Từ ngữ trong truyện ngắn Thạch Lam

21 4,916 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 09:51

. THẾ Page 2 TỪ NGỮ TRONG TRUYÊN NGẮN CỦA THẠCH LAM NỘI DUNG CHƯƠNG 1 TỪ NGỮ TRONG TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM 1 .Truyện ngắn trong văn nghiệp của Thạch Lam Sự nghiệp văn chương của Thạch Lam tuy không. những từ ngữ sách vở, từ ngữ thi ca, từ ngữ thông tục, từ ngữ sinh hoạt… của mọi lớp người được ông miêu tả. Từ ngữ nghề nghiệp cũng là lớp từ được dùng với tần số cao trong truyện ngắn Thạch Lam. . nhất với từ ngữ trong ngôn ngữ văn hóa của thời đại. Trong toàn bộ truyện ngắn của Thạch Lam, lớp từ chung là khối từ ngữ lớn nhất, đóng vai trò nền tảng. Ta bắt gặp trong các truyện ngắn của
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ ngữ trong truyện ngắn Thạch Lam, Từ ngữ trong truyện ngắn Thạch Lam, Từ ngữ trong truyện ngắn Thạch Lam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay