Tuyển tập các cấu trúc tiếng anh thông dụng_7 potx

12 356 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 18:20

85 L i bi ngườ ế M t nói không ra h iệ ơ D gi n d , g t g ngễ ậ ữ ắ ỏ L ng r ngư ộ Xem l t qua t i c a hàng sáchướ ạ ử H i léơ ham thích r ng rãi các ngành văn h cộ ọ Nói chuy n bâng qu v i ng i nàoệ ơ ớ ườ Nhai v t gìậ (M ) S n sàng gây chuy n đánh nhauỹ ẵ ệ N m ch t cái gìắ ặ Có quy n yêu c u vi c gìề ầ ệ Nói rõ ràng Đi tiêu Suýt n a thì kh n r iữ ố ồ Khô c h ngổ ọ Ném đá. B c m l nhị ả ạ Có b m t đáng t c c iộ ặ ứ ườ Có t m hi u bi t uyên bácầ ể ế Có c ph n trong kinh doanhổ ầ Có liên quan đ n, v i.ế ớ Khinh th ng vi c gìườ ệ Đ c ai yêu m nượ ế ho Què m t chânộ Yêu, mê, ph i lòng ng i nàoả ườ Ôm l y nhauấ Ch i b i, r u chè, trai gáiơ ờ ượ Tôi căm ghét s tàn b oự ạ Sành ăn Mu n làm vi c gìố ệ Ch trích ng i nàoỉ ườ T m bi nắ ể Có tính ghen tuông Có h xa v i aiọ ớ Th y v t gì t đ ng xaấ ậ ừ ằ Ghen ghét, thù h n aiậ Ng m t gi c thiêm thi pủ ộ ấ ế U ng m t c c r u nhố ộ ố ượ ỏ N m m ng, n m chiêm bao, m m t gi c mằ ộ ằ ơ ộ ấ ơ B m a t sũngị ư ướ Có v say r iẻ ồ Cãi l y, gây g v i ng i nàoẫ ỗ ớ ườ Gây nh h ng l nả ưở ớ N m ch c v t gìắ ắ ậ Có k t qu t t đ pế ả ố ẹ Có khi u v âm nh cế ề ạ Có hàm răng đ pẹ Có vi c tranh ch p v i ai; ệ ấ ớ có v n đ ph i thanh toán v i aiấ ề ả ớ Nói chuy n bá láp, ệ nói chuy n nh m v i ng i nàoệ ả ớ ườ Có th tăng thình lình t c đ hay ể ố ộ m c đ ti n tri nứ ộ ế ể 86 Có nhúng tay vào vi c gìệ Lên c n đ ng kinh, n i gi nơ ộ ổ ậ (Ng a) Đá ng i nàoự ườ Ném hòn đá vào con chim Có quan h yêu đ ng v i aiệ ươ ớ Đ b ng m tỏ ừ ặ Có n c da t i t nướ ươ ắ Nh c đ u kinh kh ngứ ầ ủ L n tóc xõa xu ng tr c tránọ ố ướ Có m t s đ t mua hàng dày đ cộ ổ ặ ặ Có ngón tay b s ngị ư Có tài kinh doanh Có tài làm vi c gìệ Có thiên tài v toán h cề ọ Có gi ng Đ cọ ứ Có năng khi u v toán h cế ề ọ C ng ly v i nhauụ ớ Có tài ăn nói, l i kh uợ ẩ Th làm vi c gìử ệ Hi u bi t rõ v cái gìể ế ề Khéo léo đ i v i b nh nhânố ớ ệ L ng tâm trong s chươ ạ Ăn ngon Am hi u t ng t n m t v n để ườ ậ ộ ấ ề Có t m lòng t tấ ố Có trí nh t tớ ố Có kh u giác tinh, thính mũiứ Ngh m t cách tho i máiỉ ộ ả Ăn m t b a t i ngon lànhộ ữ ố Dùng m t b a ăn th nh so nộ ữ ị ạ Có d (th a) tài, có năng khi u làm vi c gìư ừ ế ệ Có nh h ng l n đ i v i aiả ưở ớ ố ớ th nh hành kh p n i, đ c ng i ta r t chu ngị ắ ơ ượ ườ ấ ộ Đang g t g ngắ ỏ Thù oán ai Làm bánh ng t khéo tayọ Có ch c t c cho tên mìnhứ ướ C m th y thèm thu c láả ấ ố Nh c đ uứ ầ B đau timị B c m n ngị ả ặ Đóng m t vai nghiêm trong v k chộ ở ị Kính tr ng ng i nào, đánh giá cao ng i nàoọ ườ ườ Quá giang xe t i Luân đônớ Đi cà nh c, đi kh p kh nhắ ậ ễ S v t gì nh s l aợ ậ ư ợ ử Ghét, ghê t m ng i nàoở ườ Đem ng a cho thú y khám b nhự ệ T ch c ti c tân giaổ ứ ệ Gù l ngư B gù l ngị ư Nghi r ng, có linh c m r ngằ ả ằ Có m t tinh th n trách nhi m cao, ộ ầ ệ m t ý th c trào phúng t nhộ ứ ế ị 87 Có v đóiẻ Có tính ghen tuông Chia x ni m vui v i aiẻ ề ớ Nói ch i, nói đùa v i ng i nàoơ ớ ườ Bi t nhi u th ti ngế ề ứ ế Nhà có nhi u ng i ề ườ ở Đi tr c m i th cướ ườ ướ Có khuynh h ng xã h i ch nghĩaướ ộ ủ D b c mễ ị ả Đi nh nhàngẹ Yêu m n, thích.ế Đi cà nh c, đi kh p kh nhắ ậ ễ Có ti n đ dànhề ể (M ) Say r uỹ ượ (Bóng) Có th l c, có nh h ng, có quy n l cế ự ả ưở ề ự M t th n ra, chán n nặ ộ ả Nói ba hoa chích chòe Nhìn v t gìậ Nói năng b a bãiừ Có m t ý nghĩ kỳ quái trong đ uộ ầ Say mê bóng đá Làm cho ai si mê Tính mau quên Tr n thoát m t cách kỳ lố ộ ạ S y thai, đ non, sinh thi u thángẩ ẻ ế Nghi n thu c phi nệ ố ệ Đi tiêu Nói gi ng mũiọ B té m t cái đauị ộ Có tóc d n (quăn) t nhiênợ ự Thoát hi mể G m bánhặ Sành nghe nh cạ Xoay v h ng B cề ướ ắ Đau đ uở ầ Say mê ai Thi đ u h ng thậ ạ ứ Cãi nhau, gây l n, đ u kh u v i ng i nàoộ ấ ẩ ớ ườ Ham mê làm vi c gìệ Đ n kỳ có kinhế (Tht c) Ghét cay ghét đ ng ng i nàoụ ắ ườ R t d v s h cấ ở ề ố ọ U ng m t h p biaố ộ ớ Nói v i m t gi ng run runớ ộ ọ Giao h p nhanhợ Đi ti uể Suy nghĩ, nghĩ ng iợ Lanh trí N i ti ng can đ mổ ế ả U ng m t h p biaố ộ ớ (Ng a) Lăn trên cự ỏ Đi u nguy hi m suýt n a b m c ph i, ề ể ữ ị ắ ả nh ng may mà thoát kh iư ỏ Qua m t đêm thao th c không ng đ c, ộ ứ ủ ượ th c su t đêmứ ố 88 Đ c h ng th i gian vui thúượ ưở ờ M t nhìn láo liên, nhìn ngang nhìn ng aắ ử Gây l n, cãi l n v i ng i nàoộ ộ ớ ườ Đi du ngo n v vùng quêạ ề Đánh nhau, u đẩ ả C m giác th y khó ch uả ấ ị C o râuạ Kém trí nh , mau quênớ Sút, đá (bóng) vào gôn, cú sút vào gôn Làm th cái gìử Th làm vi c gìử ệ Có tài ăn nói (hùng h n)ồ Quây qu n ca hát bên l a tr iầ ử ạ H i điên, khùng khùng, gàn dơ ở Th c su t đêm, th c tr ng đêmứ ố ứ ắ Đi tr t băngượ Đá ng i nàoườ S hi u bi t s sài ti ng Đ cự ể ế ơ ế ứ Có l i l hòa nhãờ ẽ Có c m tình kín đáo v i ng i nàoả ớ ườ Đau cu ng h ngố ọ Đ u óc thông minh b c nh tầ ậ ấ Oán h n ng i nào, có ác c m v i ng i nàoậ ườ ả ớ ườ Ng i v ngồ ữ Có t t v o cậ ẹ ổ Tóm h ng, n m c ng i nàoọ ắ ổ ườ Th ch t m nh mể ấ ạ ẽ S n m ch t, s hi u bi t t ng t nự ắ ặ ự ể ế ườ ậ N m ch t, n m m nhắ ặ ắ ạ Hút ng đi uố ế Mút k oẹ S ng trong c nh sung túcố ả Có m t s ng lênặ ư Có v a đ th i gian đ đón k p xe l aừ ủ ờ ể ị ử Gàn, d h iở ơ B l a g tị ừ ạ Ăn sáng Đã m t m t ng i thânấ ộ ườ Bi t s v khoa h cế ơ ề ọ Có nhi u năng l c ti m tàngề ự ề Có đ t cách đ hành đ ngủ ư ể ộ Ăn n m v i aiằ ớ Có lý do đ t s b t bìnhể ỏ ự ấ M t có qu ng, m t thâm qu ngắ ầ ắ ầ Không dính líu vào v n đấ ề Hi u bi t v đi u gìể ế ề ề Có giao thi p v i aiệ ớ Th ng h i ng i nàoươ ạ ườ Giao thi p v i ng i nàoệ ớ ườ Có m u đ ám h i aiư ồ ạ Khó thở X trí kém qu quy t, bi n pháp n a v iử ả ế ệ ử ờ Ch có m t chút hy v ng mong manh ỉ ộ ọ đ thành côngể 89 Nghi ng v lòng dũng c m c a aiờ ề ả ủ Nh c taiứ Túi không ti nề M i th có đ dùngọ ứ ủ Chán ng y aiấ Đ c tr n quy n s d ng 1 b t đ ng s n tùy ýượ ọ ề ử ụ ấ ộ ả Có tài năng phi th ngườ Có m t r t tinh viắ ấ M t s c nh m t di u hâuắ ắ ư ắ ề Tin, tín nhi m ng i nàoệ ườ Có th l c l nế ự ớ (Ng i) Th t r n ch cườ ị ắ ắ Choáng váng xây x m m t màyẩ ặ B ng p h i, ng t h i, t c thị ộ ơ ạ ơ ứ ở Ng m t gi c ng n, thiu thiu ngủ ộ ấ ắ ủ Đ c hành đ ng (hoàn toàn) t doượ ộ ự Đi vào thong thả Đ c vô r p hát kh i tr ti nượ ạ ỏ ả ề Đ c t do, toàn quy n hành đ ngượ ự ề ộ Có b ph i t t, gi ng nói toộ ổ ố ọ R t mu nấ ố Ng ngonủ Mi n c ng làm gìễ ưỡ đau tim, đau bao tử S thích v cái gìở ề B c mình vì aiự S p s a bu t mi ng nói đi u y raắ ử ộ ệ ề ấ Gi i quy t (m t cu c tranh lu n) v i ng i nàoả ế ộ ộ ậ ớ ườ Nói cho ra l , nói cho sáng tẽ ỏ Có cái gì đ i khái đ nh là h i h nạ ể ư ố ậ (Tht c) Lo âu, cu ng quítụ ố Chân nh que diêm, nh ng s yư ư ố ậ Có thì gi r nh, r i vi cờ ả ỗ ệ Vi n thễ ị Đi tiêu ch yả Đui, mù Không th nói ra l i, không phát bi u ý ki nể ờ ể ế Đòi h i th i gianỏ ờ Có nhi u vi c làm trong m t lúcề ệ ộ B lên s iị ở Th ng h i ng i nàoươ ạ ườ Có ti n s nề ẵ Có nhi u kinh nghi mề ệ Có s c m nh, th l cứ ạ ể ự Cho h m th t c u ăn t iầ ị ừ ố Không có con Không nhà không c aử Nh n đ c tin c a ng i nàoậ ượ ủ ườ Không báo có nh n thậ ư Không ch c ch nắ ắ Không có l i gì trong m t vi c nàoợ ộ ệ Đ t t c đ đ c trong tình tr ng l n x n, ể ấ ả ồ ạ ạ ộ ộ không có th tứ ự Tr tr i m t mình, không b n bè, ơ ọ ộ ạ không bà con thân thu cộ 90 Không có liên quan đ n vi c gìế ệ Vô l ng tâmươ Thi u ngh l cế ị ự Vô tình, vô c m, l nh lùngả ạ Không có ý gì đ .ể Không có ý ni m v .ệ ề Không th nào làm gì h n là.ể ơ Không có c gì đ phàn nàn aiớ ể Không có ngh chuyên mônề Không giao thi p v i ng i nàoệ ớ ườ B ki t s cị ệ ứ Không có vị ù tai Không có đ ngh l c, nhu nh củ ị ự ượ Không bi t m t tí gì v cái gì ế ộ ề Có ti ng mà không có mi ngế ế Tr n tru ngầ ồ Không có gì ăn cả Không có gì đ ăn cể ả M c m t cái áoặ ộ Th p thò mi ng l , g n k mi ng lậ ệ ỗ ầ ề ệ ỗ G n đ t xa tr iầ ấ ờ Đ a xe đi đ i tuư ạ Đã t ng có th i làm ăn phát đ từ ờ ạ Đ c ph n th ng x ng đángượ ầ ưở ứ M t c dán vào (cái gì)ắ ứ Ra tr n l n đ uậ ầ ầ L n đ u tiên n m mùi chi n tranhầ ầ ế ế Ham ch i, mê m i vui ch iơ ả ơ Đi h t tócớ Làm cháy tóc T a tócỉ R nh tay không lo l ng gìả ắ Ho ng sả ợ Đ tâm vàoể Làm cho khuây kh a n i lòngỏ ỗ cùng ăn v i aiớ Đ c cái gì chăm chúọ Làm theo ý mình Có đ a vị ị Túi đ y ti nầ ề Có nhi u con, đông con, gia đình đôngề Phát bi u ý ki nể ế Đ t đ c ý mu n c a mìnhạ ượ ố ủ Ch hi u, bi t m p m v chuy n gìỉ ể ế ậ ờ ề ệ có nh ng ý ki n đ i l p nhau ữ ế ố ậ có nh ng d ki n khác đ i v i ữ ự ế ố ớ Đau bao t , ru tử ộ Đã qua th i kỳ oanh li t nh t, th nh v ng nh tờ ệ ấ ị ượ ấ Dám li u mình leo lên m t vách đá cheo leoề ộ Có c m giác nh ki n bò chânả ư ế ở T ch i không liên l c, dính d p t i, kừ ố ạ ấ ớ o c u xétứ U ng m t tách cà phê (nh ) ho c ố ộ ẹ ặ ăn m t b a ăn nh m i m t giộ ữ ẹ ườ ộ ờ 91 Chu n b m t k ho chẩ ị ộ ế ạ Có s c m nh, th l cứ ạ ể ự Đ y can đ mầ ả (Ng i) Có ngh l c, c ng quy tườ ị ự ươ ế Đa m u túc tríư Có nhi u thì giề ờ R t giàu, có nhi u ti nấ ề ề N m quy n hànhắ ề N m quy n ki m soát trên th c tắ ề ể ự ế Ném mi ngệ R t ho t bátấ ạ Đ n tu i bi t suy xétế ổ ế G n ch t, lâm chungầ ế Nh đ n vi c gìờ ế ệ Dùng đ n th đo n áp b cế ủ ạ ứ Năng t i m t n i nàoớ ộ ơ Tôn kính, kính tr ng ng i nàoọ ườ có quan h đ n vi c gìệ ế ệ L ng khòm, l ng tômư ư Bóp ch t c aiặ ổ N m trong tay s ph n c a aiắ ố ậ ủ B o, sai ng i nào làm vi c gìả ườ ệ X mũi ai, có nh h ng đ i v i aiỏ ả ưở ố ớ M i ng i nào đ n ăn c mờ ườ ế ơ Dìu d t, trông nom ai; ki m soát aiắ ể X dây vào mũi aiỏ Th ng th h n ng i nàoắ ế ơ ườ (Lóng) Hoàn toàn đ nh đo t s ph n aiị ạ ố ậ G t, l a ph nh ng i nàoạ ừ ỉ ườ Đ y ai vào đ ng cùngẩ ườ Gi ai m t n i ch c ch nữ ộ ơ ắ ắ Kéo lê chân Ng n ng i làm vi c gìầ ạ ệ C g ng nh y cao nhi u l nố ắ ả ề ầ Giao h pợ Thính tai Có c s v ng ch c đ cho r ngơ ở ữ ắ ể ằ Có chút thì gi r nhờ ả Hút vài h iơ chi m u th so v i ai, th ng th ai ế ư ế ớ ắ ế d ki n m t vi c gì ự ế ộ ệ Nói chuy n v i ng i nàoệ ớ ườ Có nhi u vi cề ệ Quan tâm l m t i vi c gìắ ớ ệ Quá quen thu c v iộ ớ Có v t gì tr c m tậ ướ ắ Ghi chép cái gì vào s tayổ Ghét, g m, không a v t gìớ ư ậ Đ c di truy nượ ề Hy v ng v vi c gìọ ề ệ Có v t gì đ dànhậ ể Có ng i nào d i quy n l c c a mình, ườ ướ ề ự ủ trong tay mìnhở Bi t thông th o nhi u th ti ng, ế ạ ề ứ ế tinh thông nhi u ngôn ngề ữ 92 Bi t đ c vi c gì theo ngu n tin đích xácế ượ ệ ồ Luôn luôn nghĩ đ n m t đi u gì ám nhế ộ ề ả N m ch c s thành côngắ ắ ự Có khi u v âm nh cế ề ạ U ng trà v i ng i nàoố ớ ườ Làm vi c đ c m i nămệ ượ ườ Đ c t do đi kh p nhàượ ự ắ Th ng thắ ế Đau b ngụ G n t i đích, t i m cầ ớ ớ ứ Sôi b ngụ Có gan (dám) làm (nói) cái gì Có can đ m làm vi c gìả ệ th thu n l i h n aiở ế ậ ợ ơ Nhìn v t gì thành haiậ L c quan, nhìn m i v t b ng màu h ngạ ọ ậ ằ ồ Đ ng ý v i aiồ ớ B ng b ng n i gi nừ ừ ổ ậ Nhìn th y ng i nào đ ng xaấ ườ ằ Đ a ng i nào (ra t n ga)ư ườ ậ Giúp đ ng i nào đ n cùngỡ ườ ế Ph c v (quân đ i)ụ ụ ộ Tá h a tam tinhỏ Xem l i v t gìạ ậ Th y v t gì t xaấ ậ ừ Giám sát s thi hành cái gìự Chiêm bao th y vi c (v t) gìấ ệ ậ T ng c cho khu tố ổ ấ Đi thăm nh ng kỳ quan c a thành phữ ủ ố Nhìn khía c nh khôi hài c a tình thạ ủ ế Đi xem nh ng kỳ quan c a m t n i nàoữ ủ ộ ơ Th y thi u ai trong phòngấ ế L i ng i thì sáng, l i mình thì t iỗ ườ ỗ ố Đi xem nh ng c nh c a m t thành phữ ả ủ ộ ố Tham chi n đ n cùngế ế Nhìn s v t theo đúng b i c nh c a nóự ậ ố ả ủ Nhìn m i v t l mọ ậ ờ ờ Chăm lo công vi c c a mìnhệ ủ Trông nom tr conẻ Trông th y, nói rõ ràngấ Quy t đ nh b ng b phi uế ị ằ ỏ ế Đi t mắ Li u lĩnh vô ích; hy sinh vô nghĩaề Đi th ng t i v t gìẳ ớ ậ Qu o (xe)ẹ Kéo, dòng tàu, xe Nhìn v t gì b ng m t tr n (kậ ằ ắ ầ o c n kính hi n vi)ầ ể Tìm hi u kh năng tài chính c a ai ể ả ủ (có đ s c tr ti n không)ủ ứ ả ề Th y nh ng khuôn m t quen thu c phát chán ấ ữ ặ ộ trong m i b a ti cọ ữ ệ Đ xem nh ng căn nhà có thích h p cho n i c trú c a ể ữ ợ ơ ư ủ con ng i khôngườ 93 Đem cu n sách tr l i cho ng i nàoố ả ạ ườ Nh n h i lậ ố ộ L y s xeấ ố Đúc v t gìậ Ki m tra dân sể ố Ng i xu ngồ ố Đánh li u, m o hi mề ạ ể Đi vòng quanh Quanh góc th t lậ ẹ Ch p hai b n sao h p đ ngụ ả ợ ồ Bi quan v cái gìề Ghét, không a, có ác c m v i ng i nàoư ả ớ ườ U ng chút r uố ượ B c tr t, th t sáchướ ậ ấ Thích, khoái ai/cái gì Ráng, g ng s cắ ứ Đi vài b cướ N m ch c v t gìắ ắ ậ Đ ng m t cách v ng vàngứ ộ ữ Nh y v t qua v t gìả ọ ậ B n chim đang bayắ t đánh, chi m l y m t đ n lũyồ ạ ế ấ ộ ồ Nhìn vào cái gì Đi ch i, đi d o (th ng th ng) v i m t cô gáiơ ạ ườ ườ ớ ộ L y h n phân n aấ ẳ ử R t quan tâmấ Đánh m t ván bàiộ Té đ u xu ng tr cầ ố ướ Ngh lỉ ễ Không th ng a đ ng c n aả ự ở ồ ỏ ữ Nh yả B cú s cị ố Noi g ng ng i nàoươ ườ B t đ u thích.ắ ầ Hăng say v i vi c gìớ ệ Trút s ch nh ng n i bu n phi nạ ữ ỗ ồ ề Rít m t h i thu c láộ ơ ố Tháo, m m t cái máy ra t ng b ph nở ộ ừ ộ ậ L i d ng ng i nào m t cách hèn hợ ụ ườ ộ ạ Duy t binhệ Ghi m t đ a chộ ị ỉ Trích m t đo n văn trong m t quy n sáchộ ạ ộ ể Li c nhanh cái gì đã đ c gi u trong t chénế ượ ấ ủ Coi nh đã đ c phépư ượ Tâm s v i aiự ớ Ng i xu ngồ ố Ch p hình ng i nàoụ ườ Đem m t tin s t d o ngay cho ng i nàoộ ố ẻ ườ T o đ c m t thói quenạ ượ ộ Kéo m t h i ng đi u, hút m t h i ng đi uộ ơ ố ế ộ ơ ố ế Ng tr a m t chút sau khi ăn (tr a)ủ ư ộ ư Gánh, ch u trách nhi mị ệ Ngh làm vi cỉ ệ Li u, m o hi m; h/đ ng mù quáng, kề ạ ể ộ o suy nghĩ 94 Nghỉ C i, tháo chi c nh n (đeo ngón tay) raở ế ẫ ở Làm cho ng i nào gi n dườ ậ ữ Làm li uề Lên đ ng, b t đ u m t cu c hành trìnhườ ắ ầ ộ ộ L c quan, yêu đ iạ ờ Ng i xu ngồ ố Ng tr a, ngh tr aủ ư ỉ ư Nh m v t gìắ ậ Đánh h i, b t h i v t gìơ ắ ơ ậ Ng i m t cái bông h ngử ộ ồ Nh yả Lui m t b c, t i m t b cộ ướ ớ ộ ướ Đi m t b cộ ướ Nghe câu chuy n có tr hao đúng m cệ ừ ứ Tu m t h i c n chai biaộ ơ ạ Đánh bóng h t s c m nhế ứ ạ Té ng a; th t b iự ấ ạ Nh m ngay, nh m trúng; nh m đích (đ b n)ắ ắ ắ ể ắ Chi u h ng t t h nề ướ ố ơ Chi u h ng x u điề ướ ấ Đi d o m t vòng trong v nạ ộ ườ Đi d o tr c khi ăn cho th y thèm ăn, mu n ănạ ướ ấ ố Đi d o, đi du l chạ ị L y v , c i vấ ợ ướ ợ Nh m đúngắ L i d ng đi u gìợ ụ ề Gi ng ng i nàoố ườ Nh m đ b nắ ể ắ Nh n h t trách nhi mậ ế ệ Bu n b c, m t lòng, ph t ýồ ự ấ ậ Tham gia ho t đ ng phong trào cách m ngạ ộ ạ Nh n m t b n khai có tuyên thậ ộ ả ệ Đi d o mát, h ng gióạ ứ L y làm t cao, t đ i hão v chuy n gìấ ự ự ạ ề ệ Đi thi, d thiự Quan tâm đ n, thích thú vế ề Th a d p, th a c h i, n m l y c h iừ ị ừ ơ ộ ắ ấ ơ ộ B thì gi vô lý đ làm vi c gìỏ ờ ể ệ Ch p X quang bàn tay c a aiụ ủ Gi t l y con dao trong tay đ a béậ ấ ứ L y l i l i h a, không gi l i h aấ ạ ờ ứ ữ ờ ứ Qu o h t t c đẹ ế ố ộ L y h i l i, ngh đ l y s cấ ơ ạ ỉ ể ấ ứ T n công ào t và chi m đo tấ ạ ế ạ Xông vào, lăn x vàoả C gi đ ng.ố ữ ừ Gi gìn s c kh eữ ứ ỏ Ch u trách nhi mị ệ Đem tr đi v n thúẻ ườ L y m t t d g n đây, kấ ộ ỷ ụ ầ o c n ph i tìm đâu xaầ ả H c m t khóa đ c bi t v văn b ng C nhân ọ ộ ặ ệ ề ằ ử hay Cao h cọ Mua tr c t t c tác ph m s p xu t b n ướ ấ ả ẩ ắ ấ ả c a m t tác giủ ộ ả [...]... nhỏ, (bóng) tiến một cách thận trọng Thu nhận (cho nương náu) một trẻ tị nạn, một người mồ côi Cuốn buồm Trữ than dùng cho mùa đông Tổ chức đình công Bắt tay làm nhiệm vụ một cách dễ dàng Thuê, mướn một miếng đất Cáo biệt người nào Học môn học gì Có cử chỉ suồng sã, sỗ sàng, cợt nhả với ai (với một phụ nữ) Thuê phòng ở nhà riêng Biết nhìn xa trông rộng Uống thuốc Hạ ai trong cuộc tranh luận Nghỉ ngày... mai nghĩ đúng Tham khảo ý kiến với ai Có những biện pháp phòng thủ Thích thú về, khoái về Ăn nằm với nhau trước khi cưới Tháo một cái máy ra Lấy một bức tranh xuống Ghi, biên tên và địa chỉ của người nào Xếp dù lại Dùng những biện pháp quyết liệt Tập lái xe Có hiệu lực;(thuốc) công hiệu Phản đối việc gì, chống việc gì Cho là tất nhiên Thành hình Quá suồng sã với ai Chuồn êm, đi êm; làm lén (việc gì) . ậ Có k t qu t t đ pế ả ố ẹ Có khi u v âm nh cế ề ạ Có hàm răng đ pẹ Có vi c tranh ch p v i ai; ệ ấ ớ có v n đ ph i thanh toán v i aiấ ề ả ớ Nói chuy n bá láp, ệ nói chuy n nh m v i ng i nàoệ ả. h cấ ở ề ố ọ U ng m t h p biaố ộ ớ Nói v i m t gi ng run runớ ộ ọ Giao h p nhanhợ Đi ti uể Suy nghĩ, nghĩ ng iợ Lanh trí N i ti ng can đ mổ ế ả U ng m t h p biaố ộ ớ (Ng a) Lăn trên cự ỏ Đi u. dànhậ ể Có ng i nào d i quy n l c c a mình, ườ ướ ề ự ủ trong tay mìnhở Bi t thông th o nhi u th ti ng, ế ạ ề ứ ế tinh thông nhi u ngôn ngề ữ 92 Bi t đ c vi c gì theo ngu n tin đích xácế ượ ệ ồ Luôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các cấu trúc tiếng anh thông dụng_7 potx, Tuyển tập các cấu trúc tiếng anh thông dụng_7 potx, Tuyển tập các cấu trúc tiếng anh thông dụng_7 potx

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn