 39 Ý kiến kiểm toán 41 Bảng cân đối kế toán 45 Báo cáo Kết quả kinh doanh 46 Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ 48 Thuyết minh Báo cáo tài chính BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 3 THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Quý cổ đông và nhà đầu tư! Năm 2013, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn và chưa có dấu hiệu phục hồi, nền kinh tế rơi vào tình trạng giảm phát. Chỉ số giá tiêu dùng cả nước ở mức 6,04%, tăng trưởng GDP là 5,42%, đều thấp hơn mức kế hoạch đã được đề ra đầu năm. Đối với Công ty, năm 2013 là năm đặc biệt khó khăn, những nguyên nhân khách quan và rủi ro không lường trước được đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Năm 2013 doanh thu Công ty chỉ đạt 105.651 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7.042 triệu đồng. Bước sang năm 2014, dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều khởi sắc, kinh tế sẽ dần phục hồi, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố rủi ro. Trước tình hình đó, Công ty xác định trong năm 2014 sẽ tập trung vào việc gia tăng giá trị sản lượng dịch vụ tư vấn xây dựng điện; đảm bảo ổn định việc làm và đời sống cho người lao động; thực hiện tối ưu hóa chi phí; đổi mới quản trị; ổn định và phát triển mạnh mẽ các nguồn lực để nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cám ơn đến Quý cổ đông đã tin tưởng đầu tư vào Công ty. Công ty hy vọng, với nguồn nhân lực và kinh nghiệm sẵn có, năm 2014 sẽ đạt được những thành tựu tốt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần gia tăng lợi ích cho cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Phạm Minh Sơn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 4 THÔNG TIN CHUNG 1- Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 - Tên viết tắt: EVNPECC4 - Giấy chứng nhận đăng k{ doanh nghiệp số 4200385474 - Vốn điều lệ: 145.996.140.000 đồng - Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám – Phường Lộc Thọ - Thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa - Số điện thoại: 058. 3563999 - Số fax: 058. 3563888 - Website: www.pecc4.vn - Mã chứng khoán: TV4 - Logo: ”Giải pháp tin cậyNâng tầm đối tác” BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 5 2- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 tiền thân là Phân viện quy hoạch thiết kế điện miền Nam, đơn vị thành viên Viện Quy hoạch thiết kế điện thuộc Bộ Điện than (trước đây), được thành lập ngày 14/7/1976. Ngày 3/6/1999 chuyển thành Công ty Tư vấn xây dựng Điện 4, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ngày 17/1/2007 chuyển thành Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ cổ phần chi phối. Ngày 1/8/2007 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng k{ doanh nghiệp lần đầu và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Ngày 22/7/2008, cổ phiếu Công ty chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Lễ tôn vinh Doanh nghiệp niêm yết minh bạch năm 2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 6 3- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 3.1- Ngành nghề kinh doanh: - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật: Chi tiết: Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Thí nghiệm phân tích nước, thí nghiệm cơ l{ đất đá, nền móng công trình và vật liệu xây dựng. Thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình. - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: Tư vấn thiết kế công trình nguồn điện, lưới điện, điện chiếu sáng, các dạng năng lượng mới và tái tạo. Thiết kế công trình thuỷ lợi. Lập quy hoạch phát triển điện lực vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển điện các tỉnh, thành phố, quận, huyện, lập quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng mới và tái tạo. Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa kỹ thuật. Khảo sát, đo đạc, quan trắc khí tượng, thuỷ văn công trình. Xử lý gia cố nền móng, bao gồm: đo vẽ bản đồ địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, khoan đào thăm dò, địa vật lý, khảo sát vật liệu xây dựng, khoan phụt. Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính, quan trắc biến dạng công trình. Giám sát khảo sát công trình. Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Giám sát thi công xây dựng công trình nguồn điện, lưới điện, công trình công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi. Tư vấn thiết kế công trình đường bộ đến cấp 3, thiết kế kết cấu công trình dân dụng cấp 3 đến 6 tầng, công trình công nghiệp cấp 4, thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp 3. Tư vấn thẩm tra báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, hồ sơ mời thầu công trình xây dựng. Khảo sát và lập báo cáo về bồi thường, tái định canh, định cư các dự án đầu tư xây dựng. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng. - Sản xuất, truyền tải và phân phối điện: Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh điện năng. - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 7 Chi tiết: Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện. - Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại: Chi tiết: Gia công, chế tạo cấu kiện, vật liệu điện. - Lăp đặt hệ thống điện: Chi tiết: Xây lắp điện. - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ: Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô. - Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm: Chi tiết: Mua bán thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm máy tính. - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng. - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Chi tiết: Kinh doanh khách sạn. - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Thí nghiệm, phân tích đánh giá các chỉ tiêu về môi trường. Tư vấn về môi trường, khảo sát điều tra, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Giám sát môi trường. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 8 3.2- Địa bàn kinh doanh: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 thực hiện tư vấn khảo sát, thiết kế các dự án điện trên khắp đất nước và một số nước trong khu vực như Lào, Campuchia. 4- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 4.1- Mô hình quản trị: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần, mô hình quản trị bao gồm: - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng quản trị; - Ban kiểm soát; - Ban Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 9 4.2- Cơ cấu bộ máy quản lý: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 10 4.3- Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Buôn Đôn: - Địa chỉ: Tầng 7 – Khách sạn Biệt Điện, Số 01 Ngô Quyền, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: sản xuất, truyền tải và phân phối điện. - Vốn điều lệ: 335.000.000.000 đồng. - Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 là 31% tương đương 103.850.000.000 đồng. 5- Định hướng phát triển: 5.1- Tầm nhìn: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (PECC4) phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng điện hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. 5.2- Sứ mệnh: PECC4 phấn đấu phát triển trở thành nhà cung cấp các dịch vụ tư vấn về lĩnh vực hoạt động điện lực, với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến và hiệu quả về tài chính. Với triết l{ kinh doanh “PECC4 tồn tại để tạo sự thành công cho công việc kinh doanh của khách hàng – khi khách hàng của PECC4 thành công, thì PECC4 thành công”. PECC4 tập trung vào lợi ích của khách hàng, bằng cách cộng tác chặt chẽ với khách hàng trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ và hết lòng thực hiện các cam kết của mình, PECC4 đảm bảo đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của khách hàng, để tạo ra giá trị cho khách hàng, từng cổ đông của công ty, các đối tác kinh doanh, cũng chính là tạo ra sự phồn thịnh của chính PECC4. 5.3- Giá trị cốt lõi: PECC4 xây dựng các mối quan hệ vững mạnh giữa từng nhân viên, khách hàng và các đối tác kinh doanh dựa trên các giá trị cơ bản sau đây: Tính trung thực – PECC4 luôn xác định nguyên tắc cạnh tranh một cách công bằng, trung thực, coi trọng đạo đức nghề nghiệp. [...]... đến thời điểm 31/12 /2013: Số lượng cổ phiếu STT Họ và tên Chức danh Tỷ lệ (%) Cá nhân Đại diện vốn NN Tổng 1 Phạm Minh Sơn Chủ tịch HĐQT - TGĐ 110.319 4. 179.138 4. 289 .45 7 29,38 2 Trần Hoài Nam UV HĐQT – PTGĐ 24. 443 3.1 34. 353 3.158.796 21, 64 3 Phạm Ngọc Sơn A PTGĐ 28. 744 - 28. 744 0,2 4 Vũ Thành Danh UV HĐQT – KTT 49 .6 84 - 49 .6 84 0, 34 2 .4- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:... 2012 - Tháng 2 /2013: HĐQT đã họp và ra Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty - Tháng 3 /2013: HĐQT đã họp thông qua Báo cáo chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2013 để trình EVN; Quy trình tổ chức Đại hội; Kế hoạch tiền lương năm 2013; báo cáo EVN về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và ra quyết định phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2013 - Tháng 4 /2013: ... Toàn cảnh nhà máy thủy điện Srepok 4A 20 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 4- Tình hình tài chính 4. 1- Tình hình tài chính: Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 % tăng, giảm Tổng giá trị tài sản 278.196 265.503 -4, 56 % Doanh thu thuần 182 .41 6 105.158 -42 ,35 % 28.5 74 6.7 64 -76,33 % 501 278 -44 ,51 % Lợi nhuận trước thuế 29.075 7. 042 -75,78 % Lợi nhuận sau thuế 20.215 4. 587 -77,31 % 20% dự kiến 3% Lợi... cuối năm 133.538 4. 166 115.053 Số đầu năm Biến động Số tiền 159.763 (26.225) 6.902 Tỷ lệ % -16 ,41 (2.736) -39, 64 143 .595 (28. 542 ) -19,88 12 .40 1 7.366 5.035 68,35 1.917 1.899 18 0,95 131.965 118 .43 3 13.532 11 ,43 2.380 2.387 (7) -0,29 23.878 25.919 (2. 041 ) -7,87 1 04. 966 89.797 15.169 16,89 741 330 41 1 1 24, 55 265.503 278.196 (12.693) -4, 56 Tổng tài sản cuối năm 2013 của Công ty giảm 4, 56% so với đầu năm... phần: - Tổng số cổ phần của Công ty : 14. 599.6 14 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 64. 523 - Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty : 14. 535.091 5.2- Cơ cấu cổ đông: STT Đối tượng I Trong nước - Cổ phiếu Tỷ lệ % 14. 5 34. 7 24 99,56% Cá nhân 3.765 .45 8 25,79% - Tổ chức 10.769.266 73,76% II Nước ngoài 64. 890 0 ,44 % - Cá nhân 12. 649 0,09% - Tổ chức 52. 241 0,36% Tổng cộng 14. 599.6 14 100,00% Tổ chức trong nước; 73,76%... 21, 64 3 Nguyễn Phú Gia UV HĐQT - 3.1 34. 353 3.1 34. 353 21 ,47 4 Trần Văn Thọ UV HĐQT 26.737 - 26.737 0,18 5 Vũ Thành Danh UV HĐQT 49 .6 84 - 49 .6 84 0, 34 1.2- Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2013, HĐQT đã thực hiện 9 cuộc họp, trong đó có 4 cuộc họp tập trung và 5 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Cụ thể: - Tháng 1 /2013: HĐQT họp thông qua kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013; ... đã thực hiện tốt công tác thu hồi nợ, hạn chế nợ tồn đọng Đến cuối năm, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 19,88% so với đầu năm 28 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 2.2- Tình hình nợ phải trả: Chỉ tiêu Số cuối năm Đơn vị tính: triệu đồng Biến động Số đầu năm Số tiền Tỷ lệ % Nợ ngắn hạn 92 .49 5 108.139 (15. 644 ) - 14, 47 Nợ dài hạn 10.333 35.962 (25.629) -71,27 102.828 144 .101 (41 .273) -28, 64 Tổng cộng nợ phải trả... ty năm 2013 (Từ trái qua: Ô.Nguyễn Phú Gia, Ô.Vũ Thành Danh, Ô.Phạm Minh Sơn, Ô.Trần Văn Thọ, Ô.Trần Hoài Nam) 33 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT có đến thời điểm 31/12 /2013: Số lượng cổ phiếu STT Họ và tên Chức danh Cá nhân Tỷ lệ (%) Đại diện vốn NN Tổng 1 Phạm Minh Sơn Chủ tịch HĐQT 110.319 4. 179.138 4. 289 .45 7 29,38 2 Trần Hoài Nam UV HĐQT 24. 443 3.1 34. 353 3.158.796... quay hàng tồn kho + Doanh thu thuần / tổng tài sản 4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: 21 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 + Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 11,1% 4, 4% + Hệ số lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu 15,1% 2,8% 7,3% 1,7% 15,7% 6 ,4% + Hệ số lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản + Hệ số lợi nhuận từ HĐKD / doanh thu thuần 22 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 5- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ... máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng… Trong năm 2013, Công ty đã k{ được hợp đồng khảo sát lựa chọn địa điểm nhà máy điện hạt nhân mới tại Quảng Ngãi Tuy nhiên do một số yếu tố khách quan, đến tháng 12 /2013 Công ty mới bắt đầu triển khai thực hiện 25 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 công việc (theo kế hoạch, dự kiến sẽ hoàn thành và giao nộp báo cáo trong tháng 4/ 20 14) c) Lưới điện: - Một số dự án chuyển tiếp . Báo cáo tài chính năm 2013 39 Ý kiến kiểm toán 41 Bảng cân đối kế toán 45 Báo cáo Kết quả kinh doanh 46 Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ 48 Thuyết minh Báo cáo tài chính BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN. 2013 Nha Trang, tháng 04/2014 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 2 . BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 9 4.2- Cơ cấu bộ máy quản lý: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 10 4.3- Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thường niên 2013 evn pecc4 nha trang tháng 4 2014 Giải pháp tin cậy Nâng tầm đối tác, báo cáo thường niên 2013 evn pecc4 nha trang tháng 4 2014 Giải pháp tin cậy Nâng tầm đối tác, báo cáo thường niên 2013 evn pecc4 nha trang tháng 4 2014 Giải pháp tin cậy Nâng tầm đối tác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn