Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

8 49,553 1,632

idom Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,957 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2012, 15:51

Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD . tròn (circle) hình chữ nhật vẽ bằng lệnh LINE gồm 4 đối tợng .Các lệnh vẽ tạo nên các đối tợng. Thông thờng tên các lệnh vẽ trùng với đối tợng mà nó tạo. Lệnh vẽ đ ờng Spline (SPL) lệnh vẽ các đ ờng congĐ ờng SPline đi qua tất cả các điểm mà ta chọn. Lệnh này đ ợc dùng để tạo ra các đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD, Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD, Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay