Slide trình bày tóm tắt luận văn nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty VKX

24 1,004 5
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 17:39

Bài nội dung trình bày bảo vệ trước hội đồng khoa học về đề tài nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn VKX và đưa ra những luận điểm cụ thể để nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty VKX LOGO LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS. HOÀNG ĐỨC THÂN Hà Nội 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN LIÊU TIẾN HOÀN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VKX SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp là một nhiệm vụ hết sức khó khăn nhưng cũng đóng vai trò cực kì quan trọng của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, sự phát triển mạnh mẽ của ngành viễn thông di động đang làm thu hẹp thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH VKX. Vì thế nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm là một yêu cầu cấp bách. Hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH VKX trong giai đoạn hiện nay là chưa cao, lượng sản phẩm tiêu thụ giảm sút kéo theo lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm cũng giảm sút. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VKX CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH VKX ĐẾN NĂM 2020 Lý luận chung về HQTTSP doanh nghiệp Khái niệm - HQTTSP là chỉ tiêu chất lượng phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố trong toàn bộ quá trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất - Là sự đối chiếu và so sánh giữa kết quả cuối cùng so với chi phí bỏ ra của doanh nghiệp cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm Phân loại HQTTSP Hiệu quả tổng hợp trong TTSP Hiệu quả bộ phận trong TTSP Ý nghĩa của nâng cao HQTTSP Đối với xã hội Đối với doanh nghiệp Những chỉ tiêu chủ yếu phản ánh HQTTSP Hiệu quả tổng hợp tuyệt đối Hiệu quả tổng hợp tương đối Năng suất lao động Chỉ tiêu hiệu quả chung Hiệu quả theo phương thức tiêu thụ Hiệu quả tiêu thụ theo mặt hàng Hiệu quả tiêu thụ trong nước Chỉ tiêu hiệu quả bộ phận Chỉ tiêu hàng tồn kho Hiệu quả xuất khẩu sản phẩm Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả TTSP Nhân tố bên ngoài DN B E C D A Thuế xuất nhập khẩu Giá cả của hàng hóa Thị trường tiêu thụ sản phẩm Các đối thủ cạnh tranh Nhà cung cấp (cung ứng) Công nghệ sản xuất Cơ cấu sản phẩm sản xuất Quản trị TTSP CPSX và quản trị CPSX Dịch vụ trong TTSP Nhân tố ảnh hưởng hiệu quả TTSP Nhân tố thuộc về doanh nghiệp Thực trạng HQTTSP tại công ty VKX TT Loại sản phẩm Tên sản phẩm Thị trường 1 Điện thoại cố định GS-460DG Xuất khẩu 2 GS-460WA Xuất khẩu 3 GS-477LG Xuất khẩu 4 GS-477WA Xuất khẩu 5 GS-486CN WA Xuất khẩu 6 GS-486CN SL Xuất khẩu 7 GS- 487 CN RD Xuất khẩu 8 GS-461C IV Xuất khẩu 9 GS-465RD Xuất khẩu 10 GS-872 SG Xuất khẩu 11 GS-415 GN Xuất khẩu 13 GS-696 MC Xuất khẩu 14 GS- 625 BL Xuất khẩu 15 GS-460F WA Trong nước 16 GS-5140N RD 171 Trong nước 17 GS-5140 IV/5140N Trong nước 18 GS-5140N CR Xuất khẩu 19 GS-5140N IV Xuất khẩu 20 GS-5140N IV 600 Xuất khẩu 1 Thiết bị tổng đài Ariasoho Trong nước 2 IplDK60 Trong nước 3 iplDK100/300/600 Trong nước 4 Ipecs MG Trong nước 5 Ipecs Lik Trong nước (Nguồn: Phòng kinh doanh công ty VKX) Bảng số 1. Danh mục các sản phẩm sản xuất của công ty TNHH VKX Thực trạng HQTTSP tại công ty VKX Bảng số 2. Tổng hợp khối lượng sản phẩm tiêu thụ trong nước và nước ngoài của công ty TNHH VKX STT Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 1 Sản lượng tiêu thụ trong nước Thiết bị tổng đài 51 69 90 95 88 Điện thoại cố định 43.586 27.768 13.476 7.653 7.324 (Nguồn: Phòng kinh doanh công ty VKX) (Đơn vị: tổng đài: bộ; điện thoại: chiếc) 2 Sản lượng xuất khẩu Điện thoại cố định 458.880 669.477 471.818 232.087 211.976 Thực trạng HQTTSP tại công ty VKX Hình 1. Số lượng thiết bị tổng đài tiêu thụ qua các năm (Đơn vị: Chiếc) Hình 2. Số lượng điện thoại cố định tiêu thụ qua các năm [...]... tiêu thụ sản phẩm Tổng hợp các giải pháp nâng cao HQTTSP của công ty TNHH VKX 1 Tăng cường quản trị chi phí và TTSP của công ty VKX Tăng cường quản trị chi phí và TTSP của công ty VKX 2 3 4 4 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty VKX Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty VKX Nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng trong TTSP Nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách... VKXtrình độ hiểu biết cao, được đào tạo bài bản Yếu tố hạn chế nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH VKX Tình hình thị trường điện thoại cố định và thiết bị tổng đài giảm sút Thứ nhất Khả năng tiếp cận quan hệ cung cầu hạn chế, quản trị tiêu thụ sản phẩm chưa Thứ hai hiệu quả Khả năng ứng dụng công nghệ quản lý trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong Thứ ba tiêu thụ sản phẩm Tổng...Thực trạng HQTTSP tại công ty VKX Bảng số 3 Tổng hợp hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH VKX STT Chỉ tiêu Đơn vị 2008 2009 2010 2011 2012 1 Tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm Triệu VNĐ 98.367 69.781 51.244 42.585 39.672 2 Tổng chi phí tiêu thụ sản phẩm Triệu VNĐ 74.759 53.731 38.433 32.364 30.547 3 Tổng lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm Triệu VNĐ 23.608 16.049 12.811 10.220 9.124... đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc (LG-Ericsson) nghệ hàng đầu Hàn Quốc (LG-Ericsson) Thứ hai Thứ ba Dây chuyền công nghệ sản xuất các thiết bị công nghệ cao của công ty được đầu tư mạnh mẽ Dây chuyền công nghệ sản xuất các thiết bị công nghệ cao của công ty được đầu tư mạnh mẽ Nguồn nhân lực hiện có của công ty VKXtrình độ hiểu biết cao, được đào tạo bài bản Nguồn nhân lực hiện có của công ty VKX. .. trạng HQTTSP tại công ty VKX Hình 6 Lợi nhuận theo mặt hàng tiêu thụ (Nguồn: Phòng kinh doanh) Thực trạng HQTTSP tại công ty VKX Hình 7 Lợi nhuận tiêu thụ trong nước và xuất khẩu (Nguồn: Phòng kinh doanh) Yếu tố ảnh hưởng tích cực tới nâng cao HQTTSP của công ty TNHH VKX Thứ nhất VKXcông ty liên doanh giữa tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và tập đoàn công VKXcông ty liên doanh giữa... 20830 (Nguồn: Phòng kinh doanh và tính toán) Thực trạng HQTTSP tại công ty VKX Hình 5 Sản lượng xuất khẩu (Nguồn: phòng kinh doanh công ty VKX) Thực trạng HQTTSP tại công ty VKX Bảng số 6 Tình hình tồn kho sản phẩm của công ty TNHH VKX (Đơn vị: cái) Thiết bị tổng đài STT Điện thoại cố định Năm Sản xuất Tiêu thụ Tồn kho Sản xuất Tiêu thụ Tồn kho 1 2008 56 51 5 506727 502466 4261 2 2009 75 69 6 700821... nghiệp khác Tăng cường liên doanh - liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp khác Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy TTSP của công ty VKX Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy TTSP của công ty VKX Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty VKX Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty VKX LOGO Em xin chân thành cảm ơn! ... lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng trong TTSP Đẩy mạnh các hoạt động Marketing trong TTSP của công ty VKX Đẩy mạnh các hoạt động Marketing trong TTSP của công ty VKX Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty VKX Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty VKX Điều kiện thực hiện 5 Đổi mới công nghệ Đổi mới công nghệ 6 7 8 Tăng cường liên doanh - liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp khác Tăng cường... 22,7 5 LN/ƩCP % 31,6 29,9 33,3 31,6 29,8 (Nguồn: Phòng kinh doanh và tính toán) Thực trạng HQTTSP tại công ty VKX Hình 3 Tổng doanh thu TTSP của công ty VKX Hình 4 Tổng lợi nhuận TTSP của công ty VKX (Nguồn: Phòng kinh doanh và tính toán) Thực trạng HQTTSP tại công ty VKX Bảng số 4 Doanh thu tiêu thụ trong nước theo mặt hàng 2008 2009 Giá trị STT Mặt hàng Giá trị Tỷ trọng (Triệu (%) 2 3 Thiết bị tổng... Thực trạng HQTTSP tại công ty VKX Bảng số 7 Tỷ trọng TTSP theo phương thức tiêu thụ của công ty VKX STT 1 Chỉ tiêu Sản lượng thiêt bị tổng đài Đơn vị 2008 2009 2010 2011 2012 Bộ 51 tiêu thụ 69 90 95 88 1.1 Kênh trực tiếp % 17,65 17,39 16,33 15,45 18,23 1.2 Kênh gián tiếp % 82,35 82,71 83,67 84,55 81,77 502.466 697.245 485.294 239.740 219.300 2 Sản lượng điện thoại cố định Chiếc tiêu thụ 2.1 Kênh trực tiếp . (%) 1 Thiết bị tổng đài 1. 631 16 ,3 2.207 45,1 2.879 68,2 3. 039 70,1 2.815 69,6 2.700 67,5 2 Điện thoại cố định 8 .39 1 83, 7 2.691 54,9 1 .34 3 31 ,8 1.262 29,9 1. 231 30 ,4 1 .30 0 32 ,5 3 Doanh thu trong nước 10.022. phẩm Triệu VNĐ 98 .36 7 69.781 51.244 42.585 39 .672 2 Tổng chi phí tiêu thụ sản phẩm Triệu VNĐ 74.759 53. 731 38 . 433 32 .36 4 30 .547 3 Tổng lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm Triệu VNĐ 23. 608 16.049 12.811. 17 ,39 16 ,33 15,45 18, 23 1.2 Kênh gián tiếp % 82 ,35 82,71 83, 67 84,55 81,77 2 Sản lượng điện thoại cố định tiêu thụ Chiếc 502.466 697.245 485.294 239 .740 219 .30 0 2.1 Kênh trực tiếp % 99,16 99 ,38
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide trình bày tóm tắt luận văn nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty VKX, Slide trình bày tóm tắt luận văn nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty VKX, Slide trình bày tóm tắt luận văn nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty VKX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay