Bài giảng điện tử công nghệ: kí hiệu cấp điện doc

32 634 1
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 15:20

1 2 KIỂM TRA BÀI CŨ: 1. Có mấy cách tính toán và thiết kế mạng điện cho phòng học? Kể ra. Trả lời: Có 2 cách. Theo hệ số sử dụng (k sd ) và theo suất đơn vị (p) 2. Tìm số bóng đèn và số bộ đèn cho phòng học. Biết Ø tổng = 46121,74 (lm), các đèn được trang bị cho phòng học là đèn huỳnh quang 1,2 (m), P = 36 (W), Ø = 3200 (lm) - Số bóng đèn: bóng14 3200 46121,74 Φ Φ N 1bong tông ≈== - Số bộ đèn b7 2 14 2 N === 3 Vẽ đèn huỳnh quang như thế nào cho nhanh? Cửa vào 8 m 6,8 m Bộ đèn huỳnh quang Đèn huỳnh quang 4 Bài 25. MỘT SỐ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN - Hiểu được một số hiệu trên sơ đồ điện. - Biết nguyên tắc lập sơ đồ cấp điện. I. MỘT SỐ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN - Thông tin và nhận thức mạng điện được dễ dàng. - Sử dụng hiệu đúng với loại bản vẽ. I. MỤC TIÊU: 5 THỨ TỰ TÊN PHẦN TỬ HIỆU (Bản vẽ xây dựng) HIỆU (Sơ đồ mạch điện) 1 Hệ thống điện (H) 2 Máy phát điện (F) 3 Trạm biến áp (TBA) 4 Máy biến áp (BA) Bài 25. MỘT SỐ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN: H F HTD TBA MBA 6 THỨ TỰ TÊN PHẦN TỬ HIỆU (Bản vẽ xây dựng) HIỆU (Sơ đồ mạch điện) 5 Tủ phân phối (TPP), tủ điện tổng 6 Tủ động lực (TĐL) 7 Tủ chiếu sáng (TCS) 8 Bảng điện Bài 25. MỘT SỐ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN: TPP TĐL TCS 7 Bài 25. MỘT SỐ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN: THỨ TỰ TÊN PHẦN TỬ HIỆU (Bản vẽ xây dựng) HIỆU (Sơ đồ mạch điện) 9 Dao cách li (DCL), Cầu dao (CD) 10 Cầu chì (CC) 11 Khởi động từ, công tắc tơ 12 Áptômát (A) CD AP 8 Bài 25. MỘT SỐ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN: THỨ TỰ TÊN PHẦN TỬ HIỆU (Bản vẽ xây dựng) HIỆU (Sơ đồ mạch điện) 13 Công tắc (đơn, kép) 14 Ổ và phích cắm 15 Động cơ điện (Đ) 16 Thanh góp (thanh cái) (TG) DC CT-O 9 THỨ TỰ TÊN PHẦN TỬ HIỆU (Bản vẽ xây dựng) HIỆU (Sơ đồ mạch điện) 17 Dây trung tính (O) 18 Dây dẫn 19 Dây dẫn có ghi rõ số dây 20 Đèn sợi đốt, đèn điện nói chung Bài 25. MỘT SỐ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN: 10 Bài 25. MỘT SỐ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN: THỨ TỰ TÊN PHẦN TỬ HIỆU (Bản vẽ xây dựng) HIỆU (Sơ đồ mạch điện) 21 Đèn ống huỳnh quang 22 Chuông 23 Nối đất 24 Đường cáp 25 Quạt điện 26 Bộ đèn huỳnh quang (đơn, đôi) [...].. .Bài 25 MỘT SỐ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN II LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN: 1 Sơ đồ cấp điện: - Thể hiện cách lấy điện và các phần tử điện - Nguyên tắc lập sơ đồ cấp điện: + Chọn sơ đồ cấp điện (nhu cầu, quy mô, địa điểm) + Chọn các phần tử điện + Vẽ sơ đồ nguyên lí 11 Bài 25 MỘT SỐ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN II LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN: 1 Sơ đồ cấp điện: 1: Trạm biến áp Dây dẫn điện. .. điện, sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt - Sơ đồ cấp điện: Thể hiện cách lấy điện và các phần tử điện bằng các hiệu Chọn sơ đồ cấp điện - Cách vẽ sơ đồ cấp điện Chọn các phần tử điện Vẽ sơ đồ nguyên lí Sơ đồ nguyên lí: Thể hiện mối liên hệ về điện của các phần tử điện Vẽ mạch chính - Cách vẽ sơ đồ nguyên lí Vẽ các nhánh rẽ Vẽ hiệu chỗ nối rẽ 15 CỦNG CỐ: Sơ đồ lắp đặt: Thể hiện vị trí các phần tử. .. Tủ điện phân phối (tủ điện tổng chung cư) 3: Tủ điện của tầng 4: Bảng điện căn hộ Tải 12 Bài 25 MỘT SỐ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN II LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN: 2 Sơ đồ nguyên lí: - Nêu mối liên hệ về điện của các phần tử điện - Cách vẽ: + Vẽ mạch chính, ghi hiệu A, O ở 2 dây chính + Vẽ các nhánh rẽ (các tải mắc song song, có phần tử bảo vệ) + Các chỗ nối dùng dấu chấm 13 NL Bài 25 MỘT SỐ KÍ... HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN II LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN: 3 Sơ đồ lắp đặt: - Thể hiện vị trí các phần tử điện trong thực tế - Cách vẽ: + Từ trên xuống: Cầu dao (nếu có), cầu chì, công tắc, ổ điện + Vẽ các dây dẫn + Vẽ bảng điện + Ghi lại chữ A, O và chú thích các dây ra * Chú ý: Các đồ dùng điện (tải) không vẽ trong bảng điện 14 LĐ CỦNG CỐ: 1 Có mấy loại sơ đồ đã học? Kể ra - Có 3 loại Sơ đồ cấp. .. phần tử điện trong thực tế Vẽ hiệu các phần tử điện - Cách vẽ sơ đồ lắp đặt Vẽ các dây dẫn Vẽ khung chữ nhật Ghi chữ A, O và tên gọi các tải 16 LUYỆN TẬP: 1 Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện cho bảng điện gồm: Một công tắc điều khiển đèn sợi đốt, một ổ lấy điện Số cầu chì tự chọn sao cho khi có sự cố đoản mạch (ngắn mạch) ở đèn thì không ảnh hưởng đến ổ lấy điện và ngược lại 2 Vẽ sơ đồ lắp đặt bảng điện. .. đồ lắp đặt bảng điện trên 08 ph 07 ph 06 ph 05 ph 04 ph 03 ph 02 ph 01 ph Câu 1: Vẽ đúng các hiệu đạt (5đ) Mạch điện vẽ đúng theo yêu cầu đề bài (2đ) Câu 2: Vẽ được bảng điện của mạch điện đã cho (2đ) Phân bố tương đối đều (1đ) HẾT GIỜ 17 DẶN DÒ: Xem lại hiệucông dụng công tắc đôi (3 tiếp điểm) CT 18 Bài học đến đây là kết thúc 19 Chân thành cảm ơn các em học sinh Nhân dịp xuân về, chúc các... điểm) CT 18 Bài học đến đây là kết thúc 19 Chân thành cảm ơn các em học sinh Nhân dịp xuân về, chúc các em sang năm mới dồi dào sức khỏe, đạt nhiều thành tích trong học tập 20 21 22 23 24 TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN (cho tải chiếu sáng) Tủ động lực Tủ chiếu sáng 25 26 ÁP TÔ MÁT 27 28 29 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ 30 SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT 31 KẾT QUẢ: 32 . đốt, đèn điện nói chung Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN: 10 Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU. áp (BA) Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN: H F HTD TBA MBA 6 THỨ TỰ TÊN PHẦN TỬ KÍ HIỆU (Bản vẽ xây dựng) KÍ HIỆU (Sơ đồ mạch điện) 5 Tủ. động từ, công tắc tơ 12 Áptômát (A) CD AP 8 Bài 25. MỘT SỐ KÍ HIỆU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN I. MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN SƠ ĐỒ ĐIỆN: THỨ TỰ TÊN PHẦN TỬ KÍ HIỆU (Bản vẽ xây dựng) KÍ HIỆU (Sơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử công nghệ: kí hiệu cấp điện doc, Bài giảng điện tử công nghệ: kí hiệu cấp điện doc, Bài giảng điện tử công nghệ: kí hiệu cấp điện doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn