nghiên cứu đặc điểm sinh thái và kỹ thuật gây trồng loài đước vòi ( rhizophora stylosa)

29 2,406 3
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 23:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ KHOA LÂM NGHIỆP KHOA LÂM NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI KỸ THUẬT GÂY TRỒNG LOÀI ĐƯỚC VÒI ( Rhizophora stylosa) TẠI HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Diên Sinh viên thực tập : Nguyễn Văn Thông Huế, 6/2011 TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI KỸ THUẬT GÂY TRỒNG LOÀI ĐƯỚC VÒI ( Rhizophora stylosa) TẠI HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Diên Sinh viên thực tập : Nguyễn Văn Thông Huế, 6/2011 BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI KỸ THUẬT GÂY TRỒNG LOÀI ĐƯỚC VÒI ( Rhizophora stylosa) TẠI HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Diên Sinh viên thực tập : Nguyễn Văn Thông ĐẶT VẤN ĐỀ 1 2 4 MỤC TIÊU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN TỒN TẠI KIẾN NGHỊ 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NỘI DUNG BÁO CÁO I. ĐẶT VẤN ĐỀ Băng tan Bão lụt Hạn hán Biểu hiện của biến đổi khí hậu I. ĐẶT VẤN ĐỀ Khôi phục, bảo vệ phát triển hợp lý rừng ngập mặn là biện pháp đúng đắn để đối phó với biến đổi khí hậu. Việc nghiên cứu các giải pháp phòng hộ ven biển là mối quan tâm của nhiều địa phương. Việt Nam là một trong các nước dễ bị ảnh hưởng nhất của biến đổi khí hậu. Đước vòi (Rhizophora stylosa) mang lại nhiều lợi ích kinh tế có giá trị sinh thái to lớn Nghiên cứu đặc điểm sinh thái kỹ thuật gây trồng loài Đước vòi (Rhizophora stylosa) tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề xuất kỹ thuật gây trồng Đước vòi Nghiên cứu đặc điểm sinh thái kỹ thuật gây trồng loài Đước vòi (Rhizophora stylosa), góp phần bổ sung giải pháp trồng RNM phòng hộ ven biển trên địa bàn huyện Phú Lộc,tỉnh Thừa Thiên Huế Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của loài Đước vòi Bố trí thí nghiệm để tìm ra công thức trồng tốt nhất Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện thực địa đến khả năng sinh trưởng của loài Đước vòi MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1 Phương pháp thu thập số liệu 2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đặc điểm sinh thái của cây Đước vòi tại xã Lộc Vĩnh 1 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm gieo ươm Đước vòi tại vườn ươm 2 Kết quả thí nghiệm trồng cây Đước vòi tại xã Lộc Bình xã Lộc Trì 3 Đề xuất kỹ thuật gieo ươm gây trồng Đước vòi tại địa bàn nghiên cứu 4 1. Đặc điểm sinh thái của cây Đước vòi tại xã Lộc Vĩnh Diện tích: 3,2ha Đây là rừng ngập mặn đặc trưng cho HST vùng cửa sông Hình dạng là một cây dải hẹp Nơi chuyển tiếp giữa môi trường nước ngọt môi trường nước biển. Rừng ngập mặn thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh 1.1. Đặc điểm về khí hậu 1. Đặc điểm sinh thái của cây Đước vòi tại xã Lộc Vĩnh Đặc điểm về khí hậu tại xã Lộc Vĩnh là phù hợp cho sự phát triển RNM nói chung Đước vòi nói riêng [...]... xuất kỹ thuật gieo ươm gây trồng Đước vòi tại địa bàn nghiên cứu 4.2 Kỹ thuật trồng  Tiêu chuẩn cây con đem trồng: Trồng bằng cây con rễ trần Cây con sau khi đạt chiều cao từ 0,5 - 0,7m có thể tiến hành đem trồng  Thời vụ trồng: Nên trồng vào cuối tháng 12 sau khi kết thúc mùa lụt bão  Kỹ thuật trồng:  Mật độ: 1,5m x 3m hoặc 1.5m x 1,5m  Phương thức trồng: Trồng thuần loài theo hàng hoặc trồng. ..1 Đặc điểm sinh thái của cây Đước vòi tại xã Lộc Vĩnh 1.2 Đặc điểm về đất đai (thể nền) Thể nền tại RNM Lộc Vĩnh là thể nền bùn sét chặt có cát ven sông Đây là thể nền phù hợp với phát triển của cây RNM nói chung Đước vòi nói riêng Tuy nhiên thể nền tại đây quá chặt dẫn đến khả năng tái sinh bị hạn chế 1 Đặc điểm sinh thái của cây Đước vòi tại xã Lộc Vĩnh Bảng Đặc điểm về thảmthực... theo hình nanh sấu  Phương pháp trồng: Dùng thuổng đào hố hoặc dùng gậy (xà beng) chọc lỗ với chiều sâu khoảng 10cm Nếu trồng ở những nơi có sóng mạnh nên dùng cọc đóng ở gần gốc cây, sau đó dùng dây cột cây vào 4 Đề xuất kỹ thuật gieo ươm gây trồng Đước vòi tại địa bàn nghiên cứu 4.3 Bảo vệ chăm sóc rừng trồng Chú ý bảo vệ cây trồng tránh tác động của gia súc Trồng dặm lại cây bị sóng biển đánh... Đước vòi tại xã Lộc Bình Xã Lộc Trì sau khi trồng được 4 tháng tuổi Đơn vị: lá/cây Số lá trung bình Trung Thể nền ( ịa điểm) Lần lặp bình Nông Vừa Sâu 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Trung bình 2 2 2 2 2 2 Lộc Bình ( ất bùn sét chặt) 2 Thể nền 2 ngập2chưa 2 độ 3 ảnhTrung bình đến 2tăng trưởng số 2 hưởng lá 2 Lộc Trì ( ất bùn cát) Trung bình 2 4 Đề xuất kỹ thuật gieo ươm gây trồng Đước. .. FB = 10,65 > F05B(k=2) = 3,89 11,45 2 FAB = 5,72 > F05AB(k=4) = 3,89 Ngẫu nhiên không ảnh 12,01 12 - Thể nền hưởng đến sinh trưởng chiều cao Đước vòi 4 tháng tuổi - Độ ngập ảnh hưởng đến sinh trưởng chiều cao Đước vòi 4 Toàn bộ 48,27 tháng tuổi - Có sự tương tác giữa hai nhân tố thể nền độ ngập 3 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm gieo ươm Đước vòi tại Phú Lộc 3.3 Ảnh hưởng của thể nền độ mặn đến số... 0,28 < F05AB(k=4) = 2,93 0,17 4 Thể nền ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng chiều Ngẫu nhiên Đước vòi 3 1,52 tuổi cao của tháng 18 Độ mặn không ảnh hưởng đến chiều cao Đước vòi Không có sự tương4,77giữa thể nền độ mặn tác Toàn bộ 26 2 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm gieo ươm Đước vòi tại vườn ươm 2.3 Ảnh hưởng của thể nền độ mặn đến số lá của cây Bảng 5: Số lá trung bình của cây Đước vòi sau khi ươm... thể nền độ mặn khác nhau Đơn vị: % Thể nền Độ mặn 10‰ 20‰ 30‰ 100% bùn 4,44 4,44 0,00 50% bùn + 50% cát 0,00 0,00 0,00 50% bùn + 50% đất 0,00 0,00 2,22 Cây Đước vòi có tỷ lệ chết rất thấp giai đoạn vườn ươm, chứng tỏ chúng rất thích nghi với điều kiện nghiên cứu Điều này tạo thuận lợi cho hoạt động nhân giống gây trồng loài ngoài thực địa 2 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm gieo ươm Đước vòi tại... 1,52 vòi 3 tháng tuổi Toàn bộ mặn không ảnh hưởng đến số lá Đước vòi 4,77 26 Độ Không có sự tương tác giữa thể nền độ mặn 3 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm gieo ươm Đước vòi tại Phú Lộc 3.1 Ảnh hưởng của thể nền độ mặn đến tỉ lệ chết của cây Bảng 7: Ảnh hưởng của công thức thể nền độ ngập đến tỷ lệ chết của cây sau khi trồng được 4 tháng tuổi tại Lộc Bình Lộc Trì Đơn vị: % Tỷ lệ chết (% ) Thể... 42,8 41,9 2 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm gieo ươm Đước vòi tại vườn ươm 2.2 Ảnh hưởng của thể nền độ mặn đến chiều cao của cây Bảng 4: Kết quả phân tích ảnh hưởng của thể nền độ mặn đến chiều cao của cây Đước vòi sau khi ươm được 3 tháng Nguồn biến động Tổng biến động Bậc tự do Ft F05 Thể nền (A) 2,96 2 FA = 31,56 > F05A(k=2) = 3,55 17,54 3,55 Độ mặn (B) FB = 1,23 0,12 < F05B(k=2) = 3,552 0,68... bình ( ịa điểm) Nông Trung bình Sâu 1 2 20 22 20 3 30 26 22 19,33 20 20,67 46 42 48 2 60 52 54 3 64 52 44 Trung bình Trung bình 20 1 Lộc Trì ( ất bùn cát) 12 Trung bình Lộc Bình ( ất bùn sét chặt) 8 56,67 48,67 48,67 38 34,33 34,67 20 51,33 3 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm gieo ươm Đước vòi tại Phú Lộc 3.2 Ảnh hưởng của thể nền độ mặn đến chiều cao của cây Bảng 8: Chiều cao trung bình của cây Đước vòi . DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề xuất kỹ thuật gây trồng Đước vòi Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và kỹ thuật gây trồng loài Đước vòi (Rhizophora stylosa), góp phần bổ sung giải pháp trồng. khí hậu. Đước vòi (Rhizophora stylosa) mang lại nhiều lợi ích kinh tế và có giá trị sinh thái to lớn Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và kỹ thuật gây trồng loài Đước vòi (Rhizophora stylosa) tại. NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI VÀ KỸ THUẬT GÂY TRỒNG LOÀI ĐƯỚC VÒI ( Rhizophora stylosa) TẠI HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Diên Sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đặc điểm sinh thái và kỹ thuật gây trồng loài đước vòi ( rhizophora stylosa), nghiên cứu đặc điểm sinh thái và kỹ thuật gây trồng loài đước vòi ( rhizophora stylosa), nghiên cứu đặc điểm sinh thái và kỹ thuật gây trồng loài đước vòi ( rhizophora stylosa), III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay