Báo cáo thí nghiệm-Bài 5: Khảo sát bộ biến đổi-Tương tự ppt

5 388 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 11:20

. Phòng thí nghiệm Vi xử lý Báo cáo thí nghiệm Trang 33 BÀI 05 : CHUYỂN ĐỔI SỐ – TƯƠNG TỰ (DAC) Điểm đánh giá CBGD nhận xét và ký tên Chuẩn bị Lý thuyết Báo cáo kết quả TN. chuẩn bằng bao nhiêu? V REF = …… 3. Đối với DAC0808 thì ngõ ra tương tự là dòng hay áp? …………………… PHẦN II : BÁO CÁO THÍ NGHIỆM 1. Nhập vào DAC giá trị 255 và điều chỉnh P1 để có được điện. 10 160 15 180 20 200 40 220 60 250 80 255 90 270 100 300 Phòng thí nghiệm Vi xử lý Báo cáo thí nghiệm Trang 34 2. Từ kết quả trên dựng đồ thị giữa điện áp ra (trục y) và
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thí nghiệm-Bài 5: Khảo sát bộ biến đổi-Tương tự ppt, Báo cáo thí nghiệm-Bài 5: Khảo sát bộ biến đổi-Tương tự ppt, Báo cáo thí nghiệm-Bài 5: Khảo sát bộ biến đổi-Tương tự ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn