Bài giảng điện tử công nghệ: thân máy và nắp máy pptx

23 1,028 2
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 15:20

Nhóm 2: Trúc Phương Diệu Hiền Phương Thảo Diệu Huyên Thu Thảo Kiểm tra bài cũ 1.Nêu chu trình làm việc của động cơ đốt trong. 2.Khí nạp vào xilanh của động cơ điezen là: a.Hoà khí c.O 2 b. Không khí d.Một đáp án khác Mục tiêu cần đạt: 1/ Biết được nhiệm vụ cấu tạo chung của thân máy nắp máy. 2/ Biết được đặc điểm cấu tạo của thân xilanh nắp máy động cơ làm mát bằng nước bằng không khí. - Thân máy nắp máy là những chi tiết cố định, dùng để lắp các cơ cấu hệ thống động cơ. - Cấu tạo của thân máy rất đa dạng có thể được chế tạo liền khối hoặc lắp ghép các phần với nhau bằng bulông hoặc gugiông. Bao gồm 2 phần chính: + Phần để lắp xilanh gọi là thân xilanh. + Phần để lắp trục khuỷu gọi là cacte hay hộp trục khuỷu. I. GIỚI THIÊU CHUNG I. Giới thiệu chung Cacte Nắp máy Thân xilanh Kiểu Thân Liền Thân xi lanh, cácte làm liền một khối Kiểu thân rời Các phần làm rời rồi ghép lại với nhau bằng bulông hoặc gugiông. Gugiong Cacte có thể chế tạo liền khối hoặc chia làm 2 nửa: nửa trên nửa dưới. _ Ở một số loại động cơ, nửa trên của cacte được làm liền với thân xi-lanh. _ Ở động cơ xe máy, cacte được chia thành hai nửa theo mặt phẳng vuông góc với trục khuỷu của động cơ. I. Giới thiệu chung [...]... liền với thân xi-lanh Xilanh Thân xilanh III Nắp máy 1 Nhiệm vụ _ Nắp máy ( còn gọi là nắp xi-lanh) cùng với xi-lanh đỉnh pit-tông tạo thành buồng cháy của động cơ _ Nắp máy còn dùng để lắp các chi tiết cụm chi tiết như : bugi hoặc vòi phun, một số chi tiết của cơ cấu phân phối khí; để bố trí các đường ống nạp – thải, áo nước lám mát hoặc cánh tản nhiệt… II .Nắp máy 2 Cấu tạo Cấu tạo của nắp máy tùy...I Giới thiệu chung Nắp máy Thân xilanh Cacte II THÂN MÁY: 1 Nhiệm vụ Thân máy dùng để lắp các cơ cấu hệ thống của động cơ 2 Cấu tạo Cấu tạo của thân máy phụ thuộc vào sự bố trí các xilanh, cơ cấu hệ thống của động cơ Nhìn chung cấu tạo của cacte tương đối giống nhau, sự khác biệt chủ yếu là ở phần thân xi-lanh _Thân xi-lanh của động cơ làm mát bằng nước có cấu tạo... thuộc vào việc lắp đặt, bố trí các chi tiết cụm các chi tiết trên nó _ Nắp máy động cơ làm mát bằng nước dùng cơ cấu phân phối khí xupap treo có cấu tao khá phức tạp do phải cấu tạo áo nước làm mát, cấu tạo đường ống nạp, thải lỗ lắp các xupap,… _ Nắp máy động cơ làm mát bằng không khí dùng cơ cấu phân phối khí xupap đặt hoặc động cơ 2 kì thường có cấu tạo đơn giản hơn Vì sao trên nắp máy lại... phận làm mát? Vì nắp máy là một trong những phần tạo thành buồng cháy Do vậy khi động cơ làm việc nhiệt độ của nắp máy rất cao Làm thếcácte Tại sao nào để nhận biết của động cơ động cơcó các không xăng hay động cơ áo nước hoặc cánh tản nhiệt? Điêzen? Động Cơ Vì cácte xăng nắp ở xa buồng máy có bugi, cháy nên động cơ Không cần Điêzen nắp có bộ máy có vòi Phận làm phun mát CỦNG CỐ BÀI HỌC Đáp án Các... máy có bugi, cháy nên động cơ Không cần Điêzen nắp có bộ máy có vòi Phận làm phun mát CỦNG CỐ BÀI HỌC Đáp án Các chi tiết nào dưới đây cùng với xilanh đỉnh pittông tạo thành buồng cháy của động cơ? A Pittông B Thanh truyền C Nắp máy D Thân xilanh Thân máy của động cơ làm mát bằng nước có: A Cánh tản nhiệt, áo nước B Áo nước C Cánh tản nhiệt D Cacte chứa nước ... được gọi là “áo nước” _ Thân xi-lanh của động cơ làm mát bằng không khí có các cánh tản nhiệt a b c d a,b) Động cơ làm mát bằng nước ; c,d) Động cơ làm mát bằng không khí 1 Thân xi-lanh 4 Cacte 2 Xi-lanh 5 Cánh tản nhiệt 3 Áo nước làm mát Động cơ làmcơ làm mátkhông nước Động mát bằng bằng khí Xi-lanh được lắp trong thân xi-lanh, có dạng hình ống, mặt trụ bên trong được gia công có độ chính xác cao . được nhiệm vụ và cấu tạo chung của thân máy và nắp máy. 2/ Biết được đặc điểm cấu tạo của thân xilanh và nắp máy động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí. - Thân máy và nắp máy là những. Thân xilanh II. THÂN MÁY: 1. Nhiệm vụ Thân máy dùng để lắp các cơ cấu và hệ thống của động cơ. 2. Cấu tạo Cấu tạo của thân máy phụ thuộc vào sự bố trí các xilanh, cơ cấu và hệ thống của. trong được gia công có độ chính xác cao. Xi-lanh có thể được làm rời hoặc đúc liền với thân xi-lanh III. Nắp máy 1. Nhiệm vụ _ Nắp máy ( còn gọi là nắp xi-lanh) cùng với xi-lanh và đỉnh pit-tông
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử công nghệ: thân máy và nắp máy pptx, Bài giảng điện tử công nghệ: thân máy và nắp máy pptx, Bài giảng điện tử công nghệ: thân máy và nắp máy pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn