Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&T

116 286 1

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,101 tài liệu

  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2013, 13:45

Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&T Chuyên để tốt nghiệp Gvhd: Trần Thị Mẽ Lời nói đầu Trong điều kiện kinh tế hiện nay, với mọi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dù là doanh nghiệp nhà nớc, t nhân hay liên doanh thì lợi nhuận luôn là một chỉ tiêu quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên muốn đạt đợc lợi nhuận, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có những quyết định sáng suốt trong sản xuất kinh doanh. Khi có nền kinh tế sản xuất hàng hoá ra đời cùng với sự xuất hiện các quy luật trong đó có quy luật cung cầu, quy luật cung cầu, quy luật giá trị quy luật cạnh tranh. Chính vì cậy mỗi doanh nghiệp khi bớc vào sản xuất kinh doanh đều phải tự mình tìm ra những đáp án trả lời một cách hữu hiệu nhất, đó là: Sản xuất kinh doanh là gì? Sản xuất kinh doanh cho ai? Sản xuất kinh doanh nh thế nào? Chuyển sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết quản lý vĩ mô của nhà n- ớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp có điều kiện để phát triển, trong đó hạch toán kế toán là một công cụ quản lý của quá trình sản xuất kinh doanh từ các yếu tố chi phí đầu vào đến kết quả đầu ra. đồng thời là nơi cung cấp những thông tin kịp thời chính xác cho nhà quản lý. Cũng nh doanh nghiệp khác tồn tại trong nền kinh tế thị trờng hiện nay, doanh nghiệp thơng mại cũng là đơn vị sản xuất kinh doanh, do vậy cũng phải hạch toán kinh tế lấy thu bù đắp chi hí sao cho có lãi Thực tế trong những năm vừa qua cho thấy với sự phát triển của cơ chế thị tr- ờng sự cạnh tranh gay gắt, bên cạnh những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có không ít những doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, thu nhập không đủ bù đắp chi phí có nguy cơ đứng trớc sự phá sản, giải thể. Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều song nhìn nhận một cách tổng quát khách quan thì nguyên nhân của sự đổ vỡ, phá sản trong các doanh nghiệp thơng mại chủ yếu do sự yếu kém trong việc tổ chức công tác bán hàng, xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy với mục tiêu Svth: Nguyễn Văn Thành Khoa kế toán - kiểm toán 1 Chuyên để tốt nghiệp Gvhd: Trần Thị Mẽ cuối cùng là lợi nhuận thì việc xem xét các phơng thức bán hàng xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đợc đặt tra hàng đầu với bất kỳ doanh nghiệp nào. Mọi doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng khác nhau thì cũng đều quan tâm đến đầu ra của sản phẩm, hàng hoá làm sao cho phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu dùng, tạo ra hiệu quả thu về là cao nhất, đó mới là mục đích cuối cùng của doanh nghiệp. Nhng vấn đề là làm thế nào để đạt đợc hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. Đây là bài toán nhức nhối nhất đối với tất cả các doanh nghiệp. Khi họ bỏ vốn kinh doanh sản phẩm, một chu kỳ hoàn chuyển vốn, vốn mới sẽ đợc thu về một lợng là bao nhiêu theo chu trình tuần hoàn vốn: T - H - SX - H - T Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Qua mỗi giai đoạn vận động vốn biến động cả về hình thái biểu hiện lẫn quy mô tiêu thụ sản phẩm hàng hoá từ đó đánh giá đợc năng lực kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đồng thời là cơ sở để tích luỹ tái tạo sản xuất kinh doanh, mở rộng tăng tốc độ luân chuyển vốn biểu thị kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ sự cần thiết tầm quan trọng cũng nh yêu cầu đặt ra với kế toán trong việc hạch toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ Thơng mại D&T. Đợc sự chỉ bảo hớng dẫn tận tình của thầy cô giáo khoa kế toán đặc biệt của cô giáo Trần Thị Mẽ em đã đi vào nghiên cứu chuyên đề Kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh. Nội dung của chuyên để ngoài lời nói đầu kết luận gồm 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận về vấn đề hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thơng mại. Phần II: Thực trạng công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ thơng mại D&T. Svth: Nguyễn Văn Thành Khoa kế toán - kiểm toán 2 Chuyên để tốt nghiệp Gvhd: Trần Thị Mẽ Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Dịch vụ thơng mại D&T. Phần I: Cơ sở lý về vấn đề hoàn thiện quá trình hạch toán I. Nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong nền kinh tế thị trờng I.1. Kinh doanh thơng mại trong kinh tế thị trờng Hoạt động thơng mại hay kinh doanh hàng hoáquá trình trao đổi hàng hoá thông qua mua bán trên thị trờng. Xét thực chất đó là quá trình trao đổi hàng hoá của nền kinh tế xã hội. Svth: Nguyễn Văn Thành Khoa kế toán - kiểm toán 3 Chuyên để tốt nghiệp Gvhd: Trần Thị Mẽ Sự hình thành hoạt động kinh doanh hàng hoá là tất yếu do quá trình phân công lao động xã hội lợi thế so sánh giữa các vùng, các doanh nghiệp, các quốc gia với nhau. Phân công lao động là sự định ra sự cần thiết nhằm vừa làm thoả mãn nhu cầu lẫn nhau, vừa khai thác lợi thế so sánh lẫn tái đầu t, tái sản suất (sức lao động các sản phẩm khác). Thơng mại có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân thể hiện ở chỗ: - Trớc hết nó là một bộ phận hợp thành của tái sản xuất. Thơng mại nối liền giữa sản xuất tiêu dùng. Dòng vận động của sản phẩm hàng hoá qua khâu thơng mại để hoặc tiếp tục cho sản xuất hoặc đi vào tiêu dùng cá nhân. ở vị trí cấu thành của tái sản xuất xã hội thơng mại đợc coi nh hệ thống dẫn lu bảo đảm tính liên tục của quá trình tái sản xuất. Khâu này bị ách tắc sẽ dẫn đến sự khủng hoảng của sản xuất tiêu dùng. - Thơng mại là một phần của sản xuất hàng hoá, sản phẩm hàng hoá có mục đích là thoả mãn nhu cầu của ngời khác để trao đổi, mua bán hoạt động th ơng mại gắn liền với hoạt động sản xuất hàng hoá. Thơng mại là lĩnh vực kinh doanh cũng thu hút trí lực tiền của nhà đầu t đa lại lợi nhuận. Kinh doanh thơng mại có những đặc thù của nó: Đó là quy luật hàng hoá vận động từ nơ có giá trị thấp đến nơi có giá trị cao, quy luật mua rẻ bán đắt, quy luật của ngời có hàng hoá bán cho ngời cần (quy luật cung-cầu). Bỏ tiền mua hàng hoá, sau đó bán lại cũng có thu đợc lợi nhuận thậm chí siêu lợi nhuận. Vì vậy kinh doanh thơng mại cũng trở thành ngành sản xuất vật chất thứ hai. ở tầm vĩ mô thơng mại là điều kiện tiền đề để thúc đẩy sản xuất hàng hoá cùng các mối quan hệ hàng hoá tiền tệ. Qua hoạt động mua bán tạo ra động lực kích thích những ngời sản xuất, thúc đẩy phân công lao động, tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng chuyên môn hoá sản xuất các hàng hoá lớn. Thơng mại kích thích sự phát triển của lực lợng sản xuất, ngời sản xuất sẽ tìm đủ mọi cách để cải tiến công tác, áp dụng khoa học công nghệ mới, giảm thiểu Svth: Nguyễn Văn Thành Khoa kế toán - kiểm toán 4 Chuyên để tốt nghiệp Gvhd: Trần Thị Mẽ chi phí để thu đợc lợi nhuận. Đồng thời cạnh tranh trong thơng mại bắt buộc ngời sản xuất phải năng động, không ngừng nâng cao tay nghề, chuyên môn hoá tính toán, thực chất hoạt động kinh doanh tiết kiệm các nguồn lực nâng cao năng suất đem lại lợi nhuận cao nhất. Đó là những nhân tố tác động làm cho lực lợng sản xuất phát triển. Thơng mại luôn kích thích nhu cầu tạo ta nhu cầu mới. Thơng mại một mặt làm cho nhu cầu trên thị trờng sát thực với nhu cầu thực tế hơn, mặt khác nó còn làm bộ lộ tính đa dạng phong phú của nhu cầu trong kinh doanh thơng mại. Từ đó đã buộc các nhà sản xuất phải sản xuất đa dạng về loại hình sản phẩm, kiểu dáng mẫu mã, chất lợng sản phẩm. Điều này đã tác động ngợc lại ngời tiêu dùng làm nổi bật những nhu cầu tiềm tàng trong thơng mại. Tóm lại thơng mại làm tăng trởng nhu cầu đó là gốc rễ của sự phát triển sản xuất kinh doanh. Thông qua phát triển của hoạt động thơng mại làm cho nền kinh tế trong nớc gắn liền với kinh tế thế giới thực hiện chính sách kinh tế mở, góp phần mở rộng phát triển quan hệ quốc tế. Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung với nét đặc trng nổi bật là từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm hoàn toàn do nhà nớc quyết định, các doanh nghiệp không cần quan tâm tới sản phẩm của mính có đợc thị trờng chấp nhận tiêu dùng hay không mà chỉ quan tâm tới việc sản xuất cái sẵn có. Theo chỉ tiêu kế hoạch nhà nớc giao cho, doanh nghiệp không quan tâm tới hiệu quả sản xuất kinh doanh đợc hay mất lỗ hay lãi đã có nhà nớc chịu. Chính vì cơ chế quản lý nh vậy nên các doanh nghiệp thờng ỷ lại trông chờ vào nhà nớc làm mất đi tính tự chủ nhạy bén trong việc sản xuất cung cấp sản phẩm-hàng hóa ra thị trờng. đối với các doanh nghiệp thơng mại thì họ thực hiện nhiệm vụ mua bán lu thông hàng hoá theo yêu cầu của nhà nớc. Nhà nớc độc quyền trong việc phân phối hàng hoá thông qua các doanh nghiệp thơng mại do nhà nớc làm chủ, điều này đã gây nên sự hạn chế, mất cân đối giữa cung cầu trên thị tr- ờng dẫn đến nền kinh tế bị trì trệ, kìm hãm lún sâu vào sự khủng hoảng. Đại hội Svth: Nguyễn Văn Thành Khoa kế toán - kiểm toán 5 Chuyên để tốt nghiệp Gvhd: Trần Thị Mẽ Đảng toàn quốc lần VI năm 1996 đã khai thông thế bế tắc đó, thông qua một chính sách kinh tế mới đó là cơ chế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý điều tiết của nhà nớc. Chính sách kinh tế mới của nhà nớc đã tạo ra môi trờng kinh doanh thuận lợi song cũng chứa đầy những khó khăn thử thách đòi hỏi những doanh nghiệp thơng mại phải có cái nhìn toàn diện trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp phải hoạt động với phơng châm hạch toán kinh doanh đợc ăn lỗ chịu tự chịu trách nhiệm trớc nhà nớc pháp luật về hoạt động của mình. Vì vậy mỗi doanh nghiệp đều phải năng động nhạy bén thích nghi với môi trờng kinh doanh mới với mục tiêu hớng tới là thị trờng, thị trờng là sản xuất phát triển, là đích để các doanh nghiệp chinh phục khai thác. Để đạt đợc điều đó các doanh nghiệp phải làm tốt công tác bán hàng, tiếp cận thị trờng để tiêu thụ sản phẩm. Đối với các doanh nghiệp thơng mại thì hoạt động bán hàng cực kỳ quan trọng. Trong doanh nghiệp thơng mại bán hàng là hoạt động chủ yếu cuối cùng quan trọng nhất, nó giúp cho vốn kinh doanh của doanh nghiệp nhanh chóng chuyển từ hình thái hàng hoá sang hình thái tiền tệ là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh sau này. Đối với bản thân các doanh nghiệp: thực hiện tốt công tác bán hàng giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh làm cho tốc độ chu chuyển vốn lu động nhanh làm cho doanh nghiệp bớt số vốn huy động từ bên ngoài từ đó giảm đợc chi phí về vốn. Doanh nghiệp có tiêu thụ đợc hàng hoá thì mới có doanh thu để bù đắp các chi phí, thực hiện đợc nghĩa với nhà nớc các đối tợng các có liên quan, cao hơn na là thực hiện nghĩa vụ thặng d, từ đó giúp các nhà quản trị lãnh đạo biết đợc tinh hình hoạt động của doanh nghiệp mình đa ra các quyết định phù hợp. Trên góc độ toàn bộ nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp đóng vai trò là một đơn vị kinh tế cơ sở, sự lớn mạnh của doanh nghiệp góp phần ổn định phát triển của toàn bộ nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu chung của quốc gia. Hàng hoá của doanh nghiệp thơng mại đợc lu thông trên thị trờng đồng nghĩa với việc xã hội thừa nhận kết quả lao động của doanh nghiệp hơn thế nữa doanh nghiệp đã khẳng định chỗ Svth: Nguyễn Văn Thành Khoa kế toán - kiểm toán 6 Chuyên để tốt nghiệp Gvhd: Trần Thị Mẽ đứng của mình trên thị trờng. Mặt khác thực hiện đợc tốt quá trình bán hàng đã góp phần điều hoà quá trình sản xuất tiêu dùng, giữa tiền hàng, giữa cung cầu, là điều kiện đảm bảo sự phát triển cân đối trong ngành cũng nh toàn bộ nền kinh tế quốc dân. I.2. Đặc trng của nền kinh tế nớc ta, ảnh hởng của nó đến hoạt động của nền kinh tế nói chung hoạt động hàng hoá nói riêng Nền kinh tế nớc ta đang trong thời kỳ chuyển biến từ nền kinh tế kém phát triển mang tính tự cung tự cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Đi lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển t bản chủ nghĩa, nền kinh tế nớc ta thiếu một cái cốt vật chất của mọi nền kinh tế phát triển, thực trạng của nền kinh tế còn đợc thể hiện ở các mặt sau: - Cơ cấu hạ tầng vật chất còn thấp kém. - Trình độ cơ sở vật chất công nghệ trong các doanh nghiệp đợc cải tiến song vẫn lạc hậu nhiều so với thế giới. - Sản xuất phân tán nhỏ lẻ, kỹ thuật thủ công mang nặng tính bao thủ trì trệ. - Phân công lao động xã hội cha sâu sắc, các mối quan hệ kinh tế kém phát triển, thị trờng đợc mở rộng song cha đạt hiệu quả. - Thu nhập của dân c quà thấp, sức mua thấp, thu nhập tiêu dùng tăng chậm làm trì trệ sản xuất kinh doanh đó là điều khó có thể tránh khỏi. - Thiếu đội ngũ ngời quản lý sản xuất, kinh doanh có khẳ năng tham gia cạnh tranh trong ngoài nớc. Trong công cuộc đổi mới nhà nớc ta đã xác định chủ trơng xây dựng một nền kinh tế thị trờng dựa trên cơ sở nền kinh tế nhiều thành phần, các thành phần kinh tế còn tồn tại dới các hình thức sở hữu khác nhau về t liệu sản xuất trong đó các thành phần kinh tế cùng tham gia dới sự điều tiết vĩ mô của nhà nớc. Nhà nớc khuyến khích các thành phần kinh tế hoạt động trên cơ sở tôn trọng pháp luật. Việc đa thành phần kinh tế không chỉ trong sản xuất mà trong cả kinh doanh thơng mại, mọi Svth: Nguyễn Văn Thành Khoa kế toán - kiểm toán 7 Chuyên để tốt nghiệp Gvhd: Trần Thị Mẽ hoạt động kinhdoanh của mọi doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế quốc dân đều đ- ợc phép hoạt động. Cơ sở khách quan của sự tồn tại nhiều thành phần đó là do còn có nhiều hình thức sở hữu khác nhau về t liệu sản xuất. Các thành phần kinh tế hiện nay là: quốc doanh, tập thể, cá nhân, t bản nhà nớc - Nền kinh tế nhiều thành phần trong sự vận động của cơ chế thị trờng của nớc ta là nguồn lực tổng hợp to lớn để đa nền kinh tế lên khỏi tình trạng thấp kém, đa nền kinh tế hàng hoá phát triển, kể cả trong điều kiện ngân sách nhà nớc hạn hẹp. - Nền kinh tế nhiều thành phần phản ánh tính đa dạng, phong phú trong việc đáp ứng các nhu cầu của xã hội, vừa phản ánh tính chất phức tạp trong việc quản lý định hớng xã hội chủ nghĩa. Nhà nớc phải thực hiện tốt vai trò quản lý kinh tế xã hội bằng hành lang pháp luật kế hoạch chính xác cụ thể. Hiện nay xu thế hoá trong kinh doanh thơng mại giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ, trong công cuộc cải tổ nền kinh tế của mình việc mở rộng quan hệ kinh tế Việt Nam với quan hệ quốc tế là một điều tất yếu. Nhà nớc ta luôn khuyến khích tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp trong ngoài nớc sản xuất hợp tác kinh doanh dới nhiều hình thức: hợp tác liên doanh liên kết, cho phép các chủ đầu t mở doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài để thu hút vốn đầu t nớc ngoài vào trong nớc làm tăng khả năng cạnh tranh những mặt hàng mũi nhọn, có tơng lai gắn với công nghệ mới trên thị trờng thế giới, đa nền kinh tế nớc ta hoà nhập với nhịp điệu của nền kinh tế thế giới. Trong cuộc cải tổ nền kinh tế, nhà nớc ta luôn luôn xác định rõ vai trò đờng lối phát triển của một nớc xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế hàng hoá phát triển theo định hớng xã hội chủ nghĩa thông qua tính chất vai trò quản lý của nhà nớc. Nhà n- ớc giải quyết vấn đề do chính cơ chế trờng phát sinh nh: thất nghiệp, lạm phát, khủng hoảng kinh tế . cản trở đến sự phát triển bình thờng của nền kinh tế. Svth: Nguyễn Văn Thành Khoa kế toán - kiểm toán 8 Chuyên để tốt nghiệp Gvhd: Trần Thị Mẽ Nhà nớc sử dụng pháp luật các công cụ vĩ mô để điều chỉnh kinh tế làm cho kinh tế lành mạnh hơn giảm bớt những tiêu cực, những thăng trầm đột biến xấu trên con đờng phát triển. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nào cũng đều nhằm đến mục đích cuôi cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận phản ánh kết quả trình độ kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời là phơng tiện để duy trì tái sản xuất mở rộng. Là phơng tiện để ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật hiện đại. làm thế nào để doanh nghiệp tồn tại phát triển là phụ thuộc vào trình độ quản lý sử lý thông tin kinh tế của chủ doanh nghiệp những ngời làm kế toán nói chung kế toán tiêu thụ nói riêng. Hoạt động tiêu thụ trong nền kinh tế thị trờng là tấm gơng phản chiếu tình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở đó vạch ra những hớng đi đúng đắn có cơ sở khoa học đảm bảo cho sự phát triẻn chung của doanh nghiệp II. Những vấn đề chung của kế toán tiêu thụ hàng hóa II.1. Khái niệm tiêu thụ hàng hoá Hàng hoá là gì? Trớc hết để hiểu đợc khái niệm thế nào là hàng hoá? Trớc hết ta cần tìm hiểu thế nào là hàng hóa? Theo quan niệm của Mác, hàng hoá là những vật do con ngời tạo ra thảo mãn 3 điều kiện: - Thoả mãn nhu cầu nào đó của con ngời. - Sản xuất ra hàng hoá để bán hàng trao đổi. Hàng hoá có hai thuộc tính: giá trị trao đổi giá trị sử dụng. - Giá trị sử dụng: Là công dụng của một vật thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con ngời. Công dụng của nó do thuộc tính tự nhiên của vật đó quyết định. - Giá trị trao đổi: Là mối quan hệ tỷ lệ giữa một giá trị sử dụng này với một giá trị sử dụng khác. Giá trị trao đổi chính là hình thức biểu hiện của giá trị. Bất kỳ một loại hàng hoá nào cũng đợc biểu hiện hai mặt số Svth: Nguyễn Văn Thành Khoa kế toán - kiểm toán 9 Chuyên để tốt nghiệp Gvhd: Trần Thị Mẽ lợng chất lợng. Số lợng của hàng hoá đợc thông qua đơn vị chất l- ợng hàng hoá đợc xác định bằng tỷ lệ phần trăm tốt xấu hoặc phẩm chất của hàng hoá. Tiêu thụ hàng hoá Tiêu thụ hàng hoáquá trình thực hiện giá trị sử dụng giá trị hàng hoá thông qua quá trình trao đổi. Doanh nghiệp thực hiện việc chuyển hàng hoá, vốn sản xuất kinh doanh của mình từ hình thái hàng hoá sang hình thái tiền tệ hình thái kết quả tiêu thụkết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua quá trình tiêu thụ nhu cầu của ngời tiêu dùng về giá trị sử dụng nhất định đợc thoả mãn giá trị hàng hoá đợc thực hiện. Xét về góc độ kinh tế, tiêu thụ hàng hoá là việc chuyển quyền sở hữu về hàng hoá để nhận lại một lợng giá trị tơng đồng, theo đó quá trình tiêu thụ hàng hóa có thể đợc chia làm 2 giai đoạn: - Giai đoạn 1: đơn vị bán căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết để giao sản hẩm hàng hoá cho đơn vị bên mua. Giai đoạn này phản ánh một mặt về quá trình, vận động của hàng hoá. Tuy nhiên nó cha phản ánh đợc kết quả của việc tiêu thụ đợc hoàn tất bởi hàng hoá gửi đi đó cha đợc khặng định là sẽ đợc thu tiền - Giai đoạn 2: khách hàng trả tiền hoặc xác nhận là sẽ trả tiền. Khi đó quá trình tiêu thụ hàng hoá đợc hoàn tất đơn vị có thu nhập để bù đắp chi phí hình thành kết quả tiêu thụ. Tóm lại, quá trình tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp có đợc điểm sau: - Đó là sự mua bán có thoả thuận, doanh nghiệp đồng ý bán, khách hàng đồng ý mua trả tiền hoặc chấp nhập nợ tiền. - Có sự thay đổi quyền sở hữu hàng hoá từ doanh nghiệp sang cho khách hàng. - Doanh nghiệp giao cho khách hàng một khối lợng hàng hoá nhất định nhận lại từ khách hàng một khoản tiền hoặc là một khoản nợ gọi là doanh Svth: Nguyễn Văn Thành Khoa kế toán - kiểm toán 10 [...]... thị trờng mà kinh doanh để có chính sách hợp lý về giá Svth: Nguyễn Văn Thành 21 Khoa kế toán - kiểm toán Chuyên để tốt nghiệp Gvhd: Trần Thị Mẽ III Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hóa Tiêu thụ hàng hoá có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Chính vì lẽ đó mà kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tiêu thụ hàng hoá Thông qua... doanh thu bán hàng hoá - Tài khoản 5122 doanh thu bán các thành phẩm - Tài khoản 5123 doanh thu cung cấp dịch vụ Tài khoản 5111,5121 doanh thu bán hàng hoá - Tài khoản 5111 phản ánh số doanh thu thuần khối lợng hàng hoá đã xác định tiêu thụ trong một kỳ hạch toán của doanh ngiệp - Tài khoản 5121 phản ánh doanh thu khối lợng hàng hoá đã xác định tiêu thụ tiêu thụ trong kỳ thanh toán. .. việc thanh toán tiền hàng tình hình nộp tiền của nhân viên bán hàng, thu hồi vốn nhanh của đơn vị để tiếp tục đa vào kinh doanh Hoàn thành quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá cho phép quản lý hàng hoá tiền hàng chặt chẽ hơn, chính xác hơn, giảm thiểu chi phí cho đơn vị từ đó xác định đựợc kết quả kinh doanh, phân phối thu nhập một cách chính xác, kích thích ngời lao động thực hiện... hàng hoá Nh vậy kết quả tiêu thụ zhàng hoá là điều kiện quyết định đến sự tồn tại, phát triền hay suy thái của một doanh nghiệp thơng mại vì vậy hoàn thiện quá trình hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá là một vấn đề cần thiết có ý nghĩa IV.1.2 ý nghĩa của việc hoàn thiện quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ Hoàn thiện quá trình tiêu thụ hàng hoá, phán ánh đúng đắn, kịp thời trong khi bán hàng, ... tác kế toán của một doanh nghiệp thơng mại có vai trò hết sức quan trọng Nhng thực trạng của kế toán tiêu thụ hàng hoa của các doanh nghiệp thơng mại hiện nay ở nớc ta hầu hết cha thể hiện đợc nhiệm vụ cũng nh vai trò quan trọng của mình trong quan hệ sản xuất kinh doanh Nói chung công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá còn rất thụ động cha có sự tác động tích cực đối với quá trình tiêu thụ hàng. .. toàn cầu hoá trở lên rất thuận tiện nhanh chóng an toàn Svth: Nguyễn Văn Thành 19 Khoa kế toán - kiểm toán Chuyên để tốt nghiệp Gvhd: Trần Thị Mẽ II.6 Thời điểm xác nhận là hàng hoá Đối với nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở một số doanh nghiệp thơng mại với mỗi phơng thức bán hàng thì thời điểm xác nhận hàng hoáhàng bán là khác nhau do đó để phản ánh chính xác nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá vào các... cầu của quản lý, nâng cao hiệu quả công tác kế toán Doanh nghiệp lựa chọn hình thức nhật ký sổ kế toán phù hợp để phát huy u điểm của chúng phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý, đơm giản, tiết kiệm - Xác định đúng tập hợp đầy đủ giá vốn hàng bán chi phí bán hàng phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hoá cũng nh chi phí về quản lý doanh nghiệp Xác định đúng... phi sẽ phát sinh thì doanh thu sẽ đợc ghi nhận IV.3 Kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo phơng pháp khai thờng xuyên IV.3.1 Tài khoản sử dụng Theo phơng pháp khai thờng xuyên, kế toán sử dụng các tài khoản sau để phản ánh tình hình tiêu thụ kết quả tiêu thụ sản phẩm dịch vụ hàng hoá trong kỳ tại các doanh nghiệp Svth: Nguyễn Văn Thành 30 Khoa kế toán - kiểm toán Chuyên để tốt nghiệp... đúng đắn chính xác kết quả tiêu thụ thu nhập của đơn vị trên cơ sở đó có những biện phát kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp cho Ban lãnh đạo của đơn vị nắm đợc thực trạng tình hình tiêu thụ hàng hoá của mình mà kịp thời có những chính sách thích hợp với thị trờng IV Nội dung hoàn thiện quá trình hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh IV.1 Sự... buôn, chuyển hàng Hàng ký gửi đợc coi là hàng gửi bán vẫn thuộc sở hữu của doanh nghiệp đến khi tiêu thụ Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, cán bộ phòng kinh doanh lập phiếu xuất kho hay biên bản bàn giao hàng cho đại lý bán sẽ lập quyết toán gửi cho doanh nghiệp về số hàng đã bán, số tiền bán hàn trừ hoa hồng đại lý Khi đó hàng đã đợc coi là tiêu thụ kết toán căn cứ vào biên bản giao hàng cho đại . nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Dịch vụ thơng mại D&T. Phần. hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thơng mại. Phần II: Thực trạng công tác hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&T, Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&T, Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&T, Buôn bán vận chuyển thẳng Bán buôn theo ph ơng thức giao hàng trực tiếp tại kho, Giao hàng cho các đại lý ký gửi hàng hoá Bán hàng trả góp, Các yêu cầu quả lý công tác tiêu thụ hàng hoá. Các phơng thức thanh toán tiền bán hàng, Thời điểm xác nhận là hàng hoá Giá tiêu thụ hàng hoá, Tài khoản sử dụng, Kế toán tiêu thụ theo phơng thức trực tiếp, Xác định doanh thu Kế toán tại đơn vị giao đại lý chủ hàng, Kế toán bán hàng trả góp, trả chậm., Kế toán tiêu thụ theo phơng thức chuyển hàng chờ chấp nhận., Trình tự kế toán kết quả tiêu thụ, Quản lý và sử dụng sổ kế toán Hình thức kế toán nhật ký chung Hình thức kế toán nhật ký sổ cái, Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Hình thức kế toán nhật ký chứng từ, Sơ lợc về quá trình hình thành và phát triển của công ty D T, Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty, đặc điểm các quá trình sản xuấTkinh doanh của Công ty thơng maịi DT, Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty, Tiêu thụ dầu mỡ của công ty Các ph ơng thức tiêu thụ hàng hoá tại công ty., Quản lý tình hình tiêu thụ hàng hoá công ty, Kế toán tổng hợp bán hàng. 1. Tài khoản sử dụng, Đánh giá khái quát tình hình kế toán nghiệp vụ tiêu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay