Bài giảng điện tử công nghệ: sơ đồ cấp điện doc

31 600 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 15:20

1 KIỂM TRA BÀI CŨ: 1. Có mấy cách tính toán và thiết kế mạng điện cho phòng học? Kể ra. Trả lời: Có 2 cách. Theo hệ số sử dụng (k sd ) và theo suất đơn vị (p) 2. Tìm số bóng đèn và số bộ đèn cho phòng học. Biết Ø tổng = 46121,74 (lm), các đèn được trang bị cho phòng học là đèn huỳnh quang 1,2 (m), P = 36 (W), Ø = 3200 (lm) - Số bóng đèn: bóng14 3200 46121,74 Φ Φ N 1bong tông ≈== - Số bộ đèn b7 2 14 2 N === 2 Vẽ đèn huỳnh quang như thế nào cho nhanh? Cửa vào 8 m 6,8 m Bộ đèn huỳnh quang Đèn huỳnh quang 3 Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP ĐỒ CẤP ĐIỆN - Hiểu được một số kí hiệu trên đồ điện. - Biết nguyên tắc lập đồ cấp điện. I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN ĐỒ CẤP ĐIỆN - Thông tin và nhận thức mạng điện được dễ dàng. - Sử dụng kí hiệu đúng với loại bản vẽ. I. MỤC TIÊU: 4 THỨ TỰ TÊN PHẦN TỬ KÍ HIỆU (Bản vẽ xây dựng) KÍ HIỆU (Sơ đồ mạch điện) 1 Hệ thống điện (H) 2 Máy phát điện (F) 3 Trạm biến áp (TBA) 4 Máy biến áp (BA) Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN ĐỒ ĐIỆN: H F HTD TBA MBA 5 THỨ TỰ TÊN PHẦN TỬ KÍ HIỆU (Bản vẽ xây dựng) KÍ HIỆU (Sơ đồ mạch điện) 5 Tủ phân phối (TPP), tủ điện tổng 6 Tủ động lực (TĐL) 7 Tủ chiếu sáng (TCS) 8 Bảng điện Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN ĐỒ ĐIỆN: TPP TĐL TCS 6 Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN ĐỒ ĐIỆN: THỨ TỰ TÊN PHẦN TỬ KÍ HIỆU (Bản vẽ xây dựng) KÍ HIỆU (Sơ đồ mạch điện) 9 Dao cách li (DCL), Cầu dao (CD) 10 Cầu chì (CC) 11 Khởi động từ, công tắc tơ 12 Áptômát (A) CD AP 7 Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN ĐỒ ĐIỆN: THỨ TỰ TÊN PHẦN TỬ KÍ HIỆU (Bản vẽ xây dựng) KÍ HIỆU (Sơ đồ mạch điện) 13 Công tắc (đơn, kép) 14 Ổ và phích cắm 15 Động cơ điện (Đ) 16 Thanh góp (thanh cái) (TG) DC CT-O 8 THỨ TỰ TÊN PHẦN TỬ KÍ HIỆU (Bản vẽ xây dựng) KÍ HIỆU (Sơ đồ mạch điện) 17 Dây trung tính (O) 18 Dây dẫn 19 Dây dẫn có ghi rõ số dây 20 Đèn sợi đốt, đèn điện nói chung Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN ĐỒ ĐIỆN: 9 Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN ĐỒ ĐIỆN: THỨ TỰ TÊN PHẦN TỬ KÍ HIỆU (Bản vẽ xây dựng) KÍ HIỆU (Sơ đồ mạch điện) 21 Đèn ống huỳnh quang 22 Chuông 23 Nối đất 24 Đường cáp 25 Quạt điện 26 Bộ đèn huỳnh quang (đơn, đôi) 10 Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP ĐỒ CẤP ĐIỆN II. LẬP ĐỒ CẤP ĐIỆN: 1. đồ cấp điện: - Thể hiện cách lấy điện và các phần tử điện. - Nguyên tắc lập đồ cấp điện: + Chọn đồ cấp điện (nhu cầu, quy mô, địa điểm). + Chọn các phần tử điện. + Vẽ đồ nguyên lí. [...]... điện 13 LĐ CỦNG CỐ: 1 Có mấy loại đồ đã học? Kể ra - Có 3 loại đồ cấp điện, đồ nguyên lí và đồ lắp đặt - đồ cấp điện: Thể hiện cách lấy điện và các phần tử điện bằng các kí hiệu Chọn đồ cấp điện - Cách vẽ đồ cấp điện Chọn các phần tử điện Vẽ đồ nguyên lí đồ nguyên lí: Thể hiện mối liên hệ về điện của các phần tử điện Vẽ mạch chính - Cách vẽ đồ nguyên lí Vẽ các nhánh rẽ Vẽ.. .Bài 25 MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP ĐỒ CẤP ĐIỆN II LẬP ĐỒ CẤP ĐIỆN: 1 đồ cấp điện: 1: Trạm biến áp Dây dẫn điện 2: Tủ điện phân phối (tủ điện tổng chung cư) 3: Tủ điện của tầng 4: Bảng điện căn hộ Tải 11 Bài 25 MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP ĐỒ CẤP ĐIỆN II LẬP ĐỒ CẤP ĐIỆN: 2 đồ nguyên lí: - Nêu mối liên hệ về điện của các phần tử điện - Cách vẽ: + Vẽ mạch... có phần tử bảo vệ) + Các chỗ nối dùng dấu chấm 12 NL Bài 25 MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP ĐỒ CẤP ĐIỆN II LẬP ĐỒ CẤP ĐIỆN: 3 đồ lắp đặt: - Thể hiện vị trí các phần tử điện trong thực tế - Cách vẽ: + Từ trên xuống: Cầu dao (nếu có), cầu chì, công tắc, ổ điện + Vẽ các dây dẫn + Vẽ bảng điện + Ghi lại chữ A, O và chú thích các dây ra * Chú ý: Các đồ dùng điện (tải) không vẽ trong bảng điện 13... CỐ: đồ lắp đặt: Thể hiện vị trí các phần tử điện trong thực tế Vẽ kí hiệu các phần tử điện - Cách vẽ đồ lắp đặt Vẽ các dây dẫn Vẽ khung chữ nhật Ghi chữ A, O và tên gọi các tải 15 LUYỆN TẬP: 1 Vẽ đồ nguyên lí mạch điện cho bảng điện gồm: Một công tắc điều khiển đèn sợi đốt, một ổ lấy điện Số cầu chì tự chọn sao cho khi có sự cố đoản mạch (ngắn mạch) ở đèn thì không ảnh hưởng đến ổ lấy điện. .. ảnh hưởng đến ổ lấy điện và ngược lại 2 Vẽ đồ lắp đặt bảng điện trên 08 ph 07 ph 06 ph 05 ph 04 ph 03 ph 02 ph 01 ph Câu 1: Vẽ đúng các kí hiệu đạt (5đ) Mạch điện vẽ đúng theo yêu cầu đề bài (2đ) Câu 2: Vẽ được bảng điện của mạch điện đã cho (2đ) Phân bố tương đối đều (1đ) HẾT GIỜ 16 DẶN DÒ: Xem lại kí hiệu và công dụng công tắc đôi (3 tiếp điểm) CT 17 Bài học đến đây là kết thúc 18 Chân thành cảm... thành cảm ơn các em học sinh Nhân dịp xuân về, chúc các em sang năm mới dồi dào sức khỏe, đạt nhiều thành tích trong học tập 19 20 21 22 23 TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN (cho tải chiếu sáng) Tủ động lực Tủ chiếu sáng 24 25 ÁP TÔ MÁT 26 27 28 ĐỒ NGUYÊN LÍ 29 ĐỒ LẮP ĐẶT 30 KẾT QUẢ: 31 . Cách vẽ sơ đồ cấp điện - Cách vẽ sơ đồ nguyên lí Chọn sơ đồ cấp điện Chọn các phần tử điện Vẽ sơ đồ nguyên lí Thể hiện cách lấy điện và các phần tử điện bằng các kí hiệu. Sơ đồ cấp điện, sơ đồ nguyên. 10 Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN II. LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN: 1. Sơ đồ cấp điện: - Thể hiện cách lấy điện và các phần tử điện. - Nguyên tắc lập sơ đồ cấp điện: + Chọn sơ đồ. hộ Dây dẫn điện II. LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN: 1. Sơ đồ cấp điện: Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN 12 II. LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN: 2. Sơ đồ nguyên lí: - Nêu mối liên hệ về điện của
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử công nghệ: sơ đồ cấp điện doc, Bài giảng điện tử công nghệ: sơ đồ cấp điện doc, Bài giảng điện tử công nghệ: sơ đồ cấp điện doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn