Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật docx

3 309 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 13:20

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng phương tiện thuỷ nội địa, đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật - Trình tự thực hiện * Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; * Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Phú Yên (72 Lê Duẩn, Phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên); Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian kiểm tra phương tiện; + Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h00' đến 11h30', chiều 13h30' đến 17h00'. * Bước 3: Kiểm tra thực tế phương tiện. * Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở Giao thông vận tải Phú Yên theo các bước sau: + Nộp giấy biên nhận; + Nộp phí, lệ phí; + Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng lại phương tiện thuỷ nội địa. Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h30, chiều từ 13h-h30 đến 17h00. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị đăng lại phương tiện thuỷ nội địa; + Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; + Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ; + Giấy chứng nhận đăng phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp; + Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kế từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông Vận tải Phú Yên. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. - Lệ phí: 70.000 đồng. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Đơn đề nghị đăng lại phương tiện thuỷ nội địa theo quy định tại Mẫu số 2. + Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa theo quy định tại Mẫu số 8. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: + Xuất trình các giấy tờ để cơ quan đăng phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 8/6/2005 Của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. + Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đăng phương tiện thuỷ nội địa. . Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật - Trình tự thực hiện * Bước 1: Chuẩn. phí trước bạ; + Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp; + Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm. b). đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa; + Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; + Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính), đối với phương tiện thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật docx, Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật docx, Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa, đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay