Bài giảng điện tử công nghệ: cấu trúc trục khuỷu thanh truyền ppt

61 1,752 2
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 15:20

        I !"!#$!%&'$&()    I !"!#$!%&'$&()  I !"!#$!%&'$&() Khi động cơ làm việc, pit- tông, thanh truyền, trục khuỷu chuyển động như thế nào ? I !"!#$!%&'$&()         !" #  $%&#'%( *+$!%,   !##/() )*&#+ ,- *+$!%,   !##/() II !##/()   !"#$%&# "#' (")*+,-%.") */0' (")1*/)2% 3&4546-' [...]... pittông và trục khuỷu III/ Thanh truyền 2) Cấu tạo: Đầu nhỏ Thân Đầu to III/ Thanh truyền 2) Cấu tạo: 1 Đầu nhỏ 2 Bạc lót đầu nhỏ 3 Thân 4,6 Đầu to 5 Bạc lót đầu to 7 Đai ốc 8 Bulông III/ Thanh truyền 2) Cấu tạo: - Đầu nhỏ thanh truyền: Có dạng hình trụ rỗng để lắp chốt pit tông - Thân thanh truyền: Để nối đầu nhỏ với đầu to thanh truyền. Thường có tiết diện hình chữ I III/ Thanh truyền  1) Cấu tạo:... Pittông  2) Cấu tạo - Trên thân có lỗ ngang để lắp chốt pit tông II/ Pittông 1 )Cấu tạo:Thân pittông có nhiệm vụ - Dẫn hướng cho pit tông chuyển động trong xi lanh - Liên kết với thanh truyền để truyền lực - Trên thân có lỗ ngang để lắp chốt pit tông III/ Thanh truyền 1) Nhiệm vụ: Xem video tai đây III/ Thanh truyền Nhiệm vụ của thanh truyền là gì ? III/ Thanh truyền 1) Nhiệm vụ: Dùng để truyền lực... Thanh truyền  1) Cấu tạo: Giải thích tại sao thân thanh truyền có tiết diện ngang hình chữ I ? III/ Thanh truyền  1) Cấu tạo: Đảm bảo độ chịu được biến dạng như biến dạng uốn, biến dạng nén,biến dạng kéo III/ Thanh truyền 1) Cấu tạo: - Đầu to thanh truyền: để lắp với chốt khuỷu + Có thể làm liền khối hoặc cắt làm 2 nửa Nửa 4 liền với thân thanh truyền và nửa rời 6 2 nửa được ghép với... Pittông  2) Cấu tạo: Tạo độ đàn hồi, giúp ta dễ dàng lắp ráp II/ Pittông 2) Cấu tạo: Video II/ Pittông 2) Cấu tạo: Đáy rãnh lắp xecmăng dầu có khoan các lỗ nhỏ thông vào bên trong để thoát dầu II/ Pittông 2) Cấu tạo: Thân Pit- tông có nhiệm vụ gì? II/ Pittông  2) Cấu tạo: - Dẫn hướng cho pit tông chuyển động trong xi lanh và liên kết với thanh truyền để truyền lực II/ Pittông  2) Cấu tạo Tại...II/ Pittông 2) Cấu tạo: Đỉnh Đầu 1 2 3 Thân 4 1 Rãnh xéc măng khí 2 Rãnh xéc măng dầu 3 Lỗ thoát dầu 4 Lỗ lắp chốt pit tông II/ Pittông Đỉnh của Pit- tông có dạng như thế nào? II/ Pittông 2) Cấu tạo: Đỉnh pittông có 3 dạng Đỉnh bằng Đỉnh lồi Đỉnh lõm II/ Pittông 2) Cấu tạo: Đầu pittông Đầu pit- tông có đặc Đầu pittông có các rãnh tạo như thế điểm cấu nào? II/ Pittông  2) Cấu tạo: Đầu pittông... làm gì? II/ Pittông 2) Cấu tạo: Đầu pittông có các rãnh để lắp xecmăng khí và xecmăng dầu II/ Pittông Vì sao đầu pit- tông phải có rãnh để lắp xecmăng dầu và xecmăng khí? II/ Pittông Xec măng có nhiệm vụ bao kính buồng cháy, Xec măng khí ngăn không cho khí trên buồng cháy lọt xuống cacte Xec măng dầu ngăn không cho dầu bôi trơn từ cacte lọt vào buồng cháy II/ Pittông 2) Cấu tạo: Tại sao xecmăng . !"!#$!%&'$&()  I !"!#$!%&'$&() Khi động cơ làm việc, pit- tông, thanh truyền, trục khuỷu chuyển động như thế nào ? I !"!#$!%&'$&()        
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử công nghệ: cấu trúc trục khuỷu thanh truyền ppt, Bài giảng điện tử công nghệ: cấu trúc trục khuỷu thanh truyền ppt, Bài giảng điện tử công nghệ: cấu trúc trục khuỷu thanh truyền ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn