999 câu hỏi lý thuyết Hóa Học vô cơ THPT ( có đáp án chi tiết )

205 6,473 797
  • Loading ...
1/205 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 23:19

. (5 ) Dung dch NaO vào dung dch Ba(HCO 3 ) 2 . S thí nghim tc kt ta sau phn ng là: A. (2 ), (3 ), (5 ). B. (1 ), (2 ), (5 ). C. (1 ), (2 ), (3 ), (5 ). D. (2 ), (3 ), (4 ), (5 ). Câu. n hóa hc là: A. (1 ), (3 ), (5 ). B. (3 ), (4 ), (5 ). C. (2 ) và (5 ). D. (3 ), (5 ). Câu 217.  A. Dung dch thu c khi hòa tan SO 3 vào nc làm qu tím hóa . B theo chi u thun to ra nhiu amoniac: ; t; (3 ) Thêm cht xúc tác; (4 ) Gim nhi; (5 ) Ly NH 3 ra khi h; A. (1 ), (2 ), (3 ), (5 ). B. (2 ), (4 ), (5 ).
- Xem thêm -

Xem thêm: 999 câu hỏi lý thuyết Hóa Học vô cơ THPT ( có đáp án chi tiết ), 999 câu hỏi lý thuyết Hóa Học vô cơ THPT ( có đáp án chi tiết ), 999 câu hỏi lý thuyết Hóa Học vô cơ THPT ( có đáp án chi tiết )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn