bài giảng hóa sinh chương 7 axit nucleic

23 608 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 12:37

Chương 7: AXIT NUCLEIC • Khái niệm • Thành phần hóa học • Nucloside, Nucleotide • Chức năng và sự phân bố của axit nucleic • Chức năng và sự phân bố của axit nucleic • Cấu trúc của axit nucleic • Sự tái bản, sao mã DNA và tổng hợp protein Khái niệm • Định nghĩa: Đại phân tử SH điều hòa hoạt động sống của tế bào – Sinh tổng hợp protein, enzyme, gluxit, lipid – Tham gia quá trình sinh trưởng, sinh sản và di – Tham gia quá trình sinh trưởng, sinh sản và di truyền • Có 2 dạng: – Axit ribonucleic – Axit deoxyribonucleic Thành phần hóa học • Nguyên tố hóa học cấu thành: C, N, O, H, P trong đó P chiếm 8-10%, N chiếm 15-16%. Tỉ lệ này rất ổn định • Gồm 3 nhóm P • Gồm 3 nhóm – Bazơ nitơ – Đường pentose – Axit phosphoric – 3 nhóm luôn theo tỉ lệ 1:1:1 ổn định Bazơ nitơ P CH 2 O O Thành phần hóa học (tt) • Bazơ nitơ – Bazơ purin, dẫn xuất của purin – Bazơ pyrimidin, dẫn xuất của pirimidin N H NH CO NH 2 N CH CH CO CO NH N H CH CH X i t o z i n của pirimidin N C H CH CH N N N CO CH NH 2 N N N N Guanin Purine N CH CH N H 2 N N N Adenin N H CH 3 CO CO NH N H X i t o z i n Primidin Uraxin Timin Thành phần hóa học • Đường pentose: β-D-furanose β ββ β-D-ribofunanose β ββ β-D-Deoxyribofunanose • Axit phosphoric OH-P=O OH OH Nucleoside • Trong thành phần phân tử nucleoside chỉ có bazơ nitơ và pentose N NH 2 N NH 2 N C H N CH CH N N N HOH 2 C H OHOH O H Adenozin HOH 2 C H OH O H N CO N CH C H H Deoxyxitidin Nucleotide • Trong thành phần có 3 nhóm: bazơ nitơ, pentoza, axit phosphoric • DNA – Deoxyribonucleotide – Bazơ nitơ: Adenin (A), Guanin (G), Xitozin (X), Timin (T) – Deoxyribofuranose P – Deoxyribofuranose – H 3 PO 4 • RNA – ribonucleotide – Bazơ nitơ: Adenin, Guanin, Xitozin, Uraxin (U) – Ribofuranose – H 3 PO 4 • Nitơ của bazơ liên kết glycoside với nhóm –OH tại C1 của đường pentose • Nhóm –OH tại C5 của đường pentose liên kết ester với H 3 PO 4 Bazơ nitơ P CH 2 O O Nucleoprotein Protein đơn giản Nucleic acid (polynucleotide) Ribonuclease hoặc Desoxyribonuclease Nucleotide Nucleoside Phosphoric axit Gluxit Base nitơ Desoxyribonuclease Nucleotidase Nucleosidase Chức năng và phân bố của axit nucleic • DNA – Đơn phân là Deoxyribonucleotide – Vật liệu cơ bản của gen, có nhiệm vụ bảo quản thông tin di truyền của cơ thể – Tập trung chủ yếu ở nhân, trong nhiễm sắc thể – Tập trung chủ yếu ở nhân, trong nhiễm sắc thể – Hàm lượng trong tế bào ổn định theo loài • RNA – Đơn phân là ribonucleotide – Truyền đạt thông tin di truyền từ nhân ra các bào quan trong tế bào – Hàm lượng trong tế bào không ổn định: nhu cầu RNA tăng cao ở những mô cần sinh tổng hợp protein • Có 3 loại RNA – RNA messenger – mRNA – RNA thông tin • Được tổng hợp dựa trên DNA, chứa lượng thông tin để tổng hợp protein • Phân tử lượng 300000-1 triệu – RNA ribosome – rRNA – RNA ribosome – rRNA • Thường tập trung ở ribosome, là nơi xảy ra quá trình tổng ribosome • Phân tử lượng: 500000-1.2 triệu – RNA vận chuyển – tRNA • Nằm trong dịch tương bào hay dịch nhân • Vận chuyển aa đã hoạt hóa đền ribosome. Mỗi aa đặc hiệu bởi một vài tRNA [...]...C u trúc axit nucleic • C u trúc b c 1 – Liên k t ester gi a đư ng-phosphate • Axit phosphoric c a nucleotide này liên k t ester v i nhóm –OH t i C3 c a nucleotide khác • Hình thành s i đơn c a axit nucleic – Liên k t hydro gi a các bazơ nitơ • A v i T/U b ng 2 liên k t hydro • G v i X b ng 3 liên k t hydro... Hàm lư ng Adenin = hàm lư ng Timin • A = T hay A/T = 1 – Hàm lư ng Guanin = hàm lư ng Xitoxin • G = X hay G/X = 1 – G+T = A+X hay G+T/ A+X = 1 – G+X ≠ A+T v lư ng t bào đ ng v t, th c v t b c cao và vi sinh v t có DNA thu c lo i AT: A+T>G+X • t bào vi khu n có DNA thu c lo i GX: G+X>A+T • • Cho RNA – A+X = G+U hay A+X/G+U = 1 S t sao, tái b n c a DNA • Quá trình nhân đôi c a nhi m s c th s phân bào • . Chương 7: AXIT NUCLEIC • Khái niệm • Thành phần hóa học • Nucloside, Nucleotide • Chức năng và sự phân bố của axit nucleic • Chức năng và sự phân bố của axit nucleic • Cấu trúc của axit nucleic •. bào – Sinh tổng hợp protein, enzyme, gluxit, lipid – Tham gia quá trình sinh trưởng, sinh sản và di – Tham gia quá trình sinh trưởng, sinh sản và di truyền • Có 2 dạng: – Axit ribonucleic – Axit. nhân • Vận chuyển aa đã hoạt hóa đền ribosome. Mỗi aa đặc hiệu bởi một vài tRNA Cấu trúc axit nucleic • Cấu trúc bậc 1 – Liên kết ester giữa đường-phosphate • Axit phosphoric của nucleotide
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng hóa sinh chương 7 axit nucleic, bài giảng hóa sinh chương 7 axit nucleic, bài giảng hóa sinh chương 7 axit nucleic

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay