Giáo án đạo đức lớp 1 " Nghiêm trang khi chào cờ " pot

15 641 6
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 16:20

PHÒNG GD-ĐT QUẬN NGŨ HÀNH SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LAI KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Nêu hình dạng, màu sắc lá cờ Việt Nam? 2. Khi chào cờ em đứng như thế nào ? 3. Đọc ghi nhớ bài học ? ĐẠO ĐỨC: Hoạt động 1 Hoạt động 1 Thi “Chào cờ” Hoạt động 2 Hoạt động 2 GIẢI LAO [...]...Hoạt động 3 Hoạt động 4 Khi chào cờ em quay sang nói chuyện với bạn Khi chào cờ em đứng nghiêm, mắt hướng theo lá Quốc kì Lá cờ Việt Nam nền đỏ, ở giữa ngôi sao vàng năm cánh Giờ học đã kết thúc chúc các thầy sức khỏe , chúc các em chăm ngoan học giỏi . KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Nêu hình dạng, màu sắc lá cờ Việt Nam? 2. Khi chào cờ em đứng như thế nào ? 3. Đọc ghi nhớ bài học ? ĐẠO ĐỨC: Hoạt động 1 Hoạt động 1 Thi Chào cờ Hoạt động 2 Hoạt. 3 Hoạt động 4 Hoạt động 4 Khi chào cờ em đứng nghiêm, mắt hướng theo lá Quốc kì. Lá cờ Việt Nam có nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Khi chào cờ em quay sang nói chuyện với
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đạo đức lớp 1 " Nghiêm trang khi chào cờ " pot, Giáo án đạo đức lớp 1 " Nghiêm trang khi chào cờ " pot, Giáo án đạo đức lớp 1 " Nghiêm trang khi chào cờ " pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay